Om deze diensten te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Uw privacy is voor het RB van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

 

Verwerking persoonsgegevens
In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wat we bij het RB doen met informatie die we over u te weten komen. Door gebruik te maken van onze diensten, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Per onderwerp wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen en voor hoe lang wij deze gegevens bewaren, met welk doel dit gebeurt en op basis van welke grondslag. Indien u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons via de gegevens onderaan deze verklaring,

 

Lidmaatschap
U kunt via onze website een lidmaatschap aanvragen voor het RB-register. Dit kan enerzijds als u voldoet aan bepaalde voorwaarden en anderzijds wanneer u een student bent, die bij RB Opleidingen een fiscale studie volgt. In het eerste geval wordt u, afhankelijk van uw opleiding en werkervaring, in het RB-register opgenomen en mag u de bijbehorende titel voeren. In het laatste geval kunt u een aspirant-lidmaatschap aanvragen. Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, om te controleren of u bevoegd bent de titel te dragen en vervolgens voor het geregistreerd houden van uw lidmaatschap en het verwerken van de betalingen, vragen wij u een aantal gegevens met ons te delen.

Hiervoor gebruiken wij uw:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Titel(s);
 • Dienstverband;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Mobiel telefoonnummer;
 • Opleidingsgegevens;
 • Diploma’s;
 • Factuurgegevens.

Dit doen wij om de overeenkomst die wij met u aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie totdat u wordt uitgeschreven uit het RB-register. Wanneer er sprake is van een wettelijke bewaartermijn van uw gegevens, zullen wij, na het verstrijken van deze wettelijke bewaartermijn overgaan tot verwijdering van uw gegevens.

 

Uw Account voor RB.nl
Als lid van het RB heeft u toegang tot RB.nl. RB.nl is niet alleen toegankelijk voor leden van het RB, maar tevens voor studenten van buitenaf. Om toegang tot geregistreerde gedeelte van RB.nl te krijgen, moet u zich echter eerst registreren door onderstaande gegevens op te geven. Daarmee maken wij een account voor u aan, waarop u kunt inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Accountgegevens;
 • Profielfoto
 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Geboorteland;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Mobiel telefoonnummer;
 • Facebook account koppeling;
 • Opleidingsgegevens;
 • Factuurgegevens

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot u uw account opheft of maximaal een half jaar nadat u inactief bent geweest, omdat wij dan verwachten dat u uw account niet meer zal gebruiken.

Wanneer er sprake is van een wettelijke bewaartermijn van uw gegevens, zullen wij, na het verstrijken van deze wettelijke bewaartermijn overgaan tot verwijdering van uw gegevens.

Wij bewaren deze informatie, zodat u deze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen bij een bezoek aan RB.nl en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Via uw account kunt u informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

 

Ledengedeelte
In het ledengedeelte krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen. Binnen dit ledengedeelte kunt u deelnemen aan het discussieforum. Op dit discussieforum kunt u reageren op topics en deelnemen aan discussies. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is.

Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Accountgegevens;
 • Profielfoto;
 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Geboorteland;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Mobiel telefoonnummer;
 • Facebook account koppeling;
 • Opleidingsgegevens;
 • Zakelijke gegevens;
 • Factuurgegevens;
 • Werkervaring;
 • Overige lidmaatschappen;
 • Zakelijke gegevens.

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot u uw account opheft of maximaal een half jaar nadat u inactief bent geweest, omdat wij dan verwachten dat u uw account niet meer zal gebruiken.

Wanneer er sprake is van een wettelijke bewaartermijn van uw gegevens, zullen wij, na het verstrijken van deze wettelijke bewaartermijn overgaan tot verwijdering van uw gegevens.

Voor dit platform geldt een aparte privacy- en cookieverklaring. Wij adviseren u daarom om deze privacy- en cookieverklaring door te nemen, indien u deel uit maakt van deze community.

 

RB.nl
RB.nl bevat een besloten community van en voor professionals, die kennis willen delen, discussies willen aangaan en een netwerk willen opbouwen. Via onze website kunt u toegang krijgen tot deze besloten community door in te loggen met uw relatienummer en wachtwoord. Binnen deze community is het mogelijk om deel te nemen aan een discussieforum. Op dit discussieforum kunt u reageren op topics en deelnemen aan discussies.

In het kader van RB.nl en het discussieplatform worden persoonsgegevens verwerkt. Voor dit platform geldt een aparte privacy- en cookieverklaring. Wij adviseren u daarom om deze privacy- en cookieverklaring door te nemen, indien u deel uit maakt van deze community.

 

Inschrijven voor opleidingen
Op onze website kunt u zich inschrijven voor opleidingen om RB te worden en PE-cursussen om uw kwaliteit en kennis op peil te houden. Dit kunt u doen via een inschrijfformulier.

Hiervoor gebruiken wij uw:

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Mobiel telefoonnummer;
 • Factuurgegevens.

Dit doen wij om de overeenkomst die wij met u aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie tot u de opleiding heeft afgerond en de betaling volledig is voldaan.

Wanneer er sprake is van een wettelijke bewaartermijn van uw gegevens, zullen wij, na het verstrijken van deze wettelijke bewaartermijn overgaan tot verwijdering van uw gegevens.

 

Nieuwsbrief
Via onze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief MKB, nieuwsbrief RB Worden of het RB Cursusoverzicht. In de nieuwsbrief MKB informeren wij u zes keer per jaar per mail over het belangrijkste fiscale nieuws. In de nieuwsbrief RB Worden informeren wij u zes keer per jaar over het beroep van belastingadviseur en hoe u dat kunt worden. Ook ontvangt u leuke tips en een actueel aanbod van fiscale stages of startersvacatures. Daarnaast kunt u wekelijks in het RB Cursusoverzicht het actuele aanbod van cursussen binnen het RB inzien.

Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Deze gegevens bewaren wij totdat u uw toestemming heeft ingetrokken. U kunt uw toestemming altijd intrekken door op de link te klikken, die onderaan de nieuwsbrief staat.

 

Contact
Via het contactformulier op onze website kunt u vragen stellen of informatie opvragen over het RB, PE of opleidingen. Daarnaast kunt u tevens telefoon contact met ons opnemen of via een chat.

Hiervoor gebruiken wij uw:

 • E-mailadres;
 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Overige gegevens verkregen via het contactformulier;

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij werken verder met bepaalde bedrijven samen. Dit zijn:

 • Externe ICT-dienstverleners;
 • Trainers voor de door ons aangeboden cursussen;
 • De leverancier van onze administratietool en ons administratiekantoor;
 • De leverancier voor e-mailmarketing;
 • De hostingpartijen;
 • De leverancier van onze Wwft-module;
 • De leverancier voor de PE-dossiers en -accreditatie.
 • De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder.

Met deze bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, om ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.