Gratis webinar 'De ondernemer/DGA op vakantie'

Dit GRATIS (voor leden) online webinar bereid je tijdens de zomervakantie voor op de fiscale vragen die je cliënten daarna ongetwijfeld zullen gaan stellen: Kan je kosten van een vakantiereis (deels) aftrekken als vakantie wordt gecombineerd met een zakelijk bezoek? Hoe om te gaan met een auto van de zaak en gemaakte kilometers tijdens vakantie? Etc.

Bekijk gratis webinar

Tax & Technology E-learnings

 

Om je voor te bereiden op de digitale toekomst, heeft het RB een cursusaanbod ontwikkeld rond het thema ‘tax and technology’. Deze opleiding met verschillende modules is samen met de I.AMDIGITAL en Wolter Kluwer ontwikkeld. Je kunt ze afzonderlijk aanschaffen of het volledige onderwijsprogramma volgen.

Bekijk e-learnings

Bekijk hieronder alle webinars

ZZP Masterclass (incl. de nieuwe zzp wet)?

Online (Terugkijken)

zondag 1 september 2024

De fiscale positie van de zzp’er is relevanter dan ooit. Nederland telt momenteel ruim 1,24 miljoen zelfstandigen. De fiscale positie van de zzp’er is dit jaar met de verlaging van de zelfstandigenaftrek fors lager in combinatie met het stoppen van de opbouw van de fiscale oudedagsreserve. Maar, nieuwe ontwikkelingen op korte termijn hebben zo niet een nog grotere impact op de fiscale positie van de zzp’er.

In het kader van het arbeidsmarktpakket van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ ter internetconsultatie gegaan. Deze wet moet meer duidelijkheid geven over het zogenaamde ‘gezagscriterium’ dat gebruikt wordt om onderscheid te maken tussen een zelfstandig werkende en een werknemer. Daarnaast introduceert de wet een rechtsvermoeden. Zo wil de minister schijnzelfstandigheid bestrijden, kwetsbare zelfstandigen beschermen en oneerlijke concurrentie tegengaan. De nieuwe wet krijgt geen applaus van zzp-organisaties. De wet schiet zijn doel voorbij, vindt ZZP Nederland, en koepelorganisatie Vereniging Zelfstandigen Nederland gaat nog een stapje verder: Zelfstandig werken wordt bijna onmogelijk gemaakt. De beoogde inwerkingtreding van de wet is vooralsnog 1 juli 2025.

Met de aangekondigde wijzigingen op Prinsjesdag, een actueel breed pakket aan maatregelen voor de zzp’er, gemaakte afspraken met werkgevers- en werknemersorganisaties over de arbeidsmarkt (crisisregeling personeelsbehoud, reguleren flexwerk), recente ontwikkelingen en de nieuwe zzp wet is het de hoogste tijd om je te verdiepen in de fiscale positie van de zzp’er en je kennis hierover op te frissen.

Nut en noodzaak van ChatGPT voor de belastingadviseur

Online (Terugkijken)

zondag 1 september 2024

Artificiële intelligentie (AI) gaat een steeds grotere rol spelen in onze samenleving en dus ook in de beroepsuitoefening van de belastingadviseur. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt zelfs dat het beroep van belastingadviseur in de toekomst hierdoor zou kunnen verdwijnen. In dit webinar staat ChatGPT centraal en zullen we zien welke mogelijkheden dit programma heeft. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de beperkingen van ChatGPT aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden. Oordeel zelf of ChatGPT nu al nuttig of noodzakelijk is voor de belastingadviseur.

De behaalde PE-punten gelden voor de PE-verplichting 2022 op het thema tax technology.
Leden die op 31 januari 2023 nog geen 4 Tax tech-punten hebben behaald, krijgen nog een jaar respijt. Zij hebben dus tot en met 31 december 2023 de tijd om alsnog deze punten te behalen.

Eindejaarstips - webinar

Online (Live)

maandag 11 november 2024

Elk jaar worden er wetswijzigingen doorgevoerd. Ook voor 2025 staan er veel veranderingen klaar. Een deel van deze aanpassingen komt uit het Belastingplan 2024 en een ander deel uit de wijzigingen die voortvloeien uit de gewijzigde regelgeving rondom box 3 en de gewijzigde regelgeving rondom Fondsen en bijvoorbeeld de open CV. U zult daarvoor ook dit jaar actie moeten ondernemen.
Jouw klanten zullen met deze aanpassingen geconfronteerd worden. Het is dan ook noodzakelijk dat je volledig op de hoogte bent van alle veranderingen.
Tijdens deze cursus worden daarom alle fiscale wijzigingen met je besproken en omgezet in concrete tips. Zo kun jij jouw klanten voorbereiden op 2025, nog voor het einde van het jaar!

Rooster

Online (Live)

11-11-2024

15:00 - 17:00

Personenvennootschappen en overdrachtsbelasting

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

Actualiteiten liquidatieverliesregeling

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

Tijdens deze cursus word je op de hoogte gebracht van de actuele stand van zaken met betrekking tot de liquidatieverliesregeling. Deze regeling zit vol met ingewikkelde voorwaarden en beperkingen en is in 2021 verder aangescherpt. Tijdens de cursus leer je aandachtspunten en mogelijkheden van de huidige regeling herkennen, zodat je wordt toegerust om de liquidatieverliesregeling in praktijksituaties toe te passen.

De aandeelhoudersovereenkomst

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

Door het RB wordt ten behoeve van haar leden voorzien in een groot aantal juridische modellen. In de praktijk blijkt echter dat het gebruik, ondanks de toelichting, soms lastig is. Dit komt enerzijds door de vele opties die de modellen hebben maar vooral ook omdat elke situatie weer anders is.
Mr. Maarten-Joost Swenker was betrokken bij het opstellen van de modellen en geeft nu ook uitleg over het gebruik van deze modellen in de praktijk.
Een veel gebruikt model betreft de aandeelhoudersovereenkomst.
In dit eerste webinar (voorheen ‘Modellen uit de juridische modellenbank’ geheten) wordt uitleg gegeven over de aandeelhoudersovereenkomst.

Bekijk ook de andere cursussen van Maarten-Joost Swenker:
Deel 2 – Combinatie geldlening en rekening courant i.c.m. hoofdelijke aansprakelijkheid, intern regres

Deel 3 – Managementovereenkomst i.c.m. besluitvorming AV en bestuur i.c.m. notulen en vertegenwoordiging

Combinatie geldlening en rekening courant icm hoofdelijke aansprakelijkheid

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

Door het RB wordt ten behoeve van haar leden voorzien in een groot aantal juridische modellen. In de praktijk blijkt echter dat het gebruik, ondanks de toelichting, soms lastig is. Dit komt enerzijds door de vele opties die de modellen hebben maar vooral ook omdat elke situatie weer anders is.
Mr. Maarten-Joost Swenker was betrokken bij het opstellen van de modellen en geeft nu ook uitleg over het gebruik van deze modellen in de praktijk.

Geen bezwaar dus de sigaar? - Box 3 (NIEUW)

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

Mocht ik – voor het Kerstavondarrest uit 2021 – nalaten bezwaar in te stellen tegen een aanslag waarin opgenomen box 3 vermogen? Mocht ik dat ook nog nalaten na dat arrest? En mocht ik er op vertrouwen dat de staatssecretaris ook niet-bezwaarmakers nog tegemoet zou komen in dit dossier? Hij had het immers beloofd!

We gaan tijdens deze cursus in op concrete vragen. Hoe handel je in dit soort gevallen? Hoe ga je om met een aansprakelijkstelling? Wat wil jouw beroepsaansprakelijkheidsverzekering dat je doet? Kortom, vragen te over voor de belastingadviseur met fiscale buikpijn.

Deze praktijkgerichte cursus is voor iedere adviseur die zich in de gestelde vragen herkent, en de kans op een succesvolle claim wil beperken.

Basiscursus invorderingsrecht (NIEUW)

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

Belastingadviseurs houden zich doorgaans vooral bezig met de fiscale advisering of het maken of begeleiden van belastingaangiften. Aan de invorderingsproblematiek wordt daarom in de praktijk doorgaans niet zoveel aandacht besteed. De belastingschuld staat al vast, dus wat kan je dan verder doen als adviseur?

Wegwijs in de verschillende lijfrente regimes

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

De belastingwetgeving op het gebied van toekomstvoorzieningen (lijfrenten) wordt gekenmerkt een grote versnippering als gevolg van vele historische veranderingen en bijbehorende overgangsregelingen.
Je krijgt in dit webinar handvatten voor ondernemers en particulieren die in het verleden een of meerdere lijfrentes hebben bedongen en op het punt staan om hier keuzes mee te gaan maken.
Deze cursus wordt ingestoken met de nodige praktijkvoorbeelden, waardoor je het direct kunt toepassen bij je klanten.

Signaleren van subsidiekansen (NIEUW)

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

Er bestaan veel subsidiekansen voor de mkb’er. In deze cursus worden aan de hand van de actuele regelgeving verschillende subsidies inhoudelijk toegelicht. Hierbij gaat het om subsidies op het gebied van:
– Technische innovatie
– Energie en Milieu
– Investeren in het buitenland
– Arbeidsmarkt
– Regionale regelingen

Met deze cursus krijg je een inkijkje in de aanvraagcriteria en wordt er aandacht besteed aan de administratieve verantwoording van de verschillende subsidieregelingen.

Na het volgen van de cursus ben je in staat subsidiekansen bij je klanten te signaleren en hierop proactief te adviseren. Hierdoor maak je de dienstverlening naar je klant nog completer. Daarnaast weet je ook aan welke administratieve voorwaarden voldaan moet worden, waardoor je ook op dit gebied proactief kan adviseren.

Ontwikkelingen op het gebied van (fiscale) ethiek (GRATIS VOOR LEDEN)

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

De maatschappelijke opvattingen over belastingontwijking zijn de afgelopen jaren veranderd. De ontwikkelingen op het gebied van (fiscale) ethiek volgen elkaar in een rap tempo op. In deze cursus behandelen Carole Perraud en Percy Draijer, advocaten bij De Bont Advocaten, de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van (fiscale) ethiek. Zij behandelen daarbij onderwerpen die in de afgelopen jaren de media hebben bereikt en waarin de veranderende maatschappelijke opinie tot uiting komt. Ook besteden zij aandacht aan de beroepsregels en de (ethische) grenzen die hiermee worden afgebakend.

Verdrag met België: what's new? (NIEUW)

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

Dit is een onderwerp voor adviseurs die zich bezighouden met internationaal belastingrecht, zowel advies als aangifte. Wij gaan ervan uit dat je al bekend bent met de basisprincipes van internationaal belastingrecht en het verdrag met België.

Aansprakelijkheid van belastingadviseurs voor beroepsfouten en fiscale boetes

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

Wet Toekomst Pensioenen (WTP) voor de ondernemer en werkgever

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

Met de Wet Toekomst Pensioenen staat Nederland aan de vooravond van een enorme verandering in het pensioensysteem. In wezen raakt dit álle werkgevers en diens werknemers in Nederland en zijn er ook enkele gevolgen voor de ondernemer. Heb jij met de naderende invoeringsdatum al een goed beeld van hoe je jouw relaties (werkgevers, werknemers en ondernemers) op weg kunt helpen met de belangrijkste inzichten ten aanzien van deze veranderingen?

Ontwikkelingen internationale handel en douane - basis

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

Van mkb tot multinationals, veel bedrijven hebben te maken met internationale handel en douaneproblematiek. In het verleden ontlastte de douane-expediteur vaak de importeur door een groot deel van de douaneformaliteiten voor zijn rekening te nemen. Echter, door recente ontwikkelingen – zoals de invoering van het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) en de ontbossingsverordening – krijgen importeurs een grotere rol bij het importeren van goederen uit derde landen. In de nieuwe verordeningen wordt namelijk de importeur – in eerste instantie – verantwoordelijk voor het naleven van deze regelgeving. Ook heeft de Europese Commissievoorstellen gedaan voor de herziening van het huidige douanewetboek van de Unie (DWU). In die voorstellen wordt een grotere verantwoordelijkheid belegd bij de importeur van de goederen.
De voorgaande ontwikkeling benadrukt de toenemende relevantie van douanekennis voor bedrijven die internationaal handelen. Het opdoen van kennis in dat kader is daarom niet alleen relevant, maar ook noodzakelijk om de (aankomende) verplichtingen van importeurs te begrijpen.
Tijdens deze cursus zullen we dieper ingaan op de implicaties van de (nieuwe) verordeningen, met in het bijzonder de focus op de ontbossingsverordening en het Carbon Border Adjustment Mechanism.

DAC7

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

Dit webinar is onderdeel van ons drieluik.
Wil je dit complete drieluik aanschaffen?

Drieluik ‘Het DAC op’ – DAC 1tm8 (NIEUW)

In dit webinar wordt nader ingegaan op de nieuwe rapportageverplichtingen onder de DAC7-richtlijn. De docent bespreekt de verplichtingen die worden opgelegd aan platforms, die onder de werking van DAC7 vallen.

Btw aangifte, opgaaf ICP en suppletie btw

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

De Wet op de omzetbelasting 1968 vertaalt zichzelf uiteindelijk in de btw-aangifte. De aangifte lijkt makkelijk, maar is complex. Als adviseur loop je vaak tegen de volgende vragen aan: waarom valt de ene B2B dienst in 1d en de andere B2B dienst in 3b? En is het wel een uitzondering op de hoofdregel of zit de afnemer buiten de EU? Kortom: een fout is gauw gemaakt bij het opstellen van de btw-aangifte.

Deze cursus richt zich op het invullen van de btw-aangifte, de opgaaf ICP en de suppletie aangifte btw. Je leert bijvoorbeeld over de betekenis van de rubrieken op de aangifte en opgaaf ICP en krijgt antwoord op de vraag: wat vul ik daar in?
Ook gaat de cursus in op de formaliteiten rondom de suppletie aangifte omzetbelasting: wat mag wel en wat mag niet?

Drieluik 'Het DAC op' - DAC 1tm8 (NIEUW)

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

‘Directive on Administrative Cooperation’ (DAC), naar het Nederlands vertaalt ‘Richtlijn inzake administratieve samenwerking’, is een richtlijn dat is opgesteld om de uitwisseling van fiscale informatie tussen EU-lidstaten te bevorderen en belastingontduiking en -ontwijking te bestrijden. Deze cursus, het DAC drieluik, bevat allesomvattende informatie over de richtlijn, bestaande uit de volgende onderwerpen:

Drieluik Duurzaamheid

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

Duurzaamheid, een thema waar momenteel veel aandacht aan wordt besteed. Er is een verschuiving merkbaar van het (internationale) auditplichtige kader naar het mkb. Hoe kan de rol van de fiscaal jurist hier verder in mee ontwikkelen? Tijdens deze masterclass nemen Arjan Mulders (internationaal fiscaal jurist) en Bas Langenhuijsen (Nederlands en Europees octrooigemachtigde) jou mee in deze fiscale en juridische ontdekkingstocht op het gebied van duurzaamheid. De adviespraktijk wordt benaderd vanuit de visie van de ondernemer met het oog op het maken van de gewenste of zelfs noodzakelijke transitie in duurzaamheid . In deze cursus wordt vanuit verschillende adviesinvalshoeken ingegaan op de toepassing van de octrooirechtelijke bescherming van innovaties en de positionering van octrooien binnen de ondernemingsstructuur met toepassing van de innovatiebox. Naast mogelijke subsidies komen ook andere fiscale aspecten aan bod, die door de reikwijdte van duurzaamheid in de praktijk inmiddels worden geraakt . Transfer pricing, Pillar II en tax control framework-vraagstukken passeren hierbij eveneens de revue

Terugkijk Webinar Fiscaal Congres 28 juni 2024

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

Vrijdagmiddag 28 juni vond het Fiscaal Congres plaats met 4 fiscale sprekers en een verrassende uitsmijter. Jij hebt alsnog de kans het goed beoordeelde congres terug te kijken.

Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

We zijn inmiddels bekend met de eerder ingevoerde Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024, onderdeel van het Belastingpakket 2024. Nu gaat de Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025 (Wet BOF 2025) onderdeel worden van het Belastingpakket 2025. Deze Wet BOF 2025 kent wederom nieuwe maatregelen. De meeste wijzigingen gaan in per 01-01-2026, maar een aantal al per 01-01-2025. Voor jou als belastingadviseur is het dus van belang om op de hoogte te zijn van alle wijzigingen en nieuwe maatregelen. De aangekondigde maatregelen zijn als volgt:
1. BOR en DSR beperken tot gewone aandelen met minimaal belang van 5% van geplaatste kapitaal (2026).
2. Versoepeling van bezitseis en voortzettingseis in BOR (2026), waaronder verkorten voortzettingsperiode van 5 naar 3 jaar (2025).
3. Tegengaan constructie ‘rollatorinvesteringen’ in BOR (2026).
4. Tegengaan constructie ‘dubbel-BOR’ (2026).
5. Overige maatregelen, waaronder het salderen van schuld bij ter beschikking gestelde onroerende zaken (2026).

Let op: om deze cursus te kunnen volgen, moet basiskennis over de huidige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten DSR en BOR je bekend te zijn. Deze cursus gaat alleen over de voorgestelde wijzigingen.

Webinar Nieuwjaarsbijeenkomst 2024 middagprogramma

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

Op 26 januari vond de Nieuwjaarsbijeenkomst 2024 plaats, met een boeiend middagprogramma met als thema: ‘Fiscaliteit en werknemers: Binden en Boeien’. Personeel werven, daarna dat personeel behouden en welke fiscale middelen je daarvoor kunt gebruiken. En tot slot wellicht de jarenlang met zorg opgebouwde onderneming overdragen aan datzelfde personeel. Het is niet de minste uitdaging waar de belastingadviseur – naast andere werkzaamheden – voor staat. Te beginnen met het aannemen. Veel werknemers hebben meer (maar vooral ook andere) wensen dan een zo hoog mogelijk salaris. Hoe daaraan tegemoet te komen (of niet natuurlijk) en kan dat wellicht nog op een beetje fiscaalvriendelijke wijze?

Rente in gelieerde verhoudingen en onzakelijke leningen en borgstellingen

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

Als een persoon, hetzij een natuurlijk persoon, hetzij een rechtspersoon een lening verstrekt aan een gelieerd persoon, ook weer hetzij een natuurlijk persoon, hetzij een rechtspersoon, geldt steeds weer het magische begrip ‘zakelijkheid’. Dat is vooral aan de orde bij situaties als:
een bv leent geld uit aan zijn eigen bv, of die bv aan haar eigen dga;
een bv leent geld uit aan een dochter- of moedervennootschap;
een ouder leent geld uit aan een kind of omgekeerd.

Je dient dan alert te zijn op de zakelijkheid van de lening. Je kunt jezelf dan afvragen: “Zou een derde ook die lening hebben verstrekt onder vergelijkbare condities?” Kijkend naar de volgende aspecten:
de hoogte van de lening;
de looptijd van de lening;
aflossingsverplichtingen;
verstrekte zekerheden;
achterstellingsclausules;
en ten slotte de rentebepalingen.

Al die voorwaarden en bepalingen van de lening zijn van belang voor de fiscale etikettering van die lening. Onder omstandigheden kan een civielrechtelijke lening fiscaal een verkapte kapitaalstorting of juist verkapt dividend zijn. Dit wordt ook fiscaal wel geduid als lening, maar dan als onzakelijke lening.

In de cursus “Rente in gelieerde verhoudingen en onzakelijke leningen en borgstellingen” komen al deze aspecten aan bod. We leggen dan de nadruk op de rentebepalingen. Wat is een zakelijke rente bij rekening-courantovereenkomst? En wat bij een lening met een middellange of lange looptijd? Aan de hand van tal van uitspraken krijg je een antwoord op deze vragen.
De cursus heeft vooral een praktische insteek. Je krijgt veel praktische tips en trucs over leningen tussen gelieerde personen. Ook ontvang je een aantal schema’s die je kunnen helpen bij je adviestrajecten.

Webinar MKB financiering

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

Uit diverse onderzoeken blijkt dat het vinden van een passende financiering voor het MKB steeds uitdagender wordt. Banken kunnen om diverse redenen vaak niet voldoen aan de vraag en daarnaast zijn er in Nederland zogeheten fintech organisaties ontstaan die in dit gat zijn gesprongen.

RB-leden krijgen via hun klanten, de ondernemers in het MKB, te maken met deze uitdagingen.
Om deze reden bieden we Stichting MKB Financiering de ruimte om toe te lichten waarom banken vaak niet aan de vraag kunnen voldoen; welke mogelijkheden er zijn voor het MKB op het gebied van non-bancaire financiering en welke zekerheden deze stichting hierbij biedt.

Dit gratis webinar is een eerste webinar waarin we onze stakeholders ruimte willen bieden om leden te informeren over een relevant thema en ook de rol van de spreker bij dit thema.
Anders dan bij een webinar van onze afdeling Opleidingen & PE, waar wel PE-punten aan zijn verboden, zijn hier de leerdoelen niet afgestemd met Opleidingen B.V. en derhalve ook niet geaccrediteerd.

Kortom: een informatieve webinar waarin de Stichting MKB Financiering voor RB-leden die op de hoogte willen zijn van deze financieringsmogelijkheden.

Eindejaarstips - webinar

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

Elk jaar worden er wetswijzigingen doorgevoerd. Ook voor 2025 staan er veel veranderingen klaar. Een deel van deze aanpassingen komt uit het Belastingplan 2024 en een ander deel uit de wijzigingen die voortvloeien uit de gewijzigde regelgeving rondom box 3 en de gewijzigde regelgeving rondom Fondsen en bijvoorbeeld de open CV. U zult daarvoor ook dit jaar actie moeten ondernemen.
Jouw klanten zullen met deze aanpassingen geconfronteerd worden. Het is dan ook noodzakelijk dat je volledig op de hoogte bent van alle veranderingen.
Tijdens deze cursus worden daarom alle fiscale wijzigingen met je besproken en omgezet in concrete tips. Zo kun jij jouw klanten voorbereiden op 2025, nog voor het einde van het jaar!

Masterclass DGA 2024

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

De wijzigingen in 2024 vragen extra aandacht voor je directeur grootaandeelhouder (DGA). In deze bijeenkomst geeft de docent antwoord op de volgende vragen: Hoe bepaal je het meest optimaal het salaris van je DGA (op basis van de nieuwe regels)? Hoe gaat je DGA om met de nieuwe box 3? Waar zitten de fiscale trucs en hoe ga je om met het excessief lenen? Wat moet je juist in 2024 met het dividendbeleid? Deze zeer praktische bijeenkomst zet jou op scherp en zit vol met tips voor iedereen die dit jaar een DGA optimaal wil adviseren.

Let op: er vindt op 4 november een uitgebreidere versie van dit webinar plaats als fysieke cursus. Bekijk die cursus hier en schrijf je in.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten: wees voorbereid nu het nog kan

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

Hoe zorg je ervoor dat jouw cliënten de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten nu nog zo optimaal mogelijk kunnen benutten? In deze cursus laat de docent aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe je de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten inzet en een zeer forse belastingbesparing bereikt. De docent maakt bovendien samen met jou het plan voor jouw cliënten.
De wetgever wil na 2025 de faciliteiten gaan beperken. Is dat het laatste jaar dat we de faciliteiten zo ruim kunnen toepassen? Dan moeten we de structuur in 2024 hebben staan! Actie is geboden. Zorg dat je aan de slag kunt en laat het boffen niet versloffen!

Let op: er vindt op 30 september een uitgebreidere versie van dit webinar plaats als fysieke cursus. Bekijk die cursus hier en schrijf je in.

Aansprakelijkheid voor belastingschulden (NIEUW)

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

Voor veel belastingadviseurs is de invorderingswet een redelijk onbekend terrein, vooral als het gaat om de aansprakelijkheidsbepalingen. Toch behoort deze problematiek tot het werkterrein van de adviseur en is kennis hierover van belang om een goed belastingadvies te geven.

De fiscale positie van het gezin

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

Achter iedere onderneming gaat een ondernemer schuil. Een ondernemer met vragen, zoals: kan ik aan mijn zoon geld lenen? Hoeveel moet de rente dan bedragen? Is schenken eigenlijk nog wel interessant? Of: mijn dochter wil gaan trouwen; moet ik nog ergens op letten?

Dit webinar gaat over deze fiscale kansen en mogelijkheden voor het gezins- en familieleven. Verras je klanten met vernieuwde inzichten, mogelijkheden en belastingbesparingen. De docent besteedt veel aandacht aan het huwelijkse vermogensrecht, het erfrecht en een optimale planning . Het gaat hier niet over diepgaande ingewikkelde zaken, maar juist over die praktische onderwerpen waarmee je als adviseur in het mkb direct verder kunt. Een bijeenkomst voor iedere adviseur die bij de klant aan de keukentafel zit.

De ondernemer/DGA op vakantie

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

Dit webinar bereid je tijdens de zomervakantie voor op de fiscale vragen die je cliënten daarna ongetwijfeld zullen gaan stellen: Kan je kosten van een vakantiereis (deels) aftrekken als vakantie wordt gecombineerd met een zakelijk bezoek? Hoe om te gaan met een auto van de zaak en gemaakte kilometers tijdens vakantie? En wat als je cliënt er een workation van heeft gemaakt? Hoe moet ik omgaan met de bonnetjes voor tanken, reparatie aan een auto of gedane zakelijke inkopen, zowel voor BTW als voor LB/IB/VPB? Wat zijn de fiscale gevolgen van aankoop van een vakantiewoning?

Webinar Impact Box 3: uitspraken Hoge Raad

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

Op donderdag 6 juni 2024 om 11.00 uur doet de Hoge Raad openbaar uitspraak in vijf belangwekkende zaken over de heffing van inkomstenbelasting in box 3 na invoering van de Wet rechtsherstel Box 3.

De dga, managementovereenkomsten en sociale verzekeringsplicht

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

In deze cursus komt vooral aan bod onder welke omstandigheden een directeur/grootaandeelhouder (dga) sociaal verzekerd kan zijn. Daarbij gaat het vooral om indirecte minderheidsaandeelhouders. In die situatie heeft de dga een arbeidsovereenkomst gesloten met zijn eigen personal holding en de personal holding een managementovereenkomst met de werkmaatschappij. In dat geval is voor de SV-plicht de redactie van de voorwaarden en bepalingen van die managementovereenkomst erg belangrijk, maar natuurlijk ook het daadwerkelijk nakomen van die voorwaarden en bepalingen.
Daarnaast komt onder andere de hoogte van de managementfee in relatie tot het dga-loon aan de orde.
Je ontvangt bij deze cursus voorbeelden van een arbeidsovereenkomst van een dga en managementovereenkomsten, onder andere een overeenkomst tussen een werkmaatschappij met meerdere personal holdings, waarbij aandacht wordt besteed aan de SV-problematiek.

Wet DBA & afschaffen van het handhavingsmoratorium: WAT NU ZZP’er?

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

De Wet DBA, de wet die inmiddels al een aantal jaar bestaat, is bedoeld om de relatie tussen opdrachtgevers en zzp’ers te reguleren en te beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking. Wie herinnert zich nog de daarbij afgeschafte VAR? Alhoewel deze wet niet veel om het lijf had, doordat er sinds 2016 een handhavingsmoratorium van toepassing is, lijkt het erop dat vanaf 2025 de Belastingdienst weer handhavend kan en mag optreden.
Tijdens deze cursus behandelt de docent op een interactieve manier de meest actuele vraagstukken rond dit onderwerp. Hierbij staan de gepubliceerde stukken rondom de voorgenomen (her)start van de handhaving, het wetsvoorstel Wet verduidelijking arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) en de recente (arbeidsrechtelijke) jurisprudentie.

Afvullegaat en/of rentebepalingen in het testament

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

Bij overlijden kunnen er schulden ontstaan van de langstlevende aan de erfgenamen, bekend als overbedelingsschulden. Deze schulden kunnen al dan niet rentedragend zijn en de hoogte van de rente en de wijze van oprenting heeft invloed op de verschuldigde erfbelasting bij het eerste en tweede overlijden. Een goede keuze is daarom van groot belang.
Dat het in de praktijk ook weleens fout gaat blijkt uit Rechtbank Den Haag 8 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2844. Het is noodzakelijk om kennis te hebben van dit onderwerp om advies te kunnen geven over de afwikkeling van de nalatenschap en het correct invulen van de aangifte erfbelasting.
Testamenten bevatten steeds vaker een afvul- of opvullegaat, in combinatie met de renteclausule zijn dit belangrijke instrumenten in het kader van estate planning.

Basis internationale fiscale gegevensuitwisseling (NIEUW)

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

Stel je voor: de klant ziet opeens dat zijn niet-aangegeven Spaanse bankrekening ook op de aangifte ingevuld is. Hoe kan dat? Wanneer mag de belastingdienst gegevens uitwisselen met andere landen? Hoe gaat dat in zijn werk? En welke informatie is de belastingplichtige verplicht om te verstrekken aan de Belastingdienst?

Aandachtspunten van een fiscale eenheid voor de VPB

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

Binnenkort verschijnt er een drietal boeiende notities op de website van het RB over de fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Dit drieluik neemt je mee door de levensfasen van de fiscale eenheid: de geboorte, het bestaan en het einde ervan. In elke levensfase spelen behoorlijk wat fiscale aandachtspunten die je als toegewijde fiscaal adviseur eigenlijk niet mag missen.

De vraag is: wil je een middelmatige fiscaal aviseur zijn of een uitstekende? En daarom, waarom je als fiscaal adviseur dit webinar maar beter niet kunt volgen – of misschien maar beter wél!

Tijdens het webinar fiscale eenheid vennootschapsbelasting nemen we je aan de hand van vele praktijkvoorbeelden mee in de intrigerende wereld van de fiscale eenheid. De do’s en dont’s worden voor je gepresenteerd aan de hand van krachtige, heldere en pakkende voorbeelden.

Omdat je op de hoogte wilt blijven en jouw cliënt effectief door alle levensfasen van de fiscale eenheid wil begeleiden kun je na het volgen van dit webinar:

  1. De juiste keuzes te maken bij de geboorte van de fiscale eenheid en dure valkuilen te vermijden;
  2. De mogelijkheden en aandachtspunten tijdens het bestaan van de fiscale eenheid te herkennen en toe te passen;
  3. De juiste overwegingen te maken om het bestaan van de fiscale eenheid succesvol af te ronden.

Kortom, beschouw dit webinar als een waardevol geschenk voor je fiscale brein en schrijf je snel in!

Inleiding Belastingcontrole – steekproefonderzoek

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

De komende jaren zal het aantal boekenonderzoeken door de Belastingdienst verder worden opgevoerd. De Belastingdienst heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in data-analyse en steekproeven. Over een deel van de controleaanpak is gepubliceerd, maar intern wordt voortdurend doorontwikkeld. Hoe bereid je je als belastingadviseur gedegen voor op zo’n complex onderzoek? Elke fase van het controleproces heeft haar eigen dynamiek en risico’s. Hoe krijg je inzicht in deze risico’s en op welke wijze kun je hierop anticiperen?

Tijdens deze cursus bespreken wij een aantal belangrijke onderwerpen uit het steekproefonderzoek, waaronder materialiteit, interval, extrapolatie, subsampling, foutsoorten en de fasering van het onderzoek.

Inleiding Tax Monitoring met data-analyse en steekproeven

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

De Belastingdienst wil de komende tijd vol inzetten op Horizontaal Toezicht en is dan ook bezig met een doorontwikkeling hierop. Dit geeft een nieuwe invulling aan monitoring. Wat zijn de gevolgen daarvan voor met name de grotere klanten? En kan dit ook interessant zijn voor middelgrote bedrijven? De Belastingdienst ziet een hoofdrol weggelegd voor de steekproefmethodiek. Om de doelstellingen van jouw klanten en de Belastingdienst te verenigen zien wij meer in een combinatie van data-analyse en steekproeven.

Tijdens deze cursus leggen wij je uit wat het risico is van het onverkort uitvoeren van een onderzoek op basis van de controleaanpak Belastingdienst (CAB). Wij beschrijven hoe je met gebruik van data-analyse en een steekproef inzicht krijgt in de fiscale beheersing, risico’s en kansen bij jouw klant.

Managementovereenkomst icm besluitvorming AV en bestuur

Online (Terugkijken)

dinsdag 31 december 2024

Door het RB wordt ten behoeve van haar leden voorzien in een groot aantal juridische modellen. In de praktijk blijkt echter dat het gebruik, ondanks de toelichting, soms lastig is. Dit komt enerzijds door de vele opties die de modellen hebben maar vooral ook omdat elke situatie weer anders is.
Mr. Maarten-Joost Swenker was betrokken bij het opstellen van de modellen en geeft nu ook uitleg over het gebruik van deze modellen in de praktijk.

DAC8 en de fiscale behandeling van crypto’s

Online (Terugkijken)

woensdag 1 januari 2025

Dit webinar is onderdeel van ons drieluik.
Wil je dit complete drieluik aanschaffen?

Drieluik ‘Het DAC op’ – DAC 1tm8 (NIEUW)

DAC8 regelt de internationale uitwisseling van gegevens die verplicht worden aangeleverd door aanbieders van cryptodiensten. Bezit van, handel in en uitgaven met crypto’s komen daardoor makkelijker en vaker aan het licht. Dat maakt de belastingheffing over crypto’s een actueler onderwerp dan ooit, evenals de gevolgen van het voorheen niet verantwoorden. In dit webinar komen de nieuwe informatie-uitwisselingsverplichtingen, de fiscale discussies over het bezit, de waardeontwikkeling, de handel en de herkomst aan bod.

DAC 1tm6 (deel 1 drieluik)

Online (Terugkijken)

woensdag 1 januari 2025

Dit webinar is onderdeel van ons drieluik.
Wil je dit complete drieluik aanschaffen?

Drieluik ‘Het DAC op’ – DAC 1tm8 (NIEUW)

De meldingsplicht grensoverschrijdende constructies leek alleen van toepassing op agressieve multinationals. Waarom zijn er dan ook meldingen in het mkb?

Ben jij helemaal op de hoogte wanneer je een constructie moet melden of haak je al af bij het woord wezenskenmerk? In deze praktische cursus nemen we je mee vanaf de inleiding tot aan de nieuwste leidraad inzake DAC6. Dit doen we niet alleen theoretisch, maar ook met daadwerkelijke voorbeeldsituaties die zich dagelijks voordoen in de (internationale) adviespraktijk. Hoe kom jij als adviseur tot een juiste afweging omtrent het melden? Wij geven jou het inzicht!

Duurzaamheid & Fiscaal Juridisch Kader

Online (Terugkijken)

woensdag 1 januari 2025

Dit webinar is onderdeel van ons drieluik.
Wil je dit complete drieluik aanschaffen?

https://rb.nl/cursus/drieluik-duurzaamheid/

Duurzaamheid, een thema waar momenteel veel aandacht aan wordt besteed. Er is een verschuiving merkbaar van het (internationale) auditplichtige kader naar het mkb. Hoe kan de rol van de fiscaal jurist hier verder in mee ontwikkelen? Tijdens deze masterclass nemen Arjan Mulders (internationaal fiscaal jurist) en Bas Langenhuijsen (Nederlands en Europees octrooigemachtigde) jou mee in deze fiscale en juridische ontdekkingstocht op het gebied van duurzaamheid. De adviespraktijk wordt benaderd vanuit de visie van de ondernemer met het oog op het maken van de gewenste of zelfs noodzakelijke transitie in duurzaamheid . In deze cursus wordt vanuit verschillende adviesinvalshoeken ingegaan op de toepassing van de octrooirechtelijke bescherming van innovaties en de positionering van octrooien binnen de ondernemingsstructuur met toepassing van de innovatiebox. Naast mogelijke subsidies komen ook andere fiscale aspecten aan bod, die door de reikwijdte van duurzaamheid in de praktijk inmiddels worden geraakt . Transfer pricing, Pillar II en tax control framework-vraagstukken passeren hierbij eveneens de revue.

Duurzaamheid en innovaties

Online (Terugkijken)

woensdag 1 januari 2025

Dit webinar is onderdeel van ons drieluik.
Wil je dit complete drieluik aanschaffen?

https://rb.nl/cursus/drieluik-duurzaamheid/

Duurzaamheid, een thema waar momenteel veel aandacht aan wordt besteed. Er is een verschuiving merkbaar van het (internationale) auditplichtige kader naar het mkb. Hoe kan de rol van de fiscaal jurist hier verder in mee ontwikkelen? Tijdens deze masterclass nemen Arjan Mulders (internationaal fiscaal jurist) en Bas Langenhuijsen (Nederlands en Europees octrooigemachtigde) jou mee in deze fiscale en juridische ontdekkingstocht op het gebied van duurzaamheid. De adviespraktijk wordt benaderd vanuit de visie van de ondernemer met het oog op het maken van de gewenste of zelfs noodzakelijke transitie in duurzaamheid . In deze cursus wordt vanuit verschillende adviesinvalshoeken ingegaan op de toepassing van de octrooirechtelijke bescherming van innovaties en de positionering van octrooien binnen de ondernemingsstructuur met toepassing van de innovatiebox. Naast mogelijke subsidies komen ook andere fiscale aspecten aan bod, die door de reikwijdte van duurzaamheid in de praktijk inmiddels worden geraakt . Transfer pricing, Pillar II en tax control framework-vraagstukken passeren hierbij eveneens de revue.

Duurzaamheid overige fiscale ontwikkelingen

Online (Terugkijken)

woensdag 1 januari 2025

Dit webinar is onderdeel van ons drieluik.
Wil je dit complete drieluik aanschaffen?

https://rb.nl/cursus/drieluik-duurzaamheid/

Duurzaamheid, een thema waar momenteel veel aandacht aan wordt besteed. Er is een verschuiving merkbaar van het (internationale) auditplichtige kader naar het mkb. Hoe kan de rol van de fiscaal jurist hier verder in mee ontwikkelen? Tijdens deze masterclass nemen Arjan Mulders (internationaal fiscaal jurist) en Bas Langenhuijsen (Nederlands en Europees octrooigemachtigde) jou mee in deze fiscale en juridische ontdekkingstocht op het gebied van duurzaamheid. De adviespraktijk wordt benaderd vanuit de visie van de ondernemer met het oog op het maken van de gewenste of zelfs noodzakelijke transitie in duurzaamheid . In deze cursus wordt vanuit verschillende adviesinvalshoeken ingegaan op de toepassing van de octrooirechtelijke bescherming van innovaties en de positionering van octrooien binnen de ondernemingsstructuur met toepassing van de innovatiebox. Naast mogelijke subsidies komen ook andere fiscale aspecten aan bod, die door de reikwijdte van duurzaamheid in de praktijk inmiddels worden geraakt . Transfer pricing, Pillar II en tax control framework-vraagstukken passeren hierbij eveneens de revue.