Selecteer datum

Wat is er veranderd in de ontslagprocedure bij het UWV en bij de kantonrechter? Denk daarbij aan reorganisatie, ziekte, verwijtbaar handelen of een verstoorde verhouding. Aan de hand van pakkende praktijkvoorbeelden gaan we gedurende de eerste twee uur van deze cursus in op actualiteiten rondom het ontslagrecht.
Vervolgens focussen we ons de laatste twee uur op het arbeidsrecht en de invloed hiervan op de bedrijfsvoering. Er worden namelijk veel vragen gesteld over thema’s zoals ketenaansprakelijkheid, recht op minimumloon, de ziekteverzuimregeling en de wet tegemoetkoming loondomein.
Twee thema’s die dus beide uitvoerig besproken worden.

Onderwerpen

Ontslagprocedure UWV (reorganisatie/ziekte);
Ontslagprocedure bij de kantonrechter (de aanbevelingen, de ontwikkelingen over de ontslaggronden en de vergoedingen voor werknemers);
Ketenaansprakelijkheid (wet aanpak schijnconstructies);
Vraagstukken rond de hoogte van het loon;
Wijziging in het contract voor de verlofregelingen, basiscontract en de ziekteverzuimregeling;
Wet tegemoetkoming loondomein (LIV/LKV);
Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Leerdoelen

Je kunt een ondernemer gericht adviseren over de nieuwe grenzen en mogelijkheden in het arbeidsrecht, zowel in het ontslaan van
werknemers als in de contracten;
Je kunt antwoord geven op vragen over de meest actuele themas die het arbeidsrecht en daarmee de bedrijfsvoering raken.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

  • Locatie
  • -Maximaal aantal deelnemers
  • -Beschikbare plaatsen
  • Maaltijd

Docenten