RB.nl
Aan de informatie op de website van het Register Belastingadviseurs en alle aanverwante sites kunnen geen rechten worden ontleend. We kunnen niet garanderen dat onze online diensten foutloos werken en continu toegankelijk zijn. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op RB.nl, of schade door storingen. Dit geldt ook voor andere door ons elektronisch aangeboden diensten. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites die niet door het Register Belastingadviseurs worden onderhouden. Bijvoorbeeld websites waar wij naartoe linken, of websites die verwijzen naar RB.nl.

Informatie wijzigen
Het Register Belastingadviseurs behoudt zich het recht voor om de informatie op RB.nl te wijzigen. We geven geen garantie dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan.