Afgezonderde particuliere vermogens: niet moeilijk, wel ingrijpend.
Afgezonderde particuliere vermogens (APV’s) komen meer voor dan je denkt; zowel bij natuurlijke personen, als bij vennootschappen. Ze spelen een rol in de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting, bijvoorbeeld in familiestichtingen, gezamenlijke vermogenspotjes, buitenlandse stichtingen en trusts. Het is essentieel om te weten wat te doen als jouw klant betrokken is bij een APV, gezien de mogelijke fiscale gevolgen die scherp in beeld moeten worden gebracht.
Deze cursus belicht de fiscale problematiek rond APV;s aan de hand van schema’s, praktijkvoorbeelden en rechtspraak (met meer dan 125 uitspraken!). Daarnaast worden o.a. raakvlakken met Algemeen Nut Beogende instellingen (ANBI’s) en Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI’s) behandeld.

Wat ga je leren in de cursus Afgezonderde particulier vermogen (APV’s)?

 • Wat wordt wel en niet beschouwd als een APV;
 • Met welke belastingen hebben we te maken;
 • Wat zijn de gevolgen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, schenk- en erfbelasting en invordering;
 • Bewijslastverdeling en inlichtingenverplichtingen (art. 47 e.v. AWR);
 • Grensoverschrijdende situaties;
 • Actualiteiten, praktijksituaties en rechtspraak.

Leerdoelen en leerresultaten

 • Je hebt gedetailleerde kennis van APV’s, niet beperkt tot de hoofdlijnen;
 • Je kunt de fiscale gevolgen van betrokkenheid bij een APV vaststellen;
 • Je kunt aandachtspunten en risico’s signaleren en adviesvragen aan de klant en diens familie stellen;
 • Je bent op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

 • Locatie
 • -Maximaal aantal deelnemers
 • -Beschikbare plaatsen
 • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?