Wat is er veranderd in de het arbeidsrecht?
De cursus ziet eerst op de afwegingen die spelen bij ontslag en de eventuele afkoopregelingen. Het proces van onderhandelen en de concrete inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Rekenkundige vergelijking met de verwachte kosten van de ontslagroute via het UWV en ontbindingsprocedure. Een helder inzicht in de actuele ontwikkelingen en in de afwegingen die spelen rond ontslag.
Het tweede deel van cursus gaat over recente thema’s in het arbeidsrecht en de invloed hiervan op de bedrijfsvoering. Thema’s zoals ketenaansprakelijkheid, de Waadi (gelijk loon), recht op minimumloon, de wet tegemoetkoming loondomein. De cursus gaat in op de financiele gevolgen van bepaalde keuzes in de re-integratie van een zieke werknemer.
Meerdere thema’s die zeer nauw verbonden zijn met de loonadministratie die uitvoerig behandeld worden.

Wat ga je leren in de cursus Actueel Arbeidsrecht?

  • Onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst versus de ontslagprocedure bij het UWV en bij de kantonrechter, met aanbevelingen, de ontwikkelingen over de ontslaggronden en de vergoedingen voor werknemers;
  • Ketenaansprakelijkheid (wet aanpak schijnconstructies);
  • Vraagstukken rond de hoogte van het loon (Waadi) en de Wet tegemoetkoming loondomein (LIV/LKV);
  • Financiële gevolgen van keuzes tijdens de re-integratie;
  • Bijstelling rond Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Leerdoelen en leerresultaten

  • Je kunt een ondernemer gericht adviseren over de nieuwe grenzen en mogelijkheden in het arbeidsrecht, zowel in het ontslaan van
  • werknemers als in de contracten;
  • Je kunt antwoord geven op vragen over de meest actuele themas die het arbeidsrecht en daarmee de bedrijfsvoering raken.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?

Ina van Driel

Ina van Driel