Selecteer datum

Herstructureringen en reorganisaties in de vorm van fusies en splitsingen zijn aan de orde van de dag. Een goede fiscale begeleiding is daarbij van groot belang. Op welke wijze kan bijvoorbeeld een holdingstructuur worden gecreëerd? Waar ligt de grens tussen het gebruik van een fiscale faciliteit en oneigenlijk gebruik (‘ontgaan of uitstellen van belastingheffing’) in de overdrachts-, inkomsten- en vennootschapsbelasting? Verdient het reorganiseren binnen of juist buiten de fiscale eenheid vennootschapsbelasting de voorkeur? Is de bedrijfsstructuur voorgesorteerd op toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de inkomstenbelasting en de Successiewet?
Deze en andere interessante vragen worden behandeld in de masterclass ‘Fusies en splitsingen’. Tijdens deze masterclass voegen we de fiscale theorie op heldere wijze samen met ervaringen uit de praktijk.

Onderwerpen

Vogelvluchtbehandeling van de diverse reorganisatievormen (aandelenfusie, bedrijfsfusie, splitsing en juridische fusie);
Fiscale faciliteiten in de vennootschapsbelasting voor de fusie- en splitsingspartners met aandacht voor de belangrijkste
standaardvoorwaarden;
Fiscale faciliteiten in de inkomsten- en vennootschapsbelasting voor de aandeelhouders;
De kern van de vrijstellingen voor juridische fusies en splitsingen in de overdrachtsbelasting;
Antimisbruikbepaling;
De keuze tussen het reorganiseren binnen of buiten fiscale eenheid;
Reorganisatiemogelijkheden vóór en ná een schenking of vererving van aanmerkelijkbelangaandelen.

Leerdoelen

Je kent de fiscale ins- en outs van de diverse herstructureringsvormen;
Je bent beter in staat te beoordelen of in een casuspositie sprake is van ontgaan of uitstellen van belastingheffing;
Je weet welke reorganisatiemogelijkheden de voorkeur verdienen boven anderen.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

  • Locatie
  • -Maximaal aantal deelnemers
  • -Beschikbare plaatsen
  • Maaltijd

Docenten