Selecteer datum

Welke gevolgen hebben de recente en binnenkort te verwachten OESO-maatregelen tegen belastingontwijking voor het mkb? Wat betekenen de EU-belastingmaatregelingen voor het mkb? En hoe dienen bestaande belastingverdragen na aanpassing door het Multilateraal instrument (MLI) ‘gelezen’ te worden? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vragen waar je antwoord op krijgt tijdens deze cursus. We gaan in op de actualiteiten rondom het internationaal belastingrecht (IBR), en dan met name de actualiteiten die relevant zijn voor het mkb. Deze worden aan de hand van veel (praktijk)voorbeelden besproken. De cursus heeft een praktische insteek met veel ruimte voor vragen.

Onderwerpen

  • Aanpassingen van bestaande belastingverdragen door het MLI;
  • Andere actuele ontwikkelingen op het terrein van IBR die relevant zijn voor het mkb, zoals de aanmerkelijk belangregeling in de Wet VPB en de dividendbelasting;
  • Recente (Nederlandse) rechtspraak en regelgeving op het gebied van IBR en EU-recht;
  • Actuele OECD- en EU-ontwikkelingen die relevant zijn voor het mkb.

Leerdoelen

  • Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom IBR en de EU-regels die impact hebben op het mkb;
  • Je kunt deze ontwikkelingen makkelijk toepassen in de praktijk.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

  • Locatie
  • -Maximaal aantal deelnemers
  • -Beschikbare plaatsen
  • Maaltijd

Docenten

Vragen

Ina van Driel

Ina van Driel

Eugenie Mossou

Eugenie Mossou