Verslag ALV Register Belastingadviseurs 23 juni 2023

Afgelopen vrijdag stond in het teken van de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Het is elk jaar weer een happening om een zo’n belangrijke dag voor onze leden te mogen organiseren. In Vianen lieten wederom bijna 1.000 leden hun betrokkenheid zien bij onze vereniging, zowel online als fysiek. Een verslag van een geslaagde dag.

Een Algemene Ledenvergadering organiseer je aan de voorkant niet zomaar. Het bureau en bestuur is weken bezig om deze dag vlekkeloos te laten verlopen. Het is immers het moment om aan de leden verantwoording af te leggen en hen mee te nemen in de plannen van de toekomst van onze vereniging.

Onze waarnemend voorzitter Chantal Moelands trapte de dag af met een woord van welkom aan de leden. Een bijzondere ALV voor Chantal, die haar dankbaarheid uitsprak voor haar rol als waarnemend voorzitter afgelopen periode. Een mooie afsluiting van een belangrijke fase, een fase waarin we als vereniging vooruit kijken. In haar woord stond zij stil bij belangrijke stappen die de vereniging de afgelopen periode heeft gezet voor de toekomstbestendigheid. Ze stond stil bij de verbinding met alle leden. Verbinding in de volle breedte met een enorme betrokkenheid van onze leden tijdens de RB-dag, de zzp-bijeenkomsten, de ronde tafel sessies en de velen leden die online input hebben geleverd voor het strategisch plan. Daarnaast vroeg zij aandacht voor het claimen van de inhoudelijke positie van het RB in het fiscale debat – zoals box 3 en de toekomst van de bedrijfsopvolgingsregeling die momenteel hoog op de politieke agenda staan.

Na het vaststellen van de agenda, de notulen van de vorige ALV, de ingekomen stukken en het jaarverslag was het aan onze penningmeester Naud Keulen om de leden mee te nemen in de Jaarrekening 2022. In een half uur gaf hij de leden inzicht in de cijfers en beantwoordde hij vragen van betrokken leden.

Na het goedkeuren van de jaarrekening, het verlenen van decharge aan het bestuur alsmede het voorstel voor de certificerend accountant nam Maddy Scheepers alle leden mee in de stand van zaken bij Opleidingen en Permanente Educatie. Hierbij vroeg zij specifiek aandacht voor het eigen aanbod van Permanente Educatie. Op basis van de behoefte van de leden is het PE-aanbod vernieuwd en geactualiseerd. Meer concreet tipte zij de Summercourse op 6 en 7 juli, de vernieuwde Chat GPT cursus en de bijeenkomst “Recap Box 3 – volgt u het nog”. Zij gaf aan dat in het najaar nog meer de focus zal worden gelegd op actualiteiten, masterclasses, webinars en verdiepingscursussen.

Daarna was het aan de leden om te stemmen voor een nieuwe voorzitter. Tijdens de ALV werd Vincent de Jong voorgedragen. Met nagenoeg alle stemmen droeg het de goedkeuring van onze leden waarna de bloemen (meermaals – u had erbij moeten zijn) werden uitgewisseld. Na zijn ‘maiden-speech’ was het vervolgens aan de kersverse voorzitter de leden mee te nemen in het strategisch plan 2023-2027 voor de vereniging. Met het thema “Door verbinding samen vooruit” is de ambitie voor de toekomst neergezet. Vincent zoomde hierbij in op de dienstverlening aan onze leden, de arbeidsmarkt, opleiding en beroep en specifiek ons fiscaal Kenniscentrum. Het strategisch plan 2023-2027 mocht met overgrote meerderheid op steun van de leden rekenen. Een breed gedragen plan waar het bestuur en bureau, samen met leden, zich de komende jaren voor in gaan zetten.

Na de lunch startte het PE-middagprogramma. Dit jaar stond in het teken van het thema Personenvennootschappen. Judith Guichelaar nam ons mee in de belangrijkste wijzigingen van de wetsvoorstellen voor Personenvennootschappen op juridisch gebied ten opzichte van de huidige wetgeving. Eric van Uunen belichtte de inkomstenbelasting-aspecten van inbreng in een personenvennootschap volgens huidig en nieuw recht. Aansluitend konden de leden kiezen uit vier subsessies waarbij het thema Personenvennootschappen werd beschouwd vanuit het perspectief van de omzetbelasting, overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting of vanuit internationaal perspectief.

Speciaal woord van dank aan Chantal Moelands

Wij kunnen ons voorstellen dat deze ALV voor Chantal een heel persoonlijke moet zijn geweest. Met de symbolische overdracht van de voorzittershamer sloot zij hiermee een belangrijke periode af. Naast een bijzonder woord van dank van de nieuwe voorzitter mocht Chantal ook op veel dank van de leden rekenen. Chantal heeft haar rol als waarnemend voorzitter met enorme toewijding ingevuld. Algemeen directeur Ralph Rijnders: “Een vereniging in transitie is vaak niet de meest makkelijke periode. Met een nieuw bestuur en leden die zich waardevol uitspreken over waar we als vereniging naar toe moeten bewegen, in combinatie met ambities om te werken aan de toekomstbestendigheid van onze vereniging, is het enorm hard werken. Feitelijk heeft zij afgelopen periode de functie van voorzitter en vice-voorzitter gecombineerd. Een bijna onmogelijke opgave. Haar persoonlijke betrokkenheid heeft ervoor gezorgd dat wij enorme stappen vooruit hebben kunnen zetten en wij als vereniging vooruit kunnen kijken. Ik weet zeker dat onze leden dat zien.”

Chantal zal de komende periode in haar rol als vice voorzitter zich met eenzelfde passie en betrokkenheid blijven inzetten voor onze vereniging.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten