Selecteer datum

In deze masterclass wordt ingegaan op de fiscale aspecten van de diverse mogelijkheden die het vennootschapsrecht biedt. Denk hierbij aan winst- en stemrechtloze aandelen, doorkijkaandelen of specifieke werknemersparticipaties. Ook wordt stilgestaan bij winstbewijzen. Vallen deze onder de aanmerkelijk belangregeling of kan deze worden vermeden? En wordt de belastingplichtige dan niet met de lucratief belangregeling geconfronteerd? Wat zijn de gevolgen van koopopties en hoe kan een verkooptransactie fiscaal optimaal worden vormgegeven? Al deze vragen worden uitgebreid besproken, zodat jouw kennis up-to-date is.

Onderwerpen

Soortaandelen en de fiscale behandeling daarvan;
Lucratief belang;
– Fiscale gevaren bij (door)certificering van aandelen;
– Omzetten of uitgifte van aandelen;
– Koopopties en winstbewijzen fiscaal geduid;
– Wet excessief lenen bij eigen vennootschap.
– Voorstellen wijzigingen box 2 ivm reparatie belastingheffing over vermogen.

Leerdoelen

  • Je kent de fiscale aspecten van de verschillende mogelijkheden die het ondernemingsrecht biedt in relatie tot de aandeelhouder;
  • Je kunt het ondernemingsrecht gebruiken om de positie van de aanmerkelijk belanghouder fiscaal te optimaliseren.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

  • Locatie
  • -Maximaal aantal deelnemers
  • -Beschikbare plaatsen
  • Maaltijd

Docenten