Wat valt hieronder
Alle cursussen, trainingen, opleidingen, symposiums, workshops en andere activiteiten die door opleiders zijn aangeboden bij, en zijn geaccrediteerd door het RB. Het complete aanbod geaccrediteerde cursussen krijgt een uniek ID-nummer en wordt op verzoek gepubliceerd in de cursusagenda van PE-online.


Welk systeem gebruiken we
Het RB maakt gebruik van het online registratie- en accreditatiesysteem: PE-online. PE-online is een standaard applicatie om snel en efficiënt het proces van permanente educatie te beheren. Opleiders (aanbieders van ontwikkel- en deskundigheid bevorderende activiteiten) kunnen via dit systeem een accreditatieaanvraag indienen.

De aanvragen worden door het RB getoetst. Gekeken wordt o.a. naar:  competentieversterking, de vaardigheden en de beroepsrelevantie van de register belastingadviseur.


Berekening PE-punten
De netto tijdsduur van een deskundigheid bevorderende activiteit wordt uitgedrukt in algemene of fiscale PE-punten met in achtneming van de volgende criteria:

 • Eén uur netto scholing is één punt.
 • Bij de berekening van de netto scholingsduur is niet inbegrepen:
  • Ontvangst, koffiepauzes, lunches, diners, borrels, netwerken etc.
  • Reizen en vrijetijdsbesteding.
  • Welkomstspeeches, inleidingen, aankondigingen van sprekers en prijsuitreikingen.
  • Discussietijd zonder aantoonbare educatieve doelstelling aan het einde van een scholingsactiviteit.
  • Programmaonderdelen die niet aan de definitie van scholing voldoen.


Aanvragen van accreditatie
Als je voor het eerst een opleidingsactiviteit wilt registreren in PE-online heb je een account en autorisatie nodig. Wil je daarna een accreditatieaanvraag indienen, moeten de volgende stappen worden gezet:

Stap 1: Aanmaken van een account in PE-online

Ga naar PE-online en kies de button ‘account aanmaken‘ voor opleiders. Vul de gevraagde gegevens in en binnen 15 minuten ontvang je de inloggegevens op het opgegeven mailadres.

Stap 2: Autorisatie aanvragen

Nadat je de inloggegevens hebt ontvangen, ga je naar ‘Inloggen voor opleiders’. Je komt nu in het autorisatiescherm. Kies hier uit het rijtje beroepsorganisaties voor Register Belastingadviseurs en dien het autorisatieverzoek in.

Stap 3: Accreditatieaanvraag indienen

Wanneer de autorisatie positief is beoordeeld, kun je verder met de accreditatieaanvraag. Het is belangrijk dat de informatie zo volledig en correct mogelijk wordt ingevuld aangezien aan de hand van de opgegeven informatie het aantal PE-punten wordt bepaald.


Tarieven
De kosten voor accreditatie van scholingsaanbod bedragen € 125,- exclusief btw per aanvraag. De toe te kennen accreditatie is een jaar geldig, daarna vervalt de accreditatie automatisch. Als opleidingsaanbieder kun je de accreditatie uiteraard verlengen door een nieuwe aanvraag in te dienen, hieraan zijn dezelfde kosten verbonden als bij een nieuwe aanvraag.