In deze cursus wordt de achtergrond van de gebruikelijkloonregeling belicht en wordt de wettelijke regeling besproken, zoals die nu luidt. Daarbij wordt ingegaan op tekst van de wet, jurisprudentie, relevante standpunten van de Kennisgroepen van de Belastingdienst en sociale zekerheidsaspecten.
Daarnaast worden praktische aspecten en handreikingen voor de praktijk meegegeven.

Wat ga je leren in de cursus Actualiteiten gebruikelijk loon (NIEUW)?

Achtergrond en werking van Artikel 12a Wet op de loonbelasting 1964
Doorbetaaldloonregeling
Sociale zekerheid voor de minderheids-DGA
Internationale aspecten met betrekking tot artikel 12a

Leerdoelen en leerresultaten

Je weet waarom er een gebruikelijkloonregeling is
Je kunt deze regeling in de praktijk toepassen
Je bent beter in staat discussies met kant en belastingdienst aan te gaan

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?