Manifest

Jong RB krijgt mede dankzij de Jongerencommissie een steeds krachtigere stem. Zo is een manifest opgesteld waarin gepleit wordt voor een eenvoudiger en rechtvaardiger belastingstelsel. Met een eenvoudiger belastingstelsel kan iedereen een duidelijke keuze maken voor zichzelf en zien wat de fiscale gevolgen hiervan zijn. De RB Jongerencommissie draagt in het manifest daarom tien oplossingen aan die het belastingstelsel vereenvoudigen. Download het manifest om de tien punten te bekijken.

Wijziging eigenwoningregeling

Bekijk de infographic

Belastingheffing deel- en platformeconomie

Bekijk de infographic

Flexibiliteit bij vorming oudedagsvoorziening

Bekijk de infographic

De stem van Jong RB

Met behulp van krantartikelen, opiniestukken en blogs neemt de RB Jongerencommissie je mee in de standpunten van Jong RB.

Word commissielid!

Om vorm te geven aan het jongerenbeleid van de Register Belastingadviseurs, is de RB Jongerencommissie in het leven geroepen. Zij vertegenwoordigt de Jong RB-leden in het bestuur, zet het beleid uit en denkt mee over de toekomst van het vak. Daarnaast organiseert de commissie allerlei activiteiten om jonge RB’s met elkaar te verbinden.

Heb jij altijd al mee willen denken over de toekomst van jouw vakgebied en deze sterker te maken? Vind je het leuk jouw fiscale kennis in te zetten om te adviseren bij andere (politieke) jongerenpartijen? En denk je graag mee over de onderwerpen die we tijdens jong RB-evenementen kunnen bespreken? Dan ben jij een hele goede toevoeging aan onze RB Jongerencommissie!

Leander Hoek

Leander Hoek

“Mijn persoonlijke doelstelling? Ik zou het heel tof vinden als ik na mijn tijd bij de commissie kan terugkijken op een periode waarin we zien dat Jong RB meer is gaan leven. Hoe kun je dat zien? Ik denk aan het aantal Jong RB-leden en de opkomst bij de bijeenkomsten die we gaan organiseren. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.”

Ynze Scheffer

Ynze Scheffer

“Ik wil ervoor zorgen dat Jong RB niet alleen blijft bestaan, maar ook actiever wordt. We willen de betrokkenheid van de jongeren vergroten. Jongeren zijn de toekomst, ik denk dat het voor ieder bedrijf belangrijk is om in deze doelgroep te investeren, dat is voor het RB niet anders.”

Tim Brouwers

“Al jaren ben ik actief binnen het verenigingsleven zowel in het studentenleven als op mijn werk. Ik ben actief binnen de OR en ook binnen RB wil ik graag betrokken zijn. In de toekomst kan ik me voorstellen dat een vakinhoudelijke commissie interessant is. De komende jaren zet ik mij graag in voor Jong RB om te zorgen dat meer jongeren lid van het RB worden en ook actief lid worden.”

Merel van Alphen

“Jong RB heeft zich bij de start vooral gericht op het ontwikkelen van een onderwijsprogramma voor jonge leden. Door onze eigen leeftijd en ervaring weten we wat er leeft en waar behoefte aan is. En dat is breder dan fiscaal inhoudelijk. Denk bijvoorbeeld aan adviesvaardigheden, die zo ontzettend belangrijk zijn voor de uitvoering van ons vak. Jongeren hebben nog weinig praktijkervaring opgedaan na hun studie en daar willen wij graag bij helpen. Hoe ga je om met klanten? Daar gaat het uiteindelijk om naast de fiscale expertise.”

Joris ten Brink

“Ik ben gestart als bedrijfsfiscalist. Een hele mooie baan en tegelijk betekent dat, dat je fiscaal gezien niet veel sparringpartners meer hebt. Ook andere bedrijfsfiscalisten, waaronder jonge leden, hebben hier mee te maken en daar ligt zeker een behoefte om elkaar op te kunnen zoeken.
Ik wil mij sterk maken voor de bedrijfsfiscalisten en het onderlinge contact.”

Nicky Broeders

Introductie.

Jay Brands

“Een vereniging bestaat door en voor haar leden. Mijn doel voor Jong RB is ervoor zorgen dat er een gezonde aanwas leden is en blijft. Het actief betrekken van de leden bij de vereniging is daarbij het belangrijkste aspect. Ook moet de kennis die bij het RB aanwezig is zorgvuldig worden overgedragen aan de jongere generatie. Dit zorgt ervoor dat de positie van de vereniging in de toekomst wordt veiliggesteld en de continuïteit van de beroepsorganisatie gewaarborgd kan blijven.”

Mara Heezen

“Als jong RB-lid wil ik mij inzetten om de aandacht en betrokkenheid van het RB onder jongeren te vergroten. Ik vind het belangrijk dat we als organisatie kunnen meebewegen met de toekomst en de behoeften van jonge RB-leden kunnen behartigen. Vanuit het RB zie ik een mogelijkheid om boeiende activiteiten te organiseren en platforms te creëren. Zo wil ik een inclusieve omgeving bevorderen waarin de nieuwe lichtingen een stem hebben, maar ook kunnen leren van hun ervaren vakgenoten. We doen het immers niet alleen!”