De cursus beslaat vijf dagdelen.

Het betreffende lesmateriaal wordt ongeveer een maand voor aanvang van de cursus bekend gemaakt.
Bij de tweedaagse cursus zit een overnachting inbegrepen. Op welke dagen de cursus plaatsvindt, vind je terug in het rooster.
Er geldt een participatieplicht tijdens de cursus
Het vak wordt niet afgesloten met een tentamen.

Wat ga je leren in de cursus Procesvoering?

De eerste dag van de cursus heeft een theoretisch karakter. Op die dag worden enkele onderwerpen gedoceerd die in de praktijk van de belastingadviseur van belang zijn als een klant een conflict heeft met de Belastingdienst, te denken valt aan bewijsvoering en het fiscale boeterecht.
De tweede dag heeft een praktisch karakter en is gericht op het procederen zelf. Aan de hand van de gewisselde beroeps- en verweerschriften worden procedures nagespeeld.

Leerdoelen en leerresultaten

-De student kan vertellen hoe de bewijslastverdeling is in een fiscale procedure bij een geschil tussen een belastingplichtige en de belastingdienst
-De student kan het onderscheid tussen vergrijp- en verzuimboeten benoemen
-De student kent de formele eisen ten aanzien van een beroepsprocedure
-De student kan een inhoudelijk verweer schrijven tegen een opgelegde vergrijp- of verzuimboete
-De student kan een beroepschrift schrijven voor een fiscaal geschil, waarbij inhoudelijk aandacht wordt besteed aan alle formele aspecten die een rol spelen bij de aanslagregeling, de bezwaarprocedure en de beroepsprocedure.
-De student kan een beroepschrift schrijven voor een fiscaal geschil, waarbij een logische opbouw wordt gehanteerd en een sluitend betoog is opgenomen ten aanzien van het fiscale discussiepunt, met verwijzingen naar relevante jurisprudentie en of wetgeving.
-De student kan een pleitnota opstellen, als onderdeel van een beroepsprocedure
-De student is in staat voorkomende vragen van de rechterlijke macht te beantwoorden
-De student kan een verweerschrift opstellen, met daarbij aandacht aan de formele aspecten en de inhoudelijke fiscale aspecten.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?