Cursusoverzicht (135)

Filteren op locatie:
Actualiteiten loonheffingenVan der Valk Tilburg11 december 2023InschrijvenMeer

Loonheffingen zijn belangrijker dan ooit. Voor de overheid zijn ze veruit de meest relevante inkomstenbron. Ook voor 2023 wordt weer verwacht dat bijna 60% van alle belasting- en premie-inkomsten uit loonheffingen bestaat. Zo’n € 192 miljard. Maar wat zal de opbrengst werkelijk zijn? En wie gaan in 2023 de kosten van de crisis betalen?

Tijdens deze cursus behandelt de docent op een interactieve manier de meest actuele vraagstukken rond dit onderwerp. Hierbij staan het Belastingplan 2023 en de ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis centraal.

Prijs leden: € 270
Prijs niet leden: € 370

Rooster

Van der Valk Tilburg

11-12-2023

16:00 - 21:00

Loonheffingen zijn belangrijker dan ooit. Voor de overheid zijn ze veruit de meest relevante inkomstenbron. Ook voor 2023 wordt weer verwacht dat bijna 60% van alle belasting- en premie-inkomsten uit loonheffingen bestaat. Zo’n € 192 miljard. Maar wat zal de opbrengst werkelijk zijn? En wie gaan in 2023 de kosten van de crisis betalen?

Tijdens deze cursus behandelt de docent op een interactieve manier de meest actuele vraagstukken rond dit onderwerp. Hierbij staan het Belastingplan 2023 en de ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis centraal.

Prijs leden: € 270
Prijs niet leden: € 370

Rooster

Van der Valk Tilburg

11-12-2023

16:00 - 21:00

Bezwaar en BeroepVan der Valk Vianen11 december 2023InschrijvenMeer

Wat doe je als je klant een belastingaanslag ontvangt? Ga je eerst praten met de fiscus? Wat als je er niet uitkomt met de fiscus en je klant wil procederen? Waar voldoet een goed bezwaarschrift aan? Welke rechten gelden er voorafgaand aan en tijdens een hoorzitting en waar moet je op letten bij een inzage bij de Belastingdienst? Mocht een bezwaarprocedure niet het gewenste resultaat opleveren, dan is een volgende fase een beroepsprocedure. Welke spelregels gelden dan?
In deze cursus behandelen we de rechtsbescherming in de praktijk. We besteden vooral aandacht aan de bezwaarprocedure maar ook de beroepsprocedure komt aan bod. Bovendien bespreken we hoe je de rechten van jouw klant zo goed mogelijk kunt effectueren, bijvoorbeeld met betrekking tot een hoorzitting of inzage. Je krijgt veel praktische tips en er is voldoende gelegenheid om praktijkvoorbeelden te bespreken.

Prijs leden: € 270
Prijs niet leden: € 370

Rooster

Van der Valk Vianen

11-12-2023

16:00 - 21:00

Wat doe je als je klant een belastingaanslag ontvangt? Ga je eerst praten met de fiscus? Wat als je er niet uitkomt met de fiscus en je klant wil procederen? Waar voldoet een goed bezwaarschrift aan? Welke rechten gelden er voorafgaand aan en tijdens een hoorzitting en waar moet je op letten bij een inzage bij de Belastingdienst? Mocht een bezwaarprocedure niet het gewenste resultaat opleveren, dan is een volgende fase een beroepsprocedure. Welke spelregels gelden dan?
In deze cursus behandelen we de rechtsbescherming in de praktijk. We besteden vooral aandacht aan de bezwaarprocedure maar ook de beroepsprocedure komt aan bod. Bovendien bespreken we hoe je de rechten van jouw klant zo goed mogelijk kunt effectueren, bijvoorbeeld met betrekking tot een hoorzitting of inzage. Je krijgt veel praktische tips en er is voldoende gelegenheid om praktijkvoorbeelden te bespreken.

Prijs leden: € 270
Prijs niet leden: € 370

Rooster

Van der Valk Vianen

11-12-2023

16:00 - 21:00

Actualiteiten lenen aan en van de bvVan der Valk Vianen11 december 2023VolVol

De rente is het afgelopen jaar explosief gestegen. Hierdoor staat het vraagstuk lenen van en aan de bv weer hoog op de agenda in het gesprek met jouw klant. De volgende vragen komen dan veelal aan bod:

• Is het lenen van gelden door deze hoge rente überhaupt nog wel interessant?
• Hoe gaan we om met leningen in het kader van box 3 op 1 januari 2024?
• Wat te doen met de lening voor de eigen woning van de DGA?
• Wat te doen bij excessief lenen?
• Wat is een zakelijke rente?
• Wat is een zakelijke lening?

In deze praktische bijeenkomst maken we inzichtelijk wat de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en beleid op het gebied van de fiscale regels inhouden op het gebied van lenen van de bv en lenen aan de bv.

Prijs leden: € 270
Prijs niet leden: € 370

Rooster

Van der Valk Vianen

11-12-2023

16:00 - 21:00

De rente is het afgelopen jaar explosief gestegen. Hierdoor staat het vraagstuk lenen van en aan de bv weer hoog op de agenda in het gesprek met jouw klant. De volgende vragen komen dan veelal aan bod:

• Is het lenen van gelden door deze hoge rente überhaupt nog wel interessant?
• Hoe gaan we om met leningen in het kader van box 3 op 1 januari 2024?
• Wat te doen met de lening voor de eigen woning van de DGA?
• Wat te doen bij excessief lenen?
• Wat is een zakelijke rente?
• Wat is een zakelijke lening?

In deze praktische bijeenkomst maken we inzichtelijk wat de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en beleid op het gebied van de fiscale regels inhouden op het gebied van lenen van de bv en lenen aan de bv.

Prijs leden: € 270
Prijs niet leden: € 370

Rooster

Van der Valk Vianen

11-12-2023

16:00 - 21:00

WWFT voor de fiscale praktijk: Ken uw risico's (NIEUW)Van der Valk Vianen11 december 2023InschrijvenMeer

Veel belastingadviseurs willen eigenlijk niets weten van de Wwft. Het is een lastige wet, die voor veel compliance-verplichtingen zorgt. Toch moeten adviseurs leren hiermee om te gaan, aangezien de controle op de naleving van de Wwft steeds strenger wordt en boetes dreigen.

Niet alleen mogelijke boetes moeten een reden zijn om meer te weten te willen komen over de Wwft. Kennis over de Wwft en over de risico’s is zelfs cruciaal voor de adviseur! Je wilt als adviseur natuurlijk niet betrokken zijn bij witwassen of de financiering van terrorisme. Dit zijn immers grote misdrijven. Daarnaast voelen veel kantoren ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om te helpen witwassen tegen te gaan. Door te weten hoe je met deze wet om moet gaan, kun je de vele risico’s inperken.

Prijs leden: € 270
Prijs niet leden: € 370

Rooster

Van der Valk Vianen

11-12-2023

16:00 - 21:00

Veel belastingadviseurs willen eigenlijk niets weten van de Wwft. Het is een lastige wet, die voor veel compliance-verplichtingen zorgt. Toch moeten adviseurs leren hiermee om te gaan, aangezien de controle op de naleving van de Wwft steeds strenger wordt en boetes dreigen.

Niet alleen mogelijke boetes moeten een reden zijn om meer te weten te willen komen over de Wwft. Kennis over de Wwft en over de risico’s is zelfs cruciaal voor de adviseur! Je wilt als adviseur natuurlijk niet betrokken zijn bij witwassen of de financiering van terrorisme. Dit zijn immers grote misdrijven. Daarnaast voelen veel kantoren ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om te helpen witwassen tegen te gaan. Door te weten hoe je met deze wet om moet gaan, kun je de vele risico’s inperken.

Prijs leden: € 270
Prijs niet leden: € 370

Rooster

Van der Valk Vianen

11-12-2023

16:00 - 21:00

Actualiteiten inkomstenbelastingVan der Valk Dordrecht12 december 2023InschrijvenMeer

Onder andere de doorschuifregelingen in box 2 bij overlijden en schenken, de herinvesteringsreserve, de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de tarieven in box 2 en box 3, de regeling bij excessief lenen en de Overbruggingswet box 3 zijn gewijzigd. Naast deze en andere wijzingen, komt ook de (voorgenomen) regelgeving rond box 3 en de rechtspraak aan bod.

Tijdens deze cursus krijg je niet alleen een samenvatting van de belangrijkste wetswijzigingen, maar ook van de belangrijkste en meest recente jurisprudentie en beleidsbesluiten. Deze ontwikkelingen vormen immers het gereedschap waarmee je in de praktijk moet werken. Zorg dat je op de hoogte blijft en meld je aan!

Prijs leden: € 270
Prijs niet leden: € 370

Rooster

Van der Valk Dordrecht

12-12-2023

16:00 - 21:00

Onder andere de doorschuifregelingen in box 2 bij overlijden en schenken, de herinvesteringsreserve, de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de tarieven in box 2 en box 3, de regeling bij excessief lenen en de Overbruggingswet box 3 zijn gewijzigd. Naast deze en andere wijzingen, komt ook de (voorgenomen) regelgeving rond box 3 en de rechtspraak aan bod.

Tijdens deze cursus krijg je niet alleen een samenvatting van de belangrijkste wetswijzigingen, maar ook van de belangrijkste en meest recente jurisprudentie en beleidsbesluiten. Deze ontwikkelingen vormen immers het gereedschap waarmee je in de praktijk moet werken. Zorg dat je op de hoogte blijft en meld je aan!

Prijs leden: € 270
Prijs niet leden: € 370

Rooster

Van der Valk Dordrecht

12-12-2023

16:00 - 21:00

Fiscale en juridische aspecten van overlijden - verdiepingVan der Valk Vianen13 december 2023InschrijvenMeer

Tijdens deze verdiepende cursus wordt ingegaan op verschillende testamentvormen en de fiscale en juridische gevolgen daarvan. In de praktijk zien we drie hoofdvormen als het om testamenten gaat: de wettelijke verdeling, het vruchtgebruiktestament en de tweetrapsmaking. Vaak zijn deze testamentvormen gecombineerd in een keuzetestament. Aan de hand van voorbeeldtestamenten worden de fiscale (en juridische) aspecten geanalyseerd. Zo kun je deze kennis direct inzetten bij de boordeling van bestaande testamenten of de advisering omtrent een aanpassing of vernieuwing van het testament.

De stof die aan de orde komt in de PE-cursus Fiscale en juridische aspecten van overlijden-basis wordt bekend verondersteld.

Prijs leden: € 270
Prijs niet leden: € 370

Rooster

Van der Valk Vianen

13-12-2023

16:00 - 21:00

Tijdens deze verdiepende cursus wordt ingegaan op verschillende testamentvormen en de fiscale en juridische gevolgen daarvan. In de praktijk zien we drie hoofdvormen als het om testamenten gaat: de wettelijke verdeling, het vruchtgebruiktestament en de tweetrapsmaking. Vaak zijn deze testamentvormen gecombineerd in een keuzetestament. Aan de hand van voorbeeldtestamenten worden de fiscale (en juridische) aspecten geanalyseerd. Zo kun je deze kennis direct inzetten bij de boordeling van bestaande testamenten of de advisering omtrent een aanpassing of vernieuwing van het testament.

De stof die aan de orde komt in de PE-cursus Fiscale en juridische aspecten van overlijden-basis wordt bekend verondersteld.

Prijs leden: € 270
Prijs niet leden: € 370

Rooster

Van der Valk Vianen

13-12-2023

16:00 - 21:00

Generieke renteaftrekbeperkingen en CFC-regelingVan der Valk Zwolle13 december 2023InschrijvenMeer

Tijdens deze cursus worden de generieke renteaftrekbeperking van art. 15b Wet VPB 1969 en de CFC-regeling van art. 13ab Wet VPB 1969 besproken. Beide regelingen kunnen grote gevolgen hebben voor de (financierings)structuur van bedrijven: art. 15b Wet VPB 1969 kan leiden tot niet-aftrekbare rente, art. 13ab Wet VPB 1969 tot een bijtelling bij de winst. Tijdens de cursus wordt de werking van deze complexe bepalingen grondig besproken. Daarnaast leer je aandachtspunten uit de praktijk herkennen. Er is tijdens de cursus ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen of casussen in te brengen.

Prijs leden: € 270
Prijs niet leden: € 370

Rooster

Van der Valk Zwolle

13-12-2023

16:00 - 21:00

Tijdens deze cursus worden de generieke renteaftrekbeperking van art. 15b Wet VPB 1969 en de CFC-regeling van art. 13ab Wet VPB 1969 besproken. Beide regelingen kunnen grote gevolgen hebben voor de (financierings)structuur van bedrijven: art. 15b Wet VPB 1969 kan leiden tot niet-aftrekbare rente, art. 13ab Wet VPB 1969 tot een bijtelling bij de winst. Tijdens de cursus wordt de werking van deze complexe bepalingen grondig besproken. Daarnaast leer je aandachtspunten uit de praktijk herkennen. Er is tijdens de cursus ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen of casussen in te brengen.

Prijs leden: € 270
Prijs niet leden: € 370

Rooster

Van der Valk Zwolle

13-12-2023

16:00 - 21:00

Combinatie geldlening en rekening courant icm hoofdelijke aansprakelijkheid, intern regresOnline (Live)13 december 2023InschrijvenMeer

Door het RB wordt ten behoeve van haar leden voorzien in een groot aantal juridische modellen. In de praktijk blijkt echter dat het gebruik, ondanks de toelichting, soms lastig is. Dit komt enerzijds door de vele opties die de modellen hebben maar vooral ook omdat elke situatie weer anders is.
Mr. Maarten-Joost Swenker was betrokken bij het opstellen van de modellen en geeft nu ook uitleg over het gebruik van deze modellen in de praktijk.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Online (Live)

13-12-2023

15:00 - 17:00

Door het RB wordt ten behoeve van haar leden voorzien in een groot aantal juridische modellen. In de praktijk blijkt echter dat het gebruik, ondanks de toelichting, soms lastig is. Dit komt enerzijds door de vele opties die de modellen hebben maar vooral ook omdat elke situatie weer anders is.
Mr. Maarten-Joost Swenker was betrokken bij het opstellen van de modellen en geeft nu ook uitleg over het gebruik van deze modellen in de praktijk.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Online (Live)

13-12-2023

15:00 - 17:00

Actualiteiten OmzetbelastingVan der Valk Assen14 december 2023InschrijvenMeer

Hoe up-to-date is jouw kennis over omzetbelasting? In deze cursus worden diverse actualiteiten op dit gebied toegelicht en besproken. Dit is interessant voor zowel de beginnende als gevorderde belastingadviseur.

Aan de hand van praktische voorbeelden, waarin de wet- en regelgeving als mede de rechtspraak worden vertaald naar de praktijk, wordt de leerstof behandeld. Hierbij is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. Uiteraard zal worden stilgestaan bij het belastingplan 2023 en nieuwe ontwikkelingen binnen de wet- en regelgeving. Hierbij zal naast de nationale- ook naar de internationale ontwikkelingen worden gekeken. Zo kun je de opgedane kennis direct in de praktijk toepassen.

Prijs leden: € 270
Prijs niet leden: € 370

Rooster

Van der Valk Assen

14-12-2023

16:00 - 21:00

Hoe up-to-date is jouw kennis over omzetbelasting? In deze cursus worden diverse actualiteiten op dit gebied toegelicht en besproken. Dit is interessant voor zowel de beginnende als gevorderde belastingadviseur.

Aan de hand van praktische voorbeelden, waarin de wet- en regelgeving als mede de rechtspraak worden vertaald naar de praktijk, wordt de leerstof behandeld. Hierbij is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. Uiteraard zal worden stilgestaan bij het belastingplan 2023 en nieuwe ontwikkelingen binnen de wet- en regelgeving. Hierbij zal naast de nationale- ook naar de internationale ontwikkelingen worden gekeken. Zo kun je de opgedane kennis direct in de praktijk toepassen.

Prijs leden: € 270
Prijs niet leden: € 370

Rooster

Van der Valk Assen

14-12-2023

16:00 - 21:00

RB-Agrodag – Op en rond het erfVan der Valk Zwolle14 december 2023InschrijvenMeer

Van kleins af aan kun jij je waarschijnlijk niet anders herinneringen dan dat de Nederlandse landschappen zijn bekleed met weide en landbouwgrond van de boer. Maar wat eens zo vanzelfsprekend leek, is nu aan verandering onderhevig.

Tijdens de RB-Agrodag, een interactieve cursusdag, bespreken we actuele publiekrechtelijke, privaatrechtelijke en fiscaal agrarische thema’s. Zaken die bij jouw klanten op en rond het erf spelen of (mogelijk) zullen gaan spelen en jouw rol daarin als adviseur.

Een drietal docenten vanuit de agro-juridische en -fiscale adviespraktijk, zullen spreken over deze verschillende thema’s aan de hand van praktijkcasussen en ervoor zorgen dat geen van jouw vragen onbeantwoord blijft

Prijs leden: € 405
Prijs niet leden: € 570

Rooster

Van der Valk Zwolle

14-12-2023

09:30 - 17:30

Van kleins af aan kun jij je waarschijnlijk niet anders herinneringen dan dat de Nederlandse landschappen zijn bekleed met weide en landbouwgrond van de boer. Maar wat eens zo vanzelfsprekend leek, is nu aan verandering onderhevig.

Tijdens de RB-Agrodag, een interactieve cursusdag, bespreken we actuele publiekrechtelijke, privaatrechtelijke en fiscaal agrarische thema’s. Zaken die bij jouw klanten op en rond het erf spelen of (mogelijk) zullen gaan spelen en jouw rol daarin als adviseur.

Een drietal docenten vanuit de agro-juridische en -fiscale adviespraktijk, zullen spreken over deze verschillende thema’s aan de hand van praktijkcasussen en ervoor zorgen dat geen van jouw vragen onbeantwoord blijft

Prijs leden: € 405
Prijs niet leden: € 570

Rooster

Van der Valk Zwolle

14-12-2023

09:30 - 17:30

Managementovereenkomst icm besluitvorming AV en bestuurOnline (Live)15 december 2023InschrijvenMeer

Door het RB wordt ten behoeve van haar leden voorzien in een groot aantal juridische modellen. In de praktijk blijkt echter dat het gebruik, ondanks de toelichting, soms lastig is. Dit komt enerzijds door de vele opties die de modellen hebben maar vooral ook omdat elke situatie weer anders is.
Mr. Maarten-Joost Swenker was betrokken bij het opstellen van de modellen en geeft nu ook uitleg over het gebruik van deze modellen in de praktijk.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Online (Live)

15-12-2023

15:00 - 17:00

Door het RB wordt ten behoeve van haar leden voorzien in een groot aantal juridische modellen. In de praktijk blijkt echter dat het gebruik, ondanks de toelichting, soms lastig is. Dit komt enerzijds door de vele opties die de modellen hebben maar vooral ook omdat elke situatie weer anders is.
Mr. Maarten-Joost Swenker was betrokken bij het opstellen van de modellen en geeft nu ook uitleg over het gebruik van deze modellen in de praktijk.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Online (Live)

15-12-2023

15:00 - 17:00

Masterclass Box 3 (NIEUW)Van der Valk Vianen18 december 2023InschrijvenMeer

De wet- en regelgeving rondom box 3 zijn constant in beweging. Welhaast wekelijks verschijnen kamerbrieven, uitspraken in vakartikelen, columns en andere opinies. En dan moeten we ook nog de drie perioden goed voor ogen houden: 2017-2022, 2022-2026 en vanaf 2027. Want voor elke periode gelden andere regels.

Het is een masterclass, dus basiskennis over de wet- en regelgeving in box 3 wordt als bekend verondersteld. De hand-out van de presentatie wordt vooraf beschikbaar gesteld, met daarin tal van verwijzingen naar onder andere kamerbrieven en uitspraken. Het wordt aanbevolen die vooraf door te nemen, voor zover de inhoud daarvan nog niet bekend is.

Prijs leden: € 270
Prijs niet leden: € 370

Rooster

Van der Valk Vianen

18-12-2023

16:00 - 21:00

De wet- en regelgeving rondom box 3 zijn constant in beweging. Welhaast wekelijks verschijnen kamerbrieven, uitspraken in vakartikelen, columns en andere opinies. En dan moeten we ook nog de drie perioden goed voor ogen houden: 2017-2022, 2022-2026 en vanaf 2027. Want voor elke periode gelden andere regels.

Het is een masterclass, dus basiskennis over de wet- en regelgeving in box 3 wordt als bekend verondersteld. De hand-out van de presentatie wordt vooraf beschikbaar gesteld, met daarin tal van verwijzingen naar onder andere kamerbrieven en uitspraken. Het wordt aanbevolen die vooraf door te nemen, voor zover de inhoud daarvan nog niet bekend is.

Prijs leden: € 270
Prijs niet leden: € 370

Rooster

Van der Valk Vianen

18-12-2023

16:00 - 21:00

Veilig en slim online samenwerken als belastingadviseur (NIEUW)BCN Utrecht (Daltonlaan 100) 20 december 2023InschrijvenMeer

Efficiënt werken als belastingadviseur valt of staat met een slimme afwikkeling van documentprocessen. Hoe wikkel jij het (eind)product af met jouw klant? Hoe wissel je stukken uit? Bijvoorbeeld bij de klantacceptatie, het ontvangen van informatie voor de aangifte of het ondertekenen van een fiscaal rapport of adviesbrief?

Door een slim werkproces en de juiste tools verbeter je ook de klantbeleving. Tijdens deze cursus worden zowel alle (digitale) mogelijkheden op een rij gezet, maar ook de compliance aspecten behandeld. Daarbij wordt er aandacht besteed aan beveiligings-, privacy- en juridische overwegingen. Aan de hand van een blauwdruk wordt gezamenlijk gekeken welke verbetermogelijkheden er zijn om jouw praktijk vooruit te helpen!

De behaalde PE-punten gelden voor de PE-verplichting 2022 op het thema tax technology.
Leden die op 31 januari 2023 nog geen 4 Tax tech-punten hebben behaald, krijgen nog een jaar respijt. Zij hebben dus tot en met 31 december 2023 de tijd om alsnog deze punten te behalen.

Prijs leden: € 270
Prijs niet leden: € 370

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

20-12-2023

16:00 - 21:00

Efficiënt werken als belastingadviseur valt of staat met een slimme afwikkeling van documentprocessen. Hoe wikkel jij het (eind)product af met jouw klant? Hoe wissel je stukken uit? Bijvoorbeeld bij de klantacceptatie, het ontvangen van informatie voor de aangifte of het ondertekenen van een fiscaal rapport of adviesbrief?

Door een slim werkproces en de juiste tools verbeter je ook de klantbeleving. Tijdens deze cursus worden zowel alle (digitale) mogelijkheden op een rij gezet, maar ook de compliance aspecten behandeld. Daarbij wordt er aandacht besteed aan beveiligings-, privacy- en juridische overwegingen. Aan de hand van een blauwdruk wordt gezamenlijk gekeken welke verbetermogelijkheden er zijn om jouw praktijk vooruit te helpen!

De behaalde PE-punten gelden voor de PE-verplichting 2022 op het thema tax technology.
Leden die op 31 januari 2023 nog geen 4 Tax tech-punten hebben behaald, krijgen nog een jaar respijt. Zij hebben dus tot en met 31 december 2023 de tijd om alsnog deze punten te behalen.

Prijs leden: € 270
Prijs niet leden: € 370

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

20-12-2023

16:00 - 21:00

Aandachtspunten bij aanvang, tijdens en beëindiging van een fiscale eenheid voor de VPBOnline (Terugkijken)31 december 2023InschrijvenMeer

Binnenkort verschijnt er een drietal boeiende notities op de website van het RB over de fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Dit drieluik neemt je mee door de levensfasen van de fiscale eenheid: de geboorte, het bestaan en het einde ervan. In elke levensfase spelen behoorlijk wat fiscale aandachtspunten die je als toegewijde fiscaal adviseur eigenlijk niet mag missen.

De vraag is: wil je een middelmatige fiscaal aviseur zijn of een uitstekende? En daarom, waarom je als fiscaal adviseur dit webinar maar beter niet kunt volgen – of misschien maar beter wél!

Tijdens het webinar fiscale eenheid vennootschapsbelasting nemen we je aan de hand van vele praktijkvoorbeelden mee in de intrigerende wereld van de fiscale eenheid. De do’s en dont’s worden voor je gepresenteerd aan de hand van krachtige, heldere en pakkende voorbeelden.

Omdat je op de hoogte wilt blijven en jouw cliënt effectief door alle levensfasen van de fiscale eenheid wil begeleiden kun je na het volgen van dit webinar:

 1. De juiste keuzes te maken bij de geboorte van de fiscale eenheid en dure valkuilen te vermijden;
 2. De mogelijkheden en aandachtspunten tijdens het bestaan van de fiscale eenheid te herkennen en toe te passen;
 3. De juiste overwegingen te maken om het bestaan van de fiscale eenheid succesvol af te ronden.

Kortom, beschouw dit webinar als een waardevol geschenk voor je fiscale brein en schrijf je snel in!

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Binnenkort verschijnt er een drietal boeiende notities op de website van het RB over de fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Dit drieluik neemt je mee door de levensfasen van de fiscale eenheid: de geboorte, het bestaan en het einde ervan. In elke levensfase spelen behoorlijk wat fiscale aandachtspunten die je als toegewijde fiscaal adviseur eigenlijk niet mag missen.

De vraag is: wil je een middelmatige fiscaal aviseur zijn of een uitstekende? En daarom, waarom je als fiscaal adviseur dit webinar maar beter niet kunt volgen – of misschien maar beter wél!

Tijdens het webinar fiscale eenheid vennootschapsbelasting nemen we je aan de hand van vele praktijkvoorbeelden mee in de intrigerende wereld van de fiscale eenheid. De do’s en dont’s worden voor je gepresenteerd aan de hand van krachtige, heldere en pakkende voorbeelden.

Omdat je op de hoogte wilt blijven en jouw cliënt effectief door alle levensfasen van de fiscale eenheid wil begeleiden kun je na het volgen van dit webinar:

 1. De juiste keuzes te maken bij de geboorte van de fiscale eenheid en dure valkuilen te vermijden;
 2. De mogelijkheden en aandachtspunten tijdens het bestaan van de fiscale eenheid te herkennen en toe te passen;
 3. De juiste overwegingen te maken om het bestaan van de fiscale eenheid succesvol af te ronden.

Kortom, beschouw dit webinar als een waardevol geschenk voor je fiscale brein en schrijf je snel in!

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Wegwijs in de verschillende lijfrente regimesOnline (Terugkijken)31 december 2023InschrijvenMeer

De belastingwetgeving op het gebied van toekomstvoorzieningen (lijfrenten) wordt gekenmerkt een grote versnippering als gevolg van vele historische veranderingen en bijbehorende overgangsregelingen.
Je krijgt in dit webinar handvatten voor ondernemers en particulieren die in het verleden een of meerdere lijfrentes hebben bedongen en op het punt staan om hier keuzes mee te gaan maken.
Deze cursus wordt ingestoken met de nodige praktijkvoorbeelden, waardoor je het direct kunt toepassen bij je klanten.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

De belastingwetgeving op het gebied van toekomstvoorzieningen (lijfrenten) wordt gekenmerkt een grote versnippering als gevolg van vele historische veranderingen en bijbehorende overgangsregelingen.
Je krijgt in dit webinar handvatten voor ondernemers en particulieren die in het verleden een of meerdere lijfrentes hebben bedongen en op het punt staan om hier keuzes mee te gaan maken.
Deze cursus wordt ingestoken met de nodige praktijkvoorbeelden, waardoor je het direct kunt toepassen bij je klanten.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Actualiteiten liquidatieverliesregelingOnline (Terugkijken)31 december 2023InschrijvenMeer

Tijdens deze cursus word je op de hoogte gebracht van de actuele stand van zaken met betrekking tot de liquidatieverliesregeling. Deze regeling zit vol met ingewikkelde voorwaarden en beperkingen en is in 2021 verder aangescherpt. Tijdens de cursus leer je aandachtspunten en mogelijkheden van de huidige regeling herkennen, zodat je wordt toegerust om de liquidatieverliesregeling in praktijksituaties toe te passen.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Tijdens deze cursus word je op de hoogte gebracht van de actuele stand van zaken met betrekking tot de liquidatieverliesregeling. Deze regeling zit vol met ingewikkelde voorwaarden en beperkingen en is in 2021 verder aangescherpt. Tijdens de cursus leer je aandachtspunten en mogelijkheden van de huidige regeling herkennen, zodat je wordt toegerust om de liquidatieverliesregeling in praktijksituaties toe te passen.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

afvullegaat en/of rentebepalingen in het testamentOnline (Terugkijken)31 december 2023InschrijvenMeer

Bij overlijden kunnen er schulden ontstaan van de langstlevende aan de erfgenamen, bekend als overbedelingsschulden. Deze schulden kunnen al dan niet rentedragend zijn en de hoogte van de rente en de wijze van oprenting heeft invloed op de verschuldigde erfbelasting bij het eerste en tweede overlijden. Een goede keuze is daarom van groot belang.
Dat het in de praktijk ook weleens fout gaat blijkt uit Rechtbank Den Haag 8 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2844. Het is noodzakelijk om kennis te hebben van dit onderwerp om advies te kunnen geven over de afwikkeling van de nalatenschap en het correct invulen van de aangifte erfbelasting.
Testamenten bevatten steeds vaker een afvul- of opvullegaat, in combinatie met de renteclausule zijn dit belangrijke instrumenten in het kader van estate planning.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Bij overlijden kunnen er schulden ontstaan van de langstlevende aan de erfgenamen, bekend als overbedelingsschulden. Deze schulden kunnen al dan niet rentedragend zijn en de hoogte van de rente en de wijze van oprenting heeft invloed op de verschuldigde erfbelasting bij het eerste en tweede overlijden. Een goede keuze is daarom van groot belang.
Dat het in de praktijk ook weleens fout gaat blijkt uit Rechtbank Den Haag 8 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2844. Het is noodzakelijk om kennis te hebben van dit onderwerp om advies te kunnen geven over de afwikkeling van de nalatenschap en het correct invulen van de aangifte erfbelasting.
Testamenten bevatten steeds vaker een afvul- of opvullegaat, in combinatie met de renteclausule zijn dit belangrijke instrumenten in het kader van estate planning.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Recap Box 3, volgt u het nog?Online (Terugkijken)31 december 2023InschrijvenMeer

De belastingheffing over vermogen in Box 3 is nog steeds niet duidelijk en blijft voor belastingadviseurs een van de belangrijkste thema’s in relatie tot onze klanten. De urgentie is hoog en ontwikkelingen gaan razendsnel. Weet u nog wat de laatste stand van zaken is en wat u moet adviseren? En welke ontwikkelingen mag u komende periode verwachten?

Het werkelijke rendement moet uiteindelijk belast gaan worden. Maar wat is dat nu? Diverse rechterlijke uitspraken proberen aan het begrip werkelijk rendement invulling te geven voor verschillende vermogensbestanddelen. De Hoge Raad zal op zeer korte termijn duidelijkheid moeten verschaffen. Er worden ondertussen veel oplossingen voor de toekomstige vormgeving van Box 3 aangedragen en besproken in de Tweede Kamer. Ook het visiestuk van het RB heeft aan de vooravond van het kamerdebat toekomst Box 3 veel stof in Den Haag doen opwaaien waarin is gepleit dat het verstandiger en logischer is om werkelijke vermogensinkomsten net als inkomen uit onder meer arbeid in box 1 te belasten. Ondertussen is de definitieve aanslagregeling, bij belastingplichtigen met andere vermogensbestanddelen dan bank- en spaartegoeden, tot stilstand gekomen.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

De belastingheffing over vermogen in Box 3 is nog steeds niet duidelijk en blijft voor belastingadviseurs een van de belangrijkste thema’s in relatie tot onze klanten. De urgentie is hoog en ontwikkelingen gaan razendsnel. Weet u nog wat de laatste stand van zaken is en wat u moet adviseren? En welke ontwikkelingen mag u komende periode verwachten?

Het werkelijke rendement moet uiteindelijk belast gaan worden. Maar wat is dat nu? Diverse rechterlijke uitspraken proberen aan het begrip werkelijk rendement invulling te geven voor verschillende vermogensbestanddelen. De Hoge Raad zal op zeer korte termijn duidelijkheid moeten verschaffen. Er worden ondertussen veel oplossingen voor de toekomstige vormgeving van Box 3 aangedragen en besproken in de Tweede Kamer. Ook het visiestuk van het RB heeft aan de vooravond van het kamerdebat toekomst Box 3 veel stof in Den Haag doen opwaaien waarin is gepleit dat het verstandiger en logischer is om werkelijke vermogensinkomsten net als inkomen uit onder meer arbeid in box 1 te belasten. Ondertussen is de definitieve aanslagregeling, bij belastingplichtigen met andere vermogensbestanddelen dan bank- en spaartegoeden, tot stilstand gekomen.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Nut en noodzaak van ChatGPT voor de belastingadviseurOnline (Terugkijken)31 december 2023InschrijvenMeer

Artificiële intelligentie (AI) gaat een steeds grotere rol spelen in onze samenleving en dus ook in de beroepsuitoefening van de belastingadviseur. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt zelfs dat het beroep van belastingadviseur in de toekomst hierdoor zou kunnen verdwijnen. In dit webinar staat ChatGPT centraal en zullen we zien welke mogelijkheden dit programma heeft. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de beperkingen van ChatGPT aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden. Oordeel zelf of ChatGPT nu al nuttig of noodzakelijk is voor de belastingadviseur.

De behaalde PE-punten gelden voor de PE-verplichting 2022 op het thema tax technology.
Leden die op 31 januari 2023 nog geen 4 Tax tech-punten hebben behaald, krijgen nog een jaar respijt. Zij hebben dus tot en met 31 december 2023 de tijd om alsnog deze punten te behalen.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Artificiële intelligentie (AI) gaat een steeds grotere rol spelen in onze samenleving en dus ook in de beroepsuitoefening van de belastingadviseur. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt zelfs dat het beroep van belastingadviseur in de toekomst hierdoor zou kunnen verdwijnen. In dit webinar staat ChatGPT centraal en zullen we zien welke mogelijkheden dit programma heeft. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de beperkingen van ChatGPT aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden. Oordeel zelf of ChatGPT nu al nuttig of noodzakelijk is voor de belastingadviseur.

De behaalde PE-punten gelden voor de PE-verplichting 2022 op het thema tax technology.
Leden die op 31 januari 2023 nog geen 4 Tax tech-punten hebben behaald, krijgen nog een jaar respijt. Zij hebben dus tot en met 31 december 2023 de tijd om alsnog deze punten te behalen.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

EindejaarstipsOnline (Terugkijken)31 december 2023InschrijvenMeer

Elk jaar worden er wetswijzigingen doorgevoerd. Ook voor 2024 staan veel veranderingen klaar. Een deel van deze aanpassingen komt uit het Belastingplan 2023, maar denk hierbij ook aan de wijzigingen die voortvloeien uit de gewijzigde regelgeving rondom box 3 en de gewijzigde regelgeving rondom Fondsen en bijvoorbeeld de open CV.
Jouw klanten zullen met deze aanpassingen geconfronteerd worden.Het is dan ook noodzakelijk dat je volledig op de hoogte bent van alle veranderingen.
Tijdens deze cursus worden daarom alle fiscale wijzigingen met je besproken en omgezet in concrete tips. Zo kun jij jouw klanten voorbereiden op 2024, nog voor het einde van het jaar!

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Elk jaar worden er wetswijzigingen doorgevoerd. Ook voor 2024 staan veel veranderingen klaar. Een deel van deze aanpassingen komt uit het Belastingplan 2023, maar denk hierbij ook aan de wijzigingen die voortvloeien uit de gewijzigde regelgeving rondom box 3 en de gewijzigde regelgeving rondom Fondsen en bijvoorbeeld de open CV.
Jouw klanten zullen met deze aanpassingen geconfronteerd worden.Het is dan ook noodzakelijk dat je volledig op de hoogte bent van alle veranderingen.
Tijdens deze cursus worden daarom alle fiscale wijzigingen met je besproken en omgezet in concrete tips. Zo kun jij jouw klanten voorbereiden op 2024, nog voor het einde van het jaar!

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

De toekomst van Box 3: de Wet werkelijk rendement Box 3Online (Terugkijken)31 december 2023InschrijvenMeer

Vrijdag 8 september heeft het kabinet een internetconsulatie geopend over de Wet werkelijk rendement Box 3.

In het wetsvoorstel wordt kenbaar gemaakt hoe de diverse vermogensbestanddelen in Box 3 met ingang van 1 januari 2027 belast zouden moeten worden op basis van het werkelijke rendement. Daarbij is gekozen voor een vermogensaanwasbelasting als hoofdregel, maar voor sommige vermogensbestanddelen is dat een vermogenswinstbelasting. Bij enkele vermogensbestanddelen wordt een forfaitair rendement geïntroduceerd.

Hoewel het wetsvoorstel ziet op de heffing van vermogen in Box 3 met ingang van 2027, kan het wetsvoorstel mogelijk ook gebruikt worden in (lopende) procedures over de bepaling van de omvang het werkelijk rendement tot die tijd.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Vrijdag 8 september heeft het kabinet een internetconsulatie geopend over de Wet werkelijk rendement Box 3.

In het wetsvoorstel wordt kenbaar gemaakt hoe de diverse vermogensbestanddelen in Box 3 met ingang van 1 januari 2027 belast zouden moeten worden op basis van het werkelijke rendement. Daarbij is gekozen voor een vermogensaanwasbelasting als hoofdregel, maar voor sommige vermogensbestanddelen is dat een vermogenswinstbelasting. Bij enkele vermogensbestanddelen wordt een forfaitair rendement geïntroduceerd.

Hoewel het wetsvoorstel ziet op de heffing van vermogen in Box 3 met ingang van 2027, kan het wetsvoorstel mogelijk ook gebruikt worden in (lopende) procedures over de bepaling van de omvang het werkelijk rendement tot die tijd.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Praktijkwebinar BVT Belastingplannen 2024 (GRATIS VOOR LEDEN)Online (Terugkijken)31 december 2023InschrijvenMeer

Tijdens dit webinar neemt Bureau Vaktechniek van het Register Belastingadviseurs je mee in een aantal voor het mkb belangrijke onderwerpen uit de Belastingplannen 2024. Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor jou als belastingadviseur? En wat vindt het Register Belastingadviseurs eigenlijk van de wetsvoorstellen? Dit en meer tijdens de Praktijkwebinar Bureau Vaktechniek Belastingplannen 2024.Rooster

Tijdens dit webinar neemt Bureau Vaktechniek van het Register Belastingadviseurs je mee in een aantal voor het mkb belangrijke onderwerpen uit de Belastingplannen 2024. Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor jou als belastingadviseur? En wat vindt het Register Belastingadviseurs eigenlijk van de wetsvoorstellen? Dit en meer tijdens de Praktijkwebinar Bureau Vaktechniek Belastingplannen 2024.Rooster

Aansprakelijkheid voor belastingschulden (NIEUW)Online (Terugkijken)31 december 2023InschrijvenMeer

Voor veel belastingadviseurs is de invorderingswet een redelijk onbekend terrein, vooral als het gaat om de aansprakelijkheidsbepalingen. Toch behoort deze problematiek tot het werkterrein van de adviseur en is kennis hierover van belang om een goed belastingadvies te geven.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Voor veel belastingadviseurs is de invorderingswet een redelijk onbekend terrein, vooral als het gaat om de aansprakelijkheidsbepalingen. Toch behoort deze problematiek tot het werkterrein van de adviseur en is kennis hierover van belang om een goed belastingadvies te geven.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Basiscursus invorderingsrecht (NIEUW)Online (Terugkijken)31 december 2023InschrijvenMeer

Belastingadviseurs houden zich doorgaans vooral bezig met de fiscale advisering of het maken of begeleiden van belastingaangiften. Aan de invorderingsproblematiek wordt daarom in de praktijk doorgaans niet zoveel aandacht besteed. De belastingschuld staat al vast, dus wat kan je dan verder doen als adviseur?

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Belastingadviseurs houden zich doorgaans vooral bezig met de fiscale advisering of het maken of begeleiden van belastingaangiften. Aan de invorderingsproblematiek wordt daarom in de praktijk doorgaans niet zoveel aandacht besteed. De belastingschuld staat al vast, dus wat kan je dan verder doen als adviseur?

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Basis internationale fiscale gegevensuitwisseling (NIEUW)Online (Terugkijken)31 december 2023InschrijvenMeer

Stel je voor: de klant ziet opeens dat zijn niet-aangegeven Spaanse bankrekening ook op de aangifte ingevuld is. Hoe kan dat? Wanneer mag de belastingdienst gegevens uitwisselen met andere landen? Hoe gaat dat in zijn werk? En welke informatie is de belastingplichtige verplicht om te verstrekken aan de Belastingdienst?

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Stel je voor: de klant ziet opeens dat zijn niet-aangegeven Spaanse bankrekening ook op de aangifte ingevuld is. Hoe kan dat? Wanneer mag de belastingdienst gegevens uitwisselen met andere landen? Hoe gaat dat in zijn werk? En welke informatie is de belastingplichtige verplicht om te verstrekken aan de Belastingdienst?

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Verdrag met België: what's new? (NIEUW)Online (Terugkijken)31 december 2023InschrijvenMeer

Dit is een onderwerp voor adviseurs die zich bezighouden met internationaal belastingrecht, zowel advies als aangifte. Wij gaan ervan uit dat je al bekend bent met de basisprincipes van internationaal belastingrecht en het verdrag met België.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Dit is een onderwerp voor adviseurs die zich bezighouden met internationaal belastingrecht, zowel advies als aangifte. Wij gaan ervan uit dat je al bekend bent met de basisprincipes van internationaal belastingrecht en het verdrag met België.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

ZZP Masterclass incl. de nieuwe zzp wet (NIEUW)Online (Terugkijken)31 december 2023InschrijvenMeer

De fiscale positie van de zzp’er is relevanter dan ooit. Nederland telt momenteel ruim 1,24 miljoen zelfstandigen. De fiscale positie van de zzp’er is dit jaar met de verlaging van de zelfstandigenaftrek fors lager in combinatie met het stoppen van de opbouw van de fiscale oudedagsreserve. Maar, nieuwe ontwikkelingen op korte termijn hebben zo niet een nog grotere impact op de fiscale positie van de zzp’er.

In het kader van het arbeidsmarktpakket van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ ter internetconsultatie gegaan. Deze wet moet meer duidelijkheid geven over het zogenaamde ‘gezagscriterium’ dat gebruikt wordt om onderscheid te maken tussen een zelfstandig werkende en een werknemer. Daarnaast introduceert de wet een rechtsvermoeden. Zo wil de minister schijnzelfstandigheid bestrijden, kwetsbare zelfstandigen beschermen en oneerlijke concurrentie tegengaan. De nieuwe wet krijgt geen applaus van zzp-organisaties. De wet schiet zijn doel voorbij, vindt ZZP Nederland, en koepelorganisatie Vereniging Zelfstandigen Nederland gaat nog een stapje verder: Zelfstandig werken wordt bijna onmogelijk gemaakt. De beoogde inwerkingtreding van de wet is vooralsnog 1 juli 2025.

Met de aangekondigde wijzigingen op Prinsjesdag, een actueel breed pakket aan maatregelen voor de zzp’er, gemaakte afspraken met werkgevers- en werknemersorganisaties over de arbeidsmarkt (crisisregeling personeelsbehoud, reguleren flexwerk), recente ontwikkelingen en de nieuwe zzp wet is het de hoogste tijd om je te verdiepen in de fiscale positie van de zzp’er en je kennis hierover op te frissen.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

De fiscale positie van de zzp’er is relevanter dan ooit. Nederland telt momenteel ruim 1,24 miljoen zelfstandigen. De fiscale positie van de zzp’er is dit jaar met de verlaging van de zelfstandigenaftrek fors lager in combinatie met het stoppen van de opbouw van de fiscale oudedagsreserve. Maar, nieuwe ontwikkelingen op korte termijn hebben zo niet een nog grotere impact op de fiscale positie van de zzp’er.

In het kader van het arbeidsmarktpakket van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ ter internetconsultatie gegaan. Deze wet moet meer duidelijkheid geven over het zogenaamde ‘gezagscriterium’ dat gebruikt wordt om onderscheid te maken tussen een zelfstandig werkende en een werknemer. Daarnaast introduceert de wet een rechtsvermoeden. Zo wil de minister schijnzelfstandigheid bestrijden, kwetsbare zelfstandigen beschermen en oneerlijke concurrentie tegengaan. De nieuwe wet krijgt geen applaus van zzp-organisaties. De wet schiet zijn doel voorbij, vindt ZZP Nederland, en koepelorganisatie Vereniging Zelfstandigen Nederland gaat nog een stapje verder: Zelfstandig werken wordt bijna onmogelijk gemaakt. De beoogde inwerkingtreding van de wet is vooralsnog 1 juli 2025.

Met de aangekondigde wijzigingen op Prinsjesdag, een actueel breed pakket aan maatregelen voor de zzp’er, gemaakte afspraken met werkgevers- en werknemersorganisaties over de arbeidsmarkt (crisisregeling personeelsbehoud, reguleren flexwerk), recente ontwikkelingen en de nieuwe zzp wet is het de hoogste tijd om je te verdiepen in de fiscale positie van de zzp’er en je kennis hierover op te frissen.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Turboliquidatie wat gaat er veranderen? (NIEUW)Online (Terugkijken)31 december 2023InschrijvenMeer

Elke belastingadviseur krijgt er waarschijnlijk vroeg of laat mee te maken: de liquidatie van rechtspersonen. In het licht van een naderende recessie is dit onderwerp nu relevanter dan ooit tevoren.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Elke belastingadviseur krijgt er waarschijnlijk vroeg of laat mee te maken: de liquidatie van rechtspersonen. In het licht van een naderende recessie is dit onderwerp nu relevanter dan ooit tevoren.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Geen bezwaar dus de sigaar? - Box 3 (NIEUW)Online (Terugkijken)31 december 2023InschrijvenMeer

Mocht ik – voor het Kerstavondarrest uit 2021 – nalaten bezwaar in te stellen tegen een aanslag waarin opgenomen box 3 vermogen? Mocht ik dat ook nog nalaten na dat arrest? En mocht ik er op vertrouwen dat de staatssecretaris ook niet-bezwaarmakers nog tegemoet zou komen in dit dossier? Hij had het immers beloofd!

We gaan tijdens deze cursus in op concrete vragen. Hoe handel je in dit soort gevallen? Hoe ga je om met een aansprakelijkstelling? Wat wil jouw beroepsaansprakelijkheidsverzekering dat je doet? Kortom, vragen te over voor de belastingadviseur met fiscale buikpijn.

Deze praktijkgerichte cursus is voor iedere adviseur die zich in de gestelde vragen herkent, en de kans op een succesvolle claim wil beperken.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Mocht ik – voor het Kerstavondarrest uit 2021 – nalaten bezwaar in te stellen tegen een aanslag waarin opgenomen box 3 vermogen? Mocht ik dat ook nog nalaten na dat arrest? En mocht ik er op vertrouwen dat de staatssecretaris ook niet-bezwaarmakers nog tegemoet zou komen in dit dossier? Hij had het immers beloofd!

We gaan tijdens deze cursus in op concrete vragen. Hoe handel je in dit soort gevallen? Hoe ga je om met een aansprakelijkstelling? Wat wil jouw beroepsaansprakelijkheidsverzekering dat je doet? Kortom, vragen te over voor de belastingadviseur met fiscale buikpijn.

Deze praktijkgerichte cursus is voor iedere adviseur die zich in de gestelde vragen herkent, en de kans op een succesvolle claim wil beperken.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Combinatie geldlening en rekening courant icm hoofdelijke aansprakelijkheid, intern regresOnline (Terugkijken)31 december 2023InschrijvenMeer

Door het RB wordt ten behoeve van haar leden voorzien in een groot aantal juridische modellen. In de praktijk blijkt echter dat het gebruik, ondanks de toelichting, soms lastig is. Dit komt enerzijds door de vele opties die de modellen hebben maar vooral ook omdat elke situatie weer anders is.
Mr. Maarten-Joost Swenker was betrokken bij het opstellen van de modellen en geeft nu ook uitleg over het gebruik van deze modellen in de praktijk.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Door het RB wordt ten behoeve van haar leden voorzien in een groot aantal juridische modellen. In de praktijk blijkt echter dat het gebruik, ondanks de toelichting, soms lastig is. Dit komt enerzijds door de vele opties die de modellen hebben maar vooral ook omdat elke situatie weer anders is.
Mr. Maarten-Joost Swenker was betrokken bij het opstellen van de modellen en geeft nu ook uitleg over het gebruik van deze modellen in de praktijk.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Ontwikkelingen op het gebied van (fiscale) ethiek (NIEUW)Online (Terugkijken)31 december 2023InschrijvenMeer

De maatschappelijke opvattingen over belastingontwijking zijn de afgelopen jaren veranderd. De ontwikkelingen op het gebied van (fiscale) ethiek volgen elkaar in een rap tempo op. In deze cursus behandelen Carole Perraud en Percy Draijer, advocaten bij De Bont Advocaten, de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van (fiscale) ethiek. Zij behandelen daarbij onderwerpen die in de afgelopen jaren de media hebben bereikt en waarin de veranderende maatschappelijke opinie tot uiting komt. Ook besteden zij aandacht aan de beroepsregels en de (ethische) grenzen die hiermee worden afgebakend.

Prijs niet leden: € 186

Rooster

De maatschappelijke opvattingen over belastingontwijking zijn de afgelopen jaren veranderd. De ontwikkelingen op het gebied van (fiscale) ethiek volgen elkaar in een rap tempo op. In deze cursus behandelen Carole Perraud en Percy Draijer, advocaten bij De Bont Advocaten, de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van (fiscale) ethiek. Zij behandelen daarbij onderwerpen die in de afgelopen jaren de media hebben bereikt en waarin de veranderende maatschappelijke opinie tot uiting komt. Ook besteden zij aandacht aan de beroepsregels en de (ethische) grenzen die hiermee worden afgebakend.

Prijs niet leden: € 186

Rooster

Signaleren van subsidiekansen (NIEUW)Online (Terugkijken)31 december 2023InschrijvenMeer

Er bestaan veel subsidiekansen voor de mkb’er. In deze cursus worden aan de hand van de actuele regelgeving verschillende subsidies inhoudelijk toegelicht. Hierbij gaat het om subsidies op het gebied van:
– Technische innovatie
– Energie en Milieu
– Investeren in het buitenland
– Arbeidsmarkt
– Regionale regelingen

Met deze cursus krijg je een inkijkje in de aanvraagcriteria en wordt er aandacht besteed aan de administratieve verantwoording van de verschillende subsidieregelingen.

Na het volgen van de cursus ben je in staat subsidiekansen bij je klanten te signaleren en hierop proactief te adviseren. Hierdoor maak je de dienstverlening naar je klant nog completer. Daarnaast weet je ook aan welke administratieve voorwaarden voldaan moet worden, waardoor je ook op dit gebied proactief kan adviseren.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Er bestaan veel subsidiekansen voor de mkb’er. In deze cursus worden aan de hand van de actuele regelgeving verschillende subsidies inhoudelijk toegelicht. Hierbij gaat het om subsidies op het gebied van:
– Technische innovatie
– Energie en Milieu
– Investeren in het buitenland
– Arbeidsmarkt
– Regionale regelingen

Met deze cursus krijg je een inkijkje in de aanvraagcriteria en wordt er aandacht besteed aan de administratieve verantwoording van de verschillende subsidieregelingen.

Na het volgen van de cursus ben je in staat subsidiekansen bij je klanten te signaleren en hierop proactief te adviseren. Hierdoor maak je de dienstverlening naar je klant nog completer. Daarnaast weet je ook aan welke administratieve voorwaarden voldaan moet worden, waardoor je ook op dit gebied proactief kan adviseren.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Managementovereenkomst icm besluitvorming AV en bestuurOnline (Terugkijken)31 december 2023InschrijvenMeer

Door het RB wordt ten behoeve van haar leden voorzien in een groot aantal juridische modellen. In de praktijk blijkt echter dat het gebruik, ondanks de toelichting, soms lastig is. Dit komt enerzijds door de vele opties die de modellen hebben maar vooral ook omdat elke situatie weer anders is.
Mr. Maarten-Joost Swenker was betrokken bij het opstellen van de modellen en geeft nu ook uitleg over het gebruik van deze modellen in de praktijk.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Door het RB wordt ten behoeve van haar leden voorzien in een groot aantal juridische modellen. In de praktijk blijkt echter dat het gebruik, ondanks de toelichting, soms lastig is. Dit komt enerzijds door de vele opties die de modellen hebben maar vooral ook omdat elke situatie weer anders is.
Mr. Maarten-Joost Swenker was betrokken bij het opstellen van de modellen en geeft nu ook uitleg over het gebruik van deze modellen in de praktijk.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Inleiding Belastingcontrole – steekproefonderzoekOnline (Terugkijken)1 januari 2024InschrijvenMeer

De komende jaren zal het aantal boekenonderzoeken door de Belastingdienst verder worden opgevoerd. De Belastingdienst heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in data-analyse en steekproeven. Over een deel van de controleaanpak is gepubliceerd, maar intern wordt voortdurend doorontwikkeld. Hoe bereid je je als belastingadviseur gedegen voor op zo’n complex onderzoek? Elke fase van het controleproces heeft haar eigen dynamiek en risico’s. Hoe krijg je inzicht in deze risico’s en op welke wijze kun je hierop anticiperen?

Tijdens deze cursus bespreken wij een aantal belangrijke onderwerpen uit het steekproefonderzoek, waaronder materialiteit, interval, extrapolatie, subsampling, foutsoorten en de fasering van het onderzoek.

De behaalde PE-punten gelden voor de PE-verplichting 2022 op het thema tax technology.
Leden die op 31 januari 2023 nog geen 4 Tax tech-punten hebben behaald, krijgen nog een jaar respijt. Zij hebben dus tot en met 31 december 2023 de tijd om alsnog deze punten te behalen.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

De komende jaren zal het aantal boekenonderzoeken door de Belastingdienst verder worden opgevoerd. De Belastingdienst heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in data-analyse en steekproeven. Over een deel van de controleaanpak is gepubliceerd, maar intern wordt voortdurend doorontwikkeld. Hoe bereid je je als belastingadviseur gedegen voor op zo’n complex onderzoek? Elke fase van het controleproces heeft haar eigen dynamiek en risico’s. Hoe krijg je inzicht in deze risico’s en op welke wijze kun je hierop anticiperen?

Tijdens deze cursus bespreken wij een aantal belangrijke onderwerpen uit het steekproefonderzoek, waaronder materialiteit, interval, extrapolatie, subsampling, foutsoorten en de fasering van het onderzoek.

De behaalde PE-punten gelden voor de PE-verplichting 2022 op het thema tax technology.
Leden die op 31 januari 2023 nog geen 4 Tax tech-punten hebben behaald, krijgen nog een jaar respijt. Zij hebben dus tot en met 31 december 2023 de tijd om alsnog deze punten te behalen.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

Inleiding Tax Monitoring met data-analyse en steekproevenOnline (Terugkijken)1 januari 2024InschrijvenMeer

De Belastingdienst wil de komende tijd vol inzetten op Horizontaal Toezicht en is dan ook bezig met een doorontwikkeling hierop. Dit geeft een nieuwe invulling aan monitoring. Wat zijn de gevolgen daarvan voor met name de grotere klanten? En kan dit ook interessant zijn voor middelgrote bedrijven? De Belastingdienst ziet een hoofdrol weggelegd voor de steekproefmethodiek. Om de doelstellingen van jouw klanten en de Belastingdienst te verenigen zien wij meer in een combinatie van data-analyse en steekproeven.

Tijdens deze cursus leggen wij je uit wat het risico is van het onverkort uitvoeren van een onderzoek op basis van de controleaanpak Belastingdienst (CAB). Wij beschrijven hoe je met gebruik van data-analyse en een steekproef inzicht krijgt in de fiscale beheersing, risico’s en kansen bij jouw klant.

De behaalde PE-punten gelden voor de PE-verplichting 2022 op het thema tax technology.
Leden die op 31 januari 2023 nog geen 4 Tax tech-punten hebben behaald, krijgen nog een jaar respijt. Zij hebben dus tot en met 31 december 2023 de tijd om alsnog deze punten te behalen.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

De Belastingdienst wil de komende tijd vol inzetten op Horizontaal Toezicht en is dan ook bezig met een doorontwikkeling hierop. Dit geeft een nieuwe invulling aan monitoring. Wat zijn de gevolgen daarvan voor met name de grotere klanten? En kan dit ook interessant zijn voor middelgrote bedrijven? De Belastingdienst ziet een hoofdrol weggelegd voor de steekproefmethodiek. Om de doelstellingen van jouw klanten en de Belastingdienst te verenigen zien wij meer in een combinatie van data-analyse en steekproeven.

Tijdens deze cursus leggen wij je uit wat het risico is van het onverkort uitvoeren van een onderzoek op basis van de controleaanpak Belastingdienst (CAB). Wij beschrijven hoe je met gebruik van data-analyse en een steekproef inzicht krijgt in de fiscale beheersing, risico’s en kansen bij jouw klant.

De behaalde PE-punten gelden voor de PE-verplichting 2022 op het thema tax technology.
Leden die op 31 januari 2023 nog geen 4 Tax tech-punten hebben behaald, krijgen nog een jaar respijt. Zij hebben dus tot en met 31 december 2023 de tijd om alsnog deze punten te behalen.

Prijs leden: € 135
Prijs niet leden: € 186

Rooster

RB Wintercourse - De vermogende belastingplichtige Van der Valk Vianen18 januari 2024InschrijvenMeer

Vermogen laten verdampen door inflatie en laten opeten door belastingen, klinkt voor de vermogende klant vaak niet als een aantrekkelijke optie. Maar wat is er nog wel mogelijk binnen het herziene belastingstelsel? Daar gaan we het uitgebreid over hebben tijdens de RB Wintercourse, een 2-daagse cursus waarin de vermogende belastingplichtige centraal staat.

Prijs leden: € 1.350
Prijs niet leden: € 1.750

Rooster

Van der Valk Vianen

18-01-2024

09:30 - 20:30

Van der Valk Vianen

19-01-2024

09:30 - 16:30

Vermogen laten verdampen door inflatie en laten opeten door belastingen, klinkt voor de vermogende klant vaak niet als een aantrekkelijke optie. Maar wat is er nog wel mogelijk binnen het herziene belastingstelsel? Daar gaan we het uitgebreid over hebben tijdens de RB Wintercourse, een 2-daagse cursus waarin de vermogende belastingplichtige centraal staat.

Prijs leden: € 1.350
Prijs niet leden: € 1.750

Rooster

Van der Valk Vianen

18-01-2024

09:30 - 20:30

Van der Valk Vianen

19-01-2024

09:30 - 16:30

Aangifte inkomstenbelasting 2023- ondernemerBCN Utrecht (Daltonlaan 100) 29 januari 2024InschrijvenMeer

Hoe zit het met de aangifte inkomstenbelasting voor de ondernemer? Er zijn veel onderwerpen waar je rekening mee moet houden bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit omvat cruciale onderwerpen zoals de totaalwinst versus jaarwinst, (willekeurige) afschrijvingen, partnerschap, de bijtelling voor het privégebruik van een auto, de aftrekbeperking in de algemene kosten, de herinvesteringsreserve, ruilarresten, en meer.
Tijdens deze cursus wordt stilgestaan bij de wijzigingen die van toepassing zijn voor het belastingjaar 2023. We behandelen actualiteiten die van belang zijn voor de aangifte inkomstenbelasting. Om dit zo duidelijk mogelijk uit te leggen, maken we gebruik van van praktijkgerichte casuïstiek.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

29-01-2024

16:00 - 21:00

Hoe zit het met de aangifte inkomstenbelasting voor de ondernemer? Er zijn veel onderwerpen waar je rekening mee moet houden bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit omvat cruciale onderwerpen zoals de totaalwinst versus jaarwinst, (willekeurige) afschrijvingen, partnerschap, de bijtelling voor het privégebruik van een auto, de aftrekbeperking in de algemene kosten, de herinvesteringsreserve, ruilarresten, en meer.
Tijdens deze cursus wordt stilgestaan bij de wijzigingen die van toepassing zijn voor het belastingjaar 2023. We behandelen actualiteiten die van belang zijn voor de aangifte inkomstenbelasting. Om dit zo duidelijk mogelijk uit te leggen, maken we gebruik van van praktijkgerichte casuïstiek.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

29-01-2024

16:00 - 21:00

Aangifte inkomstenbelasting 2023- ondernemerBCN Zwolle (Lübeckplein 21)31 januari 2024InschrijvenMeer

Hoe zit het met de aangifte inkomstenbelasting voor de ondernemer? Er zijn veel onderwerpen waar je rekening mee moet houden bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit omvat cruciale onderwerpen zoals de totaalwinst versus jaarwinst, (willekeurige) afschrijvingen, partnerschap, de bijtelling voor het privégebruik van een auto, de aftrekbeperking in de algemene kosten, de herinvesteringsreserve, ruilarresten, en meer.
Tijdens deze cursus wordt stilgestaan bij de wijzigingen die van toepassing zijn voor het belastingjaar 2023. We behandelen actualiteiten die van belang zijn voor de aangifte inkomstenbelasting. Om dit zo duidelijk mogelijk uit te leggen, maken we gebruik van van praktijkgerichte casuïstiek.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Zwolle (Lübeckplein 21)

31-01-2024

16:00 - 21:00

Hoe zit het met de aangifte inkomstenbelasting voor de ondernemer? Er zijn veel onderwerpen waar je rekening mee moet houden bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit omvat cruciale onderwerpen zoals de totaalwinst versus jaarwinst, (willekeurige) afschrijvingen, partnerschap, de bijtelling voor het privégebruik van een auto, de aftrekbeperking in de algemene kosten, de herinvesteringsreserve, ruilarresten, en meer.
Tijdens deze cursus wordt stilgestaan bij de wijzigingen die van toepassing zijn voor het belastingjaar 2023. We behandelen actualiteiten die van belang zijn voor de aangifte inkomstenbelasting. Om dit zo duidelijk mogelijk uit te leggen, maken we gebruik van van praktijkgerichte casuïstiek.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Zwolle (Lübeckplein 21)

31-01-2024

16:00 - 21:00

Aangifte inkomstenbelasting 2023 - ondernemerBCN Eindhoven1 februari 2024InschrijvenMeer

Hoe zit het met de aangifte inkomstenbelasting voor de ondernemer? Er zijn veel onderwerpen waar je rekening mee moet houden bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit omvat cruciale onderwerpen zoals de totaalwinst versus jaarwinst, (willekeurige) afschrijvingen, partnerschap, de bijtelling voor het privégebruik van een auto, de aftrekbeperking in de algemene kosten, de herinvesteringsreserve, ruilarresten, en meer.
Tijdens deze cursus wordt stilgestaan bij de wijzigingen die van toepassing zijn voor het belastingjaar 2023. We behandelen actualiteiten die van belang zijn voor de aangifte inkomstenbelasting. Om dit zo duidelijk mogelijk uit te leggen, maken we gebruik van van praktijkgerichte casuïstiek.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Eindhoven

01-02-2024

16:00 - 21:00

Hoe zit het met de aangifte inkomstenbelasting voor de ondernemer? Er zijn veel onderwerpen waar je rekening mee moet houden bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit omvat cruciale onderwerpen zoals de totaalwinst versus jaarwinst, (willekeurige) afschrijvingen, partnerschap, de bijtelling voor het privégebruik van een auto, de aftrekbeperking in de algemene kosten, de herinvesteringsreserve, ruilarresten, en meer.
Tijdens deze cursus wordt stilgestaan bij de wijzigingen die van toepassing zijn voor het belastingjaar 2023. We behandelen actualiteiten die van belang zijn voor de aangifte inkomstenbelasting. Om dit zo duidelijk mogelijk uit te leggen, maken we gebruik van van praktijkgerichte casuïstiek.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Eindhoven

01-02-2024

16:00 - 21:00

Aangifte inkomstenbelasting 2023 - ondernemerVan der Valk Dordrecht5 februari 2024InschrijvenMeer

Hoe zit het met de aangifte inkomstenbelasting voor de ondernemer? Er zijn veel onderwerpen waar je rekening mee moet houden bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit omvat cruciale onderwerpen zoals de totaalwinst versus jaarwinst, (willekeurige) afschrijvingen, partnerschap, de bijtelling voor het privégebruik van een auto, de aftrekbeperking in de algemene kosten, de herinvesteringsreserve, ruilarresten, en meer.
Tijdens deze cursus wordt stilgestaan bij de wijzigingen die van toepassing zijn voor het belastingjaar 2023. We behandelen actualiteiten die van belang zijn voor de aangifte inkomstenbelasting. Om dit zo duidelijk mogelijk uit te leggen, maken we gebruik van van praktijkgerichte casuïstiek.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Dordrecht

05-02-2024

16:00 - 21:00

Hoe zit het met de aangifte inkomstenbelasting voor de ondernemer? Er zijn veel onderwerpen waar je rekening mee moet houden bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit omvat cruciale onderwerpen zoals de totaalwinst versus jaarwinst, (willekeurige) afschrijvingen, partnerschap, de bijtelling voor het privégebruik van een auto, de aftrekbeperking in de algemene kosten, de herinvesteringsreserve, ruilarresten, en meer.
Tijdens deze cursus wordt stilgestaan bij de wijzigingen die van toepassing zijn voor het belastingjaar 2023. We behandelen actualiteiten die van belang zijn voor de aangifte inkomstenbelasting. Om dit zo duidelijk mogelijk uit te leggen, maken we gebruik van van praktijkgerichte casuïstiek.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Dordrecht

05-02-2024

16:00 - 21:00

Actualiteiten inkomstenbelastingBCN Utrecht (Daltonlaan 100) 5 februari 2024InschrijvenMeer

Onder andere de doorschuifregelingen in box 2 bij overlijden en schenken, de herinvesteringsreserve, de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de tarieven in box 2 en box 3, de regeling bij excessief lenen en de Overbruggingswet box 3 zijn gewijzigd. Naast deze en andere wijzingen, komt ook de (voorgenomen) regelgeving rond box 3 en de rechtspraak aan bod.

Tijdens deze cursus krijg je niet alleen een samenvatting van de belangrijkste wetswijzigingen, maar ook van de belangrijkste en meest recente jurisprudentie en beleidsbesluiten. Deze ontwikkelingen vormen immers het gereedschap waarmee je in de praktijk moet werken. Zorg dat je op de hoogte blijft en meld je aan!

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

05-02-2024

16:00 - 21:00

Onder andere de doorschuifregelingen in box 2 bij overlijden en schenken, de herinvesteringsreserve, de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de tarieven in box 2 en box 3, de regeling bij excessief lenen en de Overbruggingswet box 3 zijn gewijzigd. Naast deze en andere wijzingen, komt ook de (voorgenomen) regelgeving rond box 3 en de rechtspraak aan bod.

Tijdens deze cursus krijg je niet alleen een samenvatting van de belangrijkste wetswijzigingen, maar ook van de belangrijkste en meest recente jurisprudentie en beleidsbesluiten. Deze ontwikkelingen vormen immers het gereedschap waarmee je in de praktijk moet werken. Zorg dat je op de hoogte blijft en meld je aan!

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

05-02-2024

16:00 - 21:00

Aangifte inkomstenbelasting 2023 - ondernemerBCN Utrecht (Daltonlaan 100) 6 februari 2024InschrijvenMeer

Hoe zit het met de aangifte inkomstenbelasting voor de ondernemer? Er zijn veel onderwerpen waar je rekening mee moet houden bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit omvat cruciale onderwerpen zoals de totaalwinst versus jaarwinst, (willekeurige) afschrijvingen, partnerschap, de bijtelling voor het privégebruik van een auto, de aftrekbeperking in de algemene kosten, de herinvesteringsreserve, ruilarresten, en meer.
Tijdens deze cursus wordt stilgestaan bij de wijzigingen die van toepassing zijn voor het belastingjaar 2023. We behandelen actualiteiten die van belang zijn voor de aangifte inkomstenbelasting. Om dit zo duidelijk mogelijk uit te leggen, maken we gebruik van van praktijkgerichte casuïstiek.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

06-02-2024

16:00 - 21:00

Hoe zit het met de aangifte inkomstenbelasting voor de ondernemer? Er zijn veel onderwerpen waar je rekening mee moet houden bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit omvat cruciale onderwerpen zoals de totaalwinst versus jaarwinst, (willekeurige) afschrijvingen, partnerschap, de bijtelling voor het privégebruik van een auto, de aftrekbeperking in de algemene kosten, de herinvesteringsreserve, ruilarresten, en meer.
Tijdens deze cursus wordt stilgestaan bij de wijzigingen die van toepassing zijn voor het belastingjaar 2023. We behandelen actualiteiten die van belang zijn voor de aangifte inkomstenbelasting. Om dit zo duidelijk mogelijk uit te leggen, maken we gebruik van van praktijkgerichte casuïstiek.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

06-02-2024

16:00 - 21:00

Actualiteiten inkomstenbelastingVan der Valk Akersloot6 februari 2024InschrijvenMeer

Onder andere de doorschuifregelingen in box 2 bij overlijden en schenken, de herinvesteringsreserve, de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de tarieven in box 2 en box 3, de regeling bij excessief lenen en de Overbruggingswet box 3 zijn gewijzigd. Naast deze en andere wijzingen, komt ook de (voorgenomen) regelgeving rond box 3 en de rechtspraak aan bod.

Tijdens deze cursus krijg je niet alleen een samenvatting van de belangrijkste wetswijzigingen, maar ook van de belangrijkste en meest recente jurisprudentie en beleidsbesluiten. Deze ontwikkelingen vormen immers het gereedschap waarmee je in de praktijk moet werken. Zorg dat je op de hoogte blijft en meld je aan!

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Akersloot

06-02-2024

16:00 - 21:00

Onder andere de doorschuifregelingen in box 2 bij overlijden en schenken, de herinvesteringsreserve, de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de tarieven in box 2 en box 3, de regeling bij excessief lenen en de Overbruggingswet box 3 zijn gewijzigd. Naast deze en andere wijzingen, komt ook de (voorgenomen) regelgeving rond box 3 en de rechtspraak aan bod.

Tijdens deze cursus krijg je niet alleen een samenvatting van de belangrijkste wetswijzigingen, maar ook van de belangrijkste en meest recente jurisprudentie en beleidsbesluiten. Deze ontwikkelingen vormen immers het gereedschap waarmee je in de praktijk moet werken. Zorg dat je op de hoogte blijft en meld je aan!

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Akersloot

06-02-2024

16:00 - 21:00

Aangifte inkomstenbelasting 2023 - particulierVan der Valk Dordrecht6 februari 2024InschrijvenMeer

Het opstellen van een correcte, optimale aangifte inkomstenbelasting is voor menig kantoor een belangrijke dienst. Zelfs nu de Belastingdienst een toenemend aantal gegevens al heeft ingevuld.
In deze cursus worden theorie en praktijk naast elkaar behandeld. Aspecten waar jij als adviseur mee te maken krijgt bij het invullen van een aangifte inkomstenbelasting voor particulieren komen aan bod. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan relevante wijzigingen in de inkomstenbelasting per 1 januari 2023 en gaan we in op de jurisprudentie en het beleid dat van belang is voor de aangifte inkomstenbelasting 2023.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Dordrecht

06-02-2024

16:00 - 21:00

Het opstellen van een correcte, optimale aangifte inkomstenbelasting is voor menig kantoor een belangrijke dienst. Zelfs nu de Belastingdienst een toenemend aantal gegevens al heeft ingevuld.
In deze cursus worden theorie en praktijk naast elkaar behandeld. Aspecten waar jij als adviseur mee te maken krijgt bij het invullen van een aangifte inkomstenbelasting voor particulieren komen aan bod. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan relevante wijzigingen in de inkomstenbelasting per 1 januari 2023 en gaan we in op de jurisprudentie en het beleid dat van belang is voor de aangifte inkomstenbelasting 2023.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Dordrecht

06-02-2024

16:00 - 21:00

Aangifte vennootschapsbelasting 2023Van der Valk Zwolle7 februari 2024InschrijvenMeer

Ondernemers met een bv moeten ieder jaar weer een aangifte vennootschapsbelasting (aangifte vpb) indienen. Die aangifte maakt de Belastingdienst duidelijk hoe de ondernemer de voor de bv geldende fiscale regels heeft toegepast. Het opstellen van de aangifte vpb biedt jou als adviseur alle gelegenheid om na te gaan of jouw klant de fiscale regelingen (nog steeds) optimaal benut. Waar moet je op letten bij het opstellen en indienen van een aangifte vpb? Welke fiscale ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn relevant voor de aangifte van komend jaar?
Deze cursus geeft je aan de hand van praktijkvoorbeelden inzicht in alle mogelijkheden. Heb je al vragen vanuit jouw eigen praktijk? Neem ze mee naar deze interactieve cursus.
Let op: de cursus omvat niet het opstellen van een aangifte via een digitaal aangiftepakket.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Zwolle

07-02-2024

16:00 - 21:00

Ondernemers met een bv moeten ieder jaar weer een aangifte vennootschapsbelasting (aangifte vpb) indienen. Die aangifte maakt de Belastingdienst duidelijk hoe de ondernemer de voor de bv geldende fiscale regels heeft toegepast. Het opstellen van de aangifte vpb biedt jou als adviseur alle gelegenheid om na te gaan of jouw klant de fiscale regelingen (nog steeds) optimaal benut. Waar moet je op letten bij het opstellen en indienen van een aangifte vpb? Welke fiscale ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn relevant voor de aangifte van komend jaar?
Deze cursus geeft je aan de hand van praktijkvoorbeelden inzicht in alle mogelijkheden. Heb je al vragen vanuit jouw eigen praktijk? Neem ze mee naar deze interactieve cursus.
Let op: de cursus omvat niet het opstellen van een aangifte via een digitaal aangiftepakket.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Zwolle

07-02-2024

16:00 - 21:00

Aangifte inkomstenbelasting 2023 - particulierVan der Valk Vianen7 februari 2024InschrijvenMeer

Het opstellen van een correcte, optimale aangifte inkomstenbelasting is voor menig kantoor een belangrijke dienst. Zelfs nu de Belastingdienst een toenemend aantal gegevens al heeft ingevuld.
In deze cursus worden theorie en praktijk naast elkaar behandeld. Aspecten waar jij als adviseur mee te maken krijgt bij het invullen van een aangifte inkomstenbelasting voor particulieren komen aan bod. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan relevante wijzigingen in de inkomstenbelasting per 1 januari 2023 en gaan we in op de jurisprudentie en het beleid dat van belang is voor de aangifte inkomstenbelasting 2023.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

07-02-2024

16:00 - 21:00

Het opstellen van een correcte, optimale aangifte inkomstenbelasting is voor menig kantoor een belangrijke dienst. Zelfs nu de Belastingdienst een toenemend aantal gegevens al heeft ingevuld.
In deze cursus worden theorie en praktijk naast elkaar behandeld. Aspecten waar jij als adviseur mee te maken krijgt bij het invullen van een aangifte inkomstenbelasting voor particulieren komen aan bod. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan relevante wijzigingen in de inkomstenbelasting per 1 januari 2023 en gaan we in op de jurisprudentie en het beleid dat van belang is voor de aangifte inkomstenbelasting 2023.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

07-02-2024

16:00 - 21:00

Actualiteiten inkomstenbelastingBCN Eindhoven8 februari 2024InschrijvenMeer

Onder andere de doorschuifregelingen in box 2 bij overlijden en schenken, de herinvesteringsreserve, de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de tarieven in box 2 en box 3, de regeling bij excessief lenen en de Overbruggingswet box 3 zijn gewijzigd. Naast deze en andere wijzingen, komt ook de (voorgenomen) regelgeving rond box 3 en de rechtspraak aan bod.

Tijdens deze cursus krijg je niet alleen een samenvatting van de belangrijkste wetswijzigingen, maar ook van de belangrijkste en meest recente jurisprudentie en beleidsbesluiten. Deze ontwikkelingen vormen immers het gereedschap waarmee je in de praktijk moet werken. Zorg dat je op de hoogte blijft en meld je aan!

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Eindhoven

08-02-2024

16:00 - 21:00

Onder andere de doorschuifregelingen in box 2 bij overlijden en schenken, de herinvesteringsreserve, de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de tarieven in box 2 en box 3, de regeling bij excessief lenen en de Overbruggingswet box 3 zijn gewijzigd. Naast deze en andere wijzingen, komt ook de (voorgenomen) regelgeving rond box 3 en de rechtspraak aan bod.

Tijdens deze cursus krijg je niet alleen een samenvatting van de belangrijkste wetswijzigingen, maar ook van de belangrijkste en meest recente jurisprudentie en beleidsbesluiten. Deze ontwikkelingen vormen immers het gereedschap waarmee je in de praktijk moet werken. Zorg dat je op de hoogte blijft en meld je aan!

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Eindhoven

08-02-2024

16:00 - 21:00

Actualiteiten inkomstenbelastingBCN Zwolle (Lübeckplein 21)12 februari 2024InschrijvenMeer

Onder andere de doorschuifregelingen in box 2 bij overlijden en schenken, de herinvesteringsreserve, de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de tarieven in box 2 en box 3, de regeling bij excessief lenen en de Overbruggingswet box 3 zijn gewijzigd. Naast deze en andere wijzingen, komt ook de (voorgenomen) regelgeving rond box 3 en de rechtspraak aan bod.

Tijdens deze cursus krijg je niet alleen een samenvatting van de belangrijkste wetswijzigingen, maar ook van de belangrijkste en meest recente jurisprudentie en beleidsbesluiten. Deze ontwikkelingen vormen immers het gereedschap waarmee je in de praktijk moet werken. Zorg dat je op de hoogte blijft en meld je aan!

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Zwolle (Lübeckplein 21)

12-02-2024

16:00 - 21:00

Onder andere de doorschuifregelingen in box 2 bij overlijden en schenken, de herinvesteringsreserve, de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de tarieven in box 2 en box 3, de regeling bij excessief lenen en de Overbruggingswet box 3 zijn gewijzigd. Naast deze en andere wijzingen, komt ook de (voorgenomen) regelgeving rond box 3 en de rechtspraak aan bod.

Tijdens deze cursus krijg je niet alleen een samenvatting van de belangrijkste wetswijzigingen, maar ook van de belangrijkste en meest recente jurisprudentie en beleidsbesluiten. Deze ontwikkelingen vormen immers het gereedschap waarmee je in de praktijk moet werken. Zorg dat je op de hoogte blijft en meld je aan!

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Zwolle (Lübeckplein 21)

12-02-2024

16:00 - 21:00

Aangifte inkomstenbelasting 2023 - particulierBCN Utrecht (Daltonlaan 100) 14 februari 2024InschrijvenMeer

Het opstellen van een correcte, optimale aangifte inkomstenbelasting is voor menig kantoor een belangrijke dienst. Zelfs nu de Belastingdienst een toenemend aantal gegevens al heeft ingevuld.
In deze cursus worden theorie en praktijk naast elkaar behandeld. Aspecten waar jij als adviseur mee te maken krijgt bij het invullen van een aangifte inkomstenbelasting voor particulieren komen aan bod. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan relevante wijzigingen in de inkomstenbelasting per 1 januari 2023 en gaan we in op de jurisprudentie en het beleid dat van belang is voor de aangifte inkomstenbelasting 2023.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

14-02-2024

16:00 - 21:00

Het opstellen van een correcte, optimale aangifte inkomstenbelasting is voor menig kantoor een belangrijke dienst. Zelfs nu de Belastingdienst een toenemend aantal gegevens al heeft ingevuld.
In deze cursus worden theorie en praktijk naast elkaar behandeld. Aspecten waar jij als adviseur mee te maken krijgt bij het invullen van een aangifte inkomstenbelasting voor particulieren komen aan bod. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan relevante wijzigingen in de inkomstenbelasting per 1 januari 2023 en gaan we in op de jurisprudentie en het beleid dat van belang is voor de aangifte inkomstenbelasting 2023.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

14-02-2024

16:00 - 21:00

Aangifte inkomstenbelasting 2023 - particulierBCN Zwolle (Lübeckplein 21)15 februari 2024InschrijvenMeer

Het opstellen van een correcte, optimale aangifte inkomstenbelasting is voor menig kantoor een belangrijke dienst. Zelfs nu de Belastingdienst een toenemend aantal gegevens al heeft ingevuld.
In deze cursus worden theorie en praktijk naast elkaar behandeld. Aspecten waar jij als adviseur mee te maken krijgt bij het invullen van een aangifte inkomstenbelasting voor particulieren komen aan bod. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan relevante wijzigingen in de inkomstenbelasting per 1 januari 2023 en gaan we in op de jurisprudentie en het beleid dat van belang is voor de aangifte inkomstenbelasting 2023.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Zwolle (Lübeckplein 21)

15-02-2024

16:00 - 21:00

Het opstellen van een correcte, optimale aangifte inkomstenbelasting is voor menig kantoor een belangrijke dienst. Zelfs nu de Belastingdienst een toenemend aantal gegevens al heeft ingevuld.
In deze cursus worden theorie en praktijk naast elkaar behandeld. Aspecten waar jij als adviseur mee te maken krijgt bij het invullen van een aangifte inkomstenbelasting voor particulieren komen aan bod. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan relevante wijzigingen in de inkomstenbelasting per 1 januari 2023 en gaan we in op de jurisprudentie en het beleid dat van belang is voor de aangifte inkomstenbelasting 2023.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Zwolle (Lübeckplein 21)

15-02-2024

16:00 - 21:00

De 30%-regelingVan der Valk Vianen15 februari 2024InschrijvenMeer

Het laten werken van werknemers over de grens kan een kostbare aangelegenheid zijn. De 30%-regeling biedt de mogelijkheid om deze kosten (aanzienlijk) beperken. Ben je op de hoogte van deze regeling, die zowel van toepassing is op werknemers die naar Nederland komen als soms op werknemers die vanuit Nederland naar het buitenland worden uitgezonden?
Deze cursus behandelt niet alleen de algemene werking van de regeling maar gaat ook in op recente aanpassingen in de wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de jurisprudentie. Daarnaast worden praktijkvoorbeelden op een interactieve manier besproken. De nadruk ligt op de gevolgen van in- en uitzending voor de werkgever.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

15-02-2024

16:00 - 21:00

Het laten werken van werknemers over de grens kan een kostbare aangelegenheid zijn. De 30%-regeling biedt de mogelijkheid om deze kosten (aanzienlijk) beperken. Ben je op de hoogte van deze regeling, die zowel van toepassing is op werknemers die naar Nederland komen als soms op werknemers die vanuit Nederland naar het buitenland worden uitgezonden?
Deze cursus behandelt niet alleen de algemene werking van de regeling maar gaat ook in op recente aanpassingen in de wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de jurisprudentie. Daarnaast worden praktijkvoorbeelden op een interactieve manier besproken. De nadruk ligt op de gevolgen van in- en uitzending voor de werkgever.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

15-02-2024

16:00 - 21:00

Actualiteiten vennootschapsbelastingVan der Valk Vianen27 februari 2024InschrijvenMeer

Is jouw kennis van de vennootschapsbelasting nog actueel? Er vinden namelijk veel ontwikkelingen plaats op dit gebied. De wetgeving verandert geregeld, er wordt veel jurisprudentie gewezen en er zijn belangrijke beleidsbesluiten van de staatssecretaris. Ook van groot belang voor de praktijk zijn de kennisgroepstandpunten die tegenwoordig door de Belastingdienst worden gepubliceerd.

In deze cursus worden alle actualiteiten op het gebied van de vennootschapsbelasting uitgebreid besproken. Dit gebeurt aan de hand van praktijkvoorbeelden zodat je de opgedane kennis direct kunt toepassen in de praktijk. Maak jouw kennis weer actueel en meld je aan!

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

27-02-2024

16:00 - 21:00

Is jouw kennis van de vennootschapsbelasting nog actueel? Er vinden namelijk veel ontwikkelingen plaats op dit gebied. De wetgeving verandert geregeld, er wordt veel jurisprudentie gewezen en er zijn belangrijke beleidsbesluiten van de staatssecretaris. Ook van groot belang voor de praktijk zijn de kennisgroepstandpunten die tegenwoordig door de Belastingdienst worden gepubliceerd.

In deze cursus worden alle actualiteiten op het gebied van de vennootschapsbelasting uitgebreid besproken. Dit gebeurt aan de hand van praktijkvoorbeelden zodat je de opgedane kennis direct kunt toepassen in de praktijk. Maak jouw kennis weer actueel en meld je aan!

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

27-02-2024

16:00 - 21:00

Aangifte schenk- en erfbelastingBCN Utrecht (Daltonlaan 100) 5 maart 2024InschrijvenMeer

Deze cursus richt zich op het effectief afhandelen van vragen met betrekking tot erven en schenken. Een belangrijk onderdeel in de afwikkeling van de advisering is de fiscale aangifte van schenk- en erfbelasting. Deelnemers leren complexe situaties goed weer te geven in het aangiftebiljet en bespreken de mogelijkheden om de fiscale positie van klanten te optimaliseren in het kader van schenkingen en overlijden. De aangifte fungeert als leidraad voor het begrijpen en verbeteren van de fiscale situatie van klanten.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

05-03-2024

16:00 - 21:00

Deze cursus richt zich op het effectief afhandelen van vragen met betrekking tot erven en schenken. Een belangrijk onderdeel in de afwikkeling van de advisering is de fiscale aangifte van schenk- en erfbelasting. Deelnemers leren complexe situaties goed weer te geven in het aangiftebiljet en bespreken de mogelijkheden om de fiscale positie van klanten te optimaliseren in het kader van schenkingen en overlijden. De aangifte fungeert als leidraad voor het begrijpen en verbeteren van de fiscale situatie van klanten.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

05-03-2024

16:00 - 21:00

Aangifte schenk- en erfbelastingBCN Utrecht (Daltonlaan 100) 5 maart 2024InschrijvenMeer

Deze cursus richt zich op het effectief afhandelen van vragen met betrekking tot erven en schenken. Een belangrijk onderdeel in de afwikkeling van de advisering is de fiscale aangifte van schenk- en erfbelasting. Deelnemers leren complexe situaties goed weer te geven in het aangiftebiljet en bespreken de mogelijkheden om de fiscale positie van klanten te optimaliseren in het kader van schenkingen en overlijden. De aangifte fungeert als leidraad voor het begrijpen en verbeteren van de fiscale situatie van klanten.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

05-03-2024

16:00 - 21:00

Deze cursus richt zich op het effectief afhandelen van vragen met betrekking tot erven en schenken. Een belangrijk onderdeel in de afwikkeling van de advisering is de fiscale aangifte van schenk- en erfbelasting. Deelnemers leren complexe situaties goed weer te geven in het aangiftebiljet en bespreken de mogelijkheden om de fiscale positie van klanten te optimaliseren in het kader van schenkingen en overlijden. De aangifte fungeert als leidraad voor het begrijpen en verbeteren van de fiscale situatie van klanten.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

05-03-2024

16:00 - 21:00

Actualiteiten vennootschapsbelastingVan der Valk Akersloot5 maart 2024InschrijvenMeer

Is jouw kennis van de vennootschapsbelasting nog actueel? Er vinden namelijk veel ontwikkelingen plaats op dit gebied. De wetgeving verandert geregeld, er wordt veel jurisprudentie gewezen en er zijn belangrijke beleidsbesluiten van de staatssecretaris. Ook van groot belang voor de praktijk zijn de kennisgroepstandpunten die tegenwoordig door de Belastingdienst worden gepubliceerd.

In deze cursus worden alle actualiteiten op het gebied van de vennootschapsbelasting uitgebreid besproken. Dit gebeurt aan de hand van praktijkvoorbeelden zodat je de opgedane kennis direct kunt toepassen in de praktijk. Maak jouw kennis weer actueel en meld je aan!

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Akersloot

05-03-2024

16:00 - 21:00

Is jouw kennis van de vennootschapsbelasting nog actueel? Er vinden namelijk veel ontwikkelingen plaats op dit gebied. De wetgeving verandert geregeld, er wordt veel jurisprudentie gewezen en er zijn belangrijke beleidsbesluiten van de staatssecretaris. Ook van groot belang voor de praktijk zijn de kennisgroepstandpunten die tegenwoordig door de Belastingdienst worden gepubliceerd.

In deze cursus worden alle actualiteiten op het gebied van de vennootschapsbelasting uitgebreid besproken. Dit gebeurt aan de hand van praktijkvoorbeelden zodat je de opgedane kennis direct kunt toepassen in de praktijk. Maak jouw kennis weer actueel en meld je aan!

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Akersloot

05-03-2024

16:00 - 21:00

Aangifte vennootschapsbelasting 2023BCN Utrecht (Daltonlaan 100) 6 maart 2024InschrijvenMeer

Ondernemers met een bv moeten ieder jaar weer een aangifte vennootschapsbelasting (aangifte vpb) indienen. Die aangifte maakt de Belastingdienst duidelijk hoe de ondernemer de voor de bv geldende fiscale regels heeft toegepast. Het opstellen van de aangifte vpb biedt jou als adviseur alle gelegenheid om na te gaan of jouw klant de fiscale regelingen (nog steeds) optimaal benut. Waar moet je op letten bij het opstellen en indienen van een aangifte vpb? Welke fiscale ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn relevant voor de aangifte van komend jaar?
Deze cursus geeft je aan de hand van praktijkvoorbeelden inzicht in alle mogelijkheden. Heb je al vragen vanuit jouw eigen praktijk? Neem ze mee naar deze interactieve cursus.
Let op: de cursus omvat niet het opstellen van een aangifte via een digitaal aangiftepakket.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

06-03-2024

16:00 - 21:00

Ondernemers met een bv moeten ieder jaar weer een aangifte vennootschapsbelasting (aangifte vpb) indienen. Die aangifte maakt de Belastingdienst duidelijk hoe de ondernemer de voor de bv geldende fiscale regels heeft toegepast. Het opstellen van de aangifte vpb biedt jou als adviseur alle gelegenheid om na te gaan of jouw klant de fiscale regelingen (nog steeds) optimaal benut. Waar moet je op letten bij het opstellen en indienen van een aangifte vpb? Welke fiscale ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn relevant voor de aangifte van komend jaar?
Deze cursus geeft je aan de hand van praktijkvoorbeelden inzicht in alle mogelijkheden. Heb je al vragen vanuit jouw eigen praktijk? Neem ze mee naar deze interactieve cursus.
Let op: de cursus omvat niet het opstellen van een aangifte via een digitaal aangiftepakket.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

06-03-2024

16:00 - 21:00

Aangifte inkomstenbelasting 2023 - particulierBCN Eindhoven7 maart 2024InschrijvenMeer

Het opstellen van een correcte, optimale aangifte inkomstenbelasting is voor menig kantoor een belangrijke dienst. Zelfs nu de Belastingdienst een toenemend aantal gegevens al heeft ingevuld.
In deze cursus worden theorie en praktijk naast elkaar behandeld. Aspecten waar jij als adviseur mee te maken krijgt bij het invullen van een aangifte inkomstenbelasting voor particulieren komen aan bod. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan relevante wijzigingen in de inkomstenbelasting per 1 januari 2023 en gaan we in op de jurisprudentie en het beleid dat van belang is voor de aangifte inkomstenbelasting 2023.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Eindhoven

07-03-2024

16:00 - 21:00

Het opstellen van een correcte, optimale aangifte inkomstenbelasting is voor menig kantoor een belangrijke dienst. Zelfs nu de Belastingdienst een toenemend aantal gegevens al heeft ingevuld.
In deze cursus worden theorie en praktijk naast elkaar behandeld. Aspecten waar jij als adviseur mee te maken krijgt bij het invullen van een aangifte inkomstenbelasting voor particulieren komen aan bod. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan relevante wijzigingen in de inkomstenbelasting per 1 januari 2023 en gaan we in op de jurisprudentie en het beleid dat van belang is voor de aangifte inkomstenbelasting 2023.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Eindhoven

07-03-2024

16:00 - 21:00

Dga in de loonheffingenVan der Valk Vianen7 maart 2024InschrijvenMeer

De directeur-grootaandeelhouder (dga) bekleedt een bijzondere fiscale positie: als ondernemer, aandeelhouder én werknemer. De dga drijft zijn onderneming uit via de besloten vennootschap (bv). Het is echter mogelijk om de bv te gebruiken als een verlengstuk van privéactiviteiten. Kennis van zowel fiscale regels als socialezekerheidswetten is hierbij van groot belang. Als de dga niet handelt volgens zakelijke principes, kan de inspecteur een winstuitdeling of een (informele) kapitaalstorting constateren, met alle nadelige fiscale gevolgen van dien.

Het is essentieel om up-to-date kennis te hebben over de fiscale positie van de dga voor een degelijk advies aan jouw klanten, laat je daarom tijdens deze cursus bijpraten.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

07-03-2024

16:00 - 21:00

De directeur-grootaandeelhouder (dga) bekleedt een bijzondere fiscale positie: als ondernemer, aandeelhouder én werknemer. De dga drijft zijn onderneming uit via de besloten vennootschap (bv). Het is echter mogelijk om de bv te gebruiken als een verlengstuk van privéactiviteiten. Kennis van zowel fiscale regels als socialezekerheidswetten is hierbij van groot belang. Als de dga niet handelt volgens zakelijke principes, kan de inspecteur een winstuitdeling of een (informele) kapitaalstorting constateren, met alle nadelige fiscale gevolgen van dien.

Het is essentieel om up-to-date kennis te hebben over de fiscale positie van de dga voor een degelijk advies aan jouw klanten, laat je daarom tijdens deze cursus bijpraten.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

07-03-2024

16:00 - 21:00

HR als katalysator voor groei (NIEUW)BCN Utrecht (Daltonlaan 100) 7 maart 2024InschrijvenMeer

HR levert een belangrijke bijdrage aan groei, innovatie en bedrijfsresultaten wanneer het vanuit het
licht van de organisatiestrategie wordt vormgegeven. Het binden van medewerkers aan een
organisatie is essentieel. Tevreden medewerkers en ambassadeurs zijn waardevol voor een bedrijf.
Tijdens deze workshop zetten we een strategische HR-bril op en dalen we af van strategie naar
executie. Hierbij maken we gebruik van de employee journey, een krachtig HR-model dat helpt bij
koersbepaling. Samen doorlopen we de route van organisatiestrategie naar het doen van
investeringen op HR-gebied.
Je bent een fiscalist die zich breder wil oriënteren dan zijn of haar eigen vakgebied. Ergens zit een
bedrijfskundige interesse die je middels deze workshop vanuit HR-perspectief kunt verdiepen.
Onze ervaren docenten uit de praktijk geven een volledig overzicht van alle relevante aspecten
binnen de employee journey en de strategische keuzes die gemaakt kunnen worden op basis van de
employee journey.
Zo ga je aan de slag met strategisch denken en handelen, branding, solliciteren, inwerken, vitaliteit,
verandering, verzuim en ambassadeurschap. We maken hierbij gebruik van praktijkgerichte
opdrachten en casuïstiek.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

07-03-2024

16:00 - 21:00

HR levert een belangrijke bijdrage aan groei, innovatie en bedrijfsresultaten wanneer het vanuit het
licht van de organisatiestrategie wordt vormgegeven. Het binden van medewerkers aan een
organisatie is essentieel. Tevreden medewerkers en ambassadeurs zijn waardevol voor een bedrijf.
Tijdens deze workshop zetten we een strategische HR-bril op en dalen we af van strategie naar
executie. Hierbij maken we gebruik van de employee journey, een krachtig HR-model dat helpt bij
koersbepaling. Samen doorlopen we de route van organisatiestrategie naar het doen van
investeringen op HR-gebied.
Je bent een fiscalist die zich breder wil oriënteren dan zijn of haar eigen vakgebied. Ergens zit een
bedrijfskundige interesse die je middels deze workshop vanuit HR-perspectief kunt verdiepen.
Onze ervaren docenten uit de praktijk geven een volledig overzicht van alle relevante aspecten
binnen de employee journey en de strategische keuzes die gemaakt kunnen worden op basis van de
employee journey.
Zo ga je aan de slag met strategisch denken en handelen, branding, solliciteren, inwerken, vitaliteit,
verandering, verzuim en ambassadeurschap. We maken hierbij gebruik van praktijkgerichte
opdrachten en casuïstiek.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

07-03-2024

16:00 - 21:00

Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) voor fiscalistenVan der Valk Vianen11 maart 2024InschrijvenMeer

Heb jij interesse in een praktijkgerichte, actuele en inhoudelijke basiscursus over de Wet Woz als de waarderingswet? Wil je weten welke impact de Woz-waardering heeft op onder andere de belastingheffing van verschillende overheden? Dan is deze cursus absoluut iets voor jou!
We nemen je niet alleen mee in de theoretische aspecten. De cursus omvat ook casuïstiek en praktijkvoorbeelden, zoals de begrippen roerend/onroerend, de objectafbakening en de waarderingsmethodieken. Daarnaast is er volop ruimte voor vragen uit jouw eigen praktijk. Na het volgen van deze cursus beschik je over basiskennis van de Wet Woz, die je direct kunt toepassen in jouw dagelijkse werkzaamheden.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

11-03-2024

16:00 - 21:00

Heb jij interesse in een praktijkgerichte, actuele en inhoudelijke basiscursus over de Wet Woz als de waarderingswet? Wil je weten welke impact de Woz-waardering heeft op onder andere de belastingheffing van verschillende overheden? Dan is deze cursus absoluut iets voor jou!
We nemen je niet alleen mee in de theoretische aspecten. De cursus omvat ook casuïstiek en praktijkvoorbeelden, zoals de begrippen roerend/onroerend, de objectafbakening en de waarderingsmethodieken. Daarnaast is er volop ruimte voor vragen uit jouw eigen praktijk. Na het volgen van deze cursus beschik je over basiskennis van de Wet Woz, die je direct kunt toepassen in jouw dagelijkse werkzaamheden.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

11-03-2024

16:00 - 21:00

Loonheffingen over de grensVan der Valk Vianen14 maart 2024InschrijvenMeer

Het in dienst nemen van werknemers uit het buitenland roept vaak de nodige fiscale vragen op, en hetzelfde geldt voor werknemers die buiten Nederland aan het werk gaan. Vragen zoals waar iemand sociaal verzekerd is en welk land mag belasting heffen, zijn hierbij essentieel. In Nederland speelt de 30%-regeling een belangrijke rol in dit kader. Ook is het van belang om te begrijpen hoe grensoverschrijdende situaties invloed hebben op zaken zoals bijvoorbeeld het pensioen van de werknemer.
Deze cursus behandelt al deze onderwerpen op een interactieve manier. Daarbij wordt ingegaan op de actualiteit. De nadruk ligt op de gevolgen van in- en uitzending voor de werkgever.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

14-03-2024

16:00 - 21:00

Het in dienst nemen van werknemers uit het buitenland roept vaak de nodige fiscale vragen op, en hetzelfde geldt voor werknemers die buiten Nederland aan het werk gaan. Vragen zoals waar iemand sociaal verzekerd is en welk land mag belasting heffen, zijn hierbij essentieel. In Nederland speelt de 30%-regeling een belangrijke rol in dit kader. Ook is het van belang om te begrijpen hoe grensoverschrijdende situaties invloed hebben op zaken zoals bijvoorbeeld het pensioen van de werknemer.
Deze cursus behandelt al deze onderwerpen op een interactieve manier. Daarbij wordt ingegaan op de actualiteit. De nadruk ligt op de gevolgen van in- en uitzending voor de werkgever.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

14-03-2024

16:00 - 21:00

Fiscale begeleiding emigratie dgaBCN Utrecht (Daltonlaan 100) 14 maart 2024InschrijvenMeer

Bij emigratie is een goede analyse en voorbereiding van essentieel belang. De specifieke emigratie van een dga vraagt om een niet-alledaags fiscale begeleiding; er wordt hier heel veel van je verwacht. Je moet antwoord krijgen op diverse vragen voordat je een maatwerkadvies kunt geven. Want, wat is de reikwijdte van de opdracht? Waar zitten de knelpunten? Wat zijn de fiscale gevolgen en hoe kunnen die beperkt worden? Iedere emigratie is anders.
Tijdens deze tweedelige cursus wordt relevante theorie verduidelijkt aan de hand van casusposities. Er wordt daarbij gekeken naar oplossingen om de fiscale gevolgen te beperken.

Prijs leden: € 580
Prijs niet leden: € 800

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

14-03-2024

16:00 - 21:00

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

04-04-2024

16:00 - 21:00

Bij emigratie is een goede analyse en voorbereiding van essentieel belang. De specifieke emigratie van een dga vraagt om een niet-alledaags fiscale begeleiding; er wordt hier heel veel van je verwacht. Je moet antwoord krijgen op diverse vragen voordat je een maatwerkadvies kunt geven. Want, wat is de reikwijdte van de opdracht? Waar zitten de knelpunten? Wat zijn de fiscale gevolgen en hoe kunnen die beperkt worden? Iedere emigratie is anders.
Tijdens deze tweedelige cursus wordt relevante theorie verduidelijkt aan de hand van casusposities. Er wordt daarbij gekeken naar oplossingen om de fiscale gevolgen te beperken.

Prijs leden: € 580
Prijs niet leden: € 800

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

14-03-2024

16:00 - 21:00

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

04-04-2024

16:00 - 21:00

Actualiteiten vennootschapsbelastingBCN Zwolle (Lübeckplein 21)20 maart 2024InschrijvenMeer

Is jouw kennis van de vennootschapsbelasting nog actueel? Er vinden namelijk veel ontwikkelingen plaats op dit gebied. De wetgeving verandert geregeld, er wordt veel jurisprudentie gewezen en er zijn belangrijke beleidsbesluiten van de staatssecretaris. Ook van groot belang voor de praktijk zijn de kennisgroepstandpunten die tegenwoordig door de Belastingdienst worden gepubliceerd.

In deze cursus worden alle actualiteiten op het gebied van de vennootschapsbelasting uitgebreid besproken. Dit gebeurt aan de hand van praktijkvoorbeelden zodat je de opgedane kennis direct kunt toepassen in de praktijk. Maak jouw kennis weer actueel en meld je aan!

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Zwolle (Lübeckplein 21)

20-03-2024

16:00 - 21:00

Is jouw kennis van de vennootschapsbelasting nog actueel? Er vinden namelijk veel ontwikkelingen plaats op dit gebied. De wetgeving verandert geregeld, er wordt veel jurisprudentie gewezen en er zijn belangrijke beleidsbesluiten van de staatssecretaris. Ook van groot belang voor de praktijk zijn de kennisgroepstandpunten die tegenwoordig door de Belastingdienst worden gepubliceerd.

In deze cursus worden alle actualiteiten op het gebied van de vennootschapsbelasting uitgebreid besproken. Dit gebeurt aan de hand van praktijkvoorbeelden zodat je de opgedane kennis direct kunt toepassen in de praktijk. Maak jouw kennis weer actueel en meld je aan!

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Zwolle (Lübeckplein 21)

20-03-2024

16:00 - 21:00

Inbreng van een IB-onderneming in een BV inclusief de rekentechniek - verdiepingVan der Valk Vianen20 maart 2024InschrijvenMeer

Wanneer je een IB-ondernemer begeleidt bij de inbreng van zijn onderneming in een bv, kun je tegen allerlei problemen aanlopen. Met deze cursus krijg je niet alleen theoretische, maar vooral ook praktische handvatten om die problemen te tackelen.
Aan de hand van een aantal tools (zoals een schema over de terugwerkende kracht bij inbreng, een voorbeeldbrief voor het instrueren van een notaris, een sjabloon voor een inbrengbeschrijving, een voorbeeldbrief voor een 3.65-verzoek, schema’s met de fiscale faciliteiten voor IB en OVB) komt het hele inbrengtraject aan de orde. Van het opstellen van een intentieverklaring via het instrueren van de notaris tot en met de complete nazorg (aanvragen van beschikkingen, opstellen van onderliggende akten, e.d.).

Ook ontvang je twee spreadsheets voor een ruisende inbreng en een geruisloze omzetting van een IB-onderneming in een bv.

Prijs leden: € 435
Prijs niet leden: € 600

Rooster

Van der Valk Vianen

20-03-2024

14:00 - 21:00

Wanneer je een IB-ondernemer begeleidt bij de inbreng van zijn onderneming in een bv, kun je tegen allerlei problemen aanlopen. Met deze cursus krijg je niet alleen theoretische, maar vooral ook praktische handvatten om die problemen te tackelen.
Aan de hand van een aantal tools (zoals een schema over de terugwerkende kracht bij inbreng, een voorbeeldbrief voor het instrueren van een notaris, een sjabloon voor een inbrengbeschrijving, een voorbeeldbrief voor een 3.65-verzoek, schema’s met de fiscale faciliteiten voor IB en OVB) komt het hele inbrengtraject aan de orde. Van het opstellen van een intentieverklaring via het instrueren van de notaris tot en met de complete nazorg (aanvragen van beschikkingen, opstellen van onderliggende akten, e.d.).

Ook ontvang je twee spreadsheets voor een ruisende inbreng en een geruisloze omzetting van een IB-onderneming in een bv.

Prijs leden: € 435
Prijs niet leden: € 600

Rooster

Van der Valk Vianen

20-03-2024

14:00 - 21:00

DCF waardering - bedrijfswaarderingBCN Utrecht (Daltonlaan 100) 25 maart 2024InschrijvenMeer

Bij de aankoop of verkoop van een MKB-onderneming en bij bedrijfsoverdrachten binnen de familie is gedegen kennis van bedrijfswaardering van essentieel belang. Het simpelweg waarderen van ondernemingen enkel op basis van een bepaald keer de winst is niet meer toereikend. Binnen het landelijk opererende Business Valuation-team van de Belastingdienst worden waarderingen in toenemende mate gebaseerd op de Discounted Cash Flow-methode.

Deze cursus maakt je wegwijs in de wereld van bedrijfswaarderingen en helpt je om een betere gesprekspartner te worden voor jouw klanten op dit gebied. We helpen je om beter de impact van beslissingen op de waarde van een onderneming te doorgronden. Hoewel de nadruk tijdens de cursus ligt op de Discounted Cash Flow-methode, wordt er ook aandacht besteed aan meer traditionele waarderingsmethoden.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

25-03-2024

16:00 - 21:00

Bij de aankoop of verkoop van een MKB-onderneming en bij bedrijfsoverdrachten binnen de familie is gedegen kennis van bedrijfswaardering van essentieel belang. Het simpelweg waarderen van ondernemingen enkel op basis van een bepaald keer de winst is niet meer toereikend. Binnen het landelijk opererende Business Valuation-team van de Belastingdienst worden waarderingen in toenemende mate gebaseerd op de Discounted Cash Flow-methode.

Deze cursus maakt je wegwijs in de wereld van bedrijfswaarderingen en helpt je om een betere gesprekspartner te worden voor jouw klanten op dit gebied. We helpen je om beter de impact van beslissingen op de waarde van een onderneming te doorgronden. Hoewel de nadruk tijdens de cursus ligt op de Discounted Cash Flow-methode, wordt er ook aandacht besteed aan meer traditionele waarderingsmethoden.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

25-03-2024

16:00 - 21:00

Herstructurering breed inclusief rekentechniekBCN Eindhoven27 maart 2024InschrijvenMeer

Soms is één bv voldoende (bijvoorbeeld een zzp-bv met name gebaseerd op persoonlijke goodwill). Meestal is het echter wenselijk om een wat meer uitgebreide bv-structuur te creëren. Bijvoorbeeld ter afscherming van risico’s of om een fiscaal vriendelijker bedrijfsoverdracht of –opvolging mogelijk te maken. Zo’n uitgebreidere structuur kan bestaan uit een holding, een vastgoed-bv, een materieel-bv en één of meerdere werkmaatschappijen.

In deze cursus komen de fiscale wegen aan bod die men kan bewandelen om te komen van één bv tot een structuur die bestaat uit meerdere bv’s. Hierdoor wordt de vennootschapsstructuur fiscaal en/of juridisch geoptimaliseerd. De cursus heeft vooral een praktische insteek en geeft je vooral veel praktische tips en trucs om te herstructureren. Ook ontvang je een aantal handige tools, zoals modelakten, notities en spreadsheets.

Prijs leden: € 435
Prijs niet leden: € 600

Rooster

BCN Eindhoven

27-03-2024

14:00 - 21:00

Soms is één bv voldoende (bijvoorbeeld een zzp-bv met name gebaseerd op persoonlijke goodwill). Meestal is het echter wenselijk om een wat meer uitgebreide bv-structuur te creëren. Bijvoorbeeld ter afscherming van risico’s of om een fiscaal vriendelijker bedrijfsoverdracht of –opvolging mogelijk te maken. Zo’n uitgebreidere structuur kan bestaan uit een holding, een vastgoed-bv, een materieel-bv en één of meerdere werkmaatschappijen.

In deze cursus komen de fiscale wegen aan bod die men kan bewandelen om te komen van één bv tot een structuur die bestaat uit meerdere bv’s. Hierdoor wordt de vennootschapsstructuur fiscaal en/of juridisch geoptimaliseerd. De cursus heeft vooral een praktische insteek en geeft je vooral veel praktische tips en trucs om te herstructureren. Ook ontvang je een aantal handige tools, zoals modelakten, notities en spreadsheets.

Prijs leden: € 435
Prijs niet leden: € 600

Rooster

BCN Eindhoven

27-03-2024

14:00 - 21:00

Toekomstvoorzieningen (in het bijzonder voor de ondernemer)BCN Utrecht (Daltonlaan 100) 2 april 2024InschrijvenMeer

In 2019 is het pensioen in eigen beheer uitgefaseerd. Waarschijnlijk heb je toentertijd diverse klanten hierover geadviseerd. Met uitzondering van de premievrije pensioenaanspraken in de eigen bv, is het niet meer mogelijk om pensioen op te bouwen in de eigen onderneming. Maar kan een ondernemer nu nog een oudedagsvoorziening opbouwen? Natuurlijk! Er zijn meer mogelijkheden. Deze mogelijkheden staan centraal in deze cursus. Om je klant adequaat te kunnen begeleiden, moet je hiervan op de hoogte zijn.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

02-04-2024

16:00 - 21:00

In 2019 is het pensioen in eigen beheer uitgefaseerd. Waarschijnlijk heb je toentertijd diverse klanten hierover geadviseerd. Met uitzondering van de premievrije pensioenaanspraken in de eigen bv, is het niet meer mogelijk om pensioen op te bouwen in de eigen onderneming. Maar kan een ondernemer nu nog een oudedagsvoorziening opbouwen? Natuurlijk! Er zijn meer mogelijkheden. Deze mogelijkheden staan centraal in deze cursus. Om je klant adequaat te kunnen begeleiden, moet je hiervan op de hoogte zijn.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

02-04-2024

16:00 - 21:00

BUA en de werkkostenregelingBCN Utrecht (Daltonlaan 100) 8 april 2024InschrijvenMeer

Welke gevolgen hebben arbeidsvoorwaarden, personeelsvoorzieningen en relatiegeschenken voor de btw en loonheffingen? Dat is waar deze cursus op ingaat. Hierbij staan de werkgever/ondernemer-relatie en de verschillende voorzieningen centraal.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

08-04-2024

16:00 - 21:00

Welke gevolgen hebben arbeidsvoorwaarden, personeelsvoorzieningen en relatiegeschenken voor de btw en loonheffingen? Dat is waar deze cursus op ingaat. Hierbij staan de werkgever/ondernemer-relatie en de verschillende voorzieningen centraal.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

08-04-2024

16:00 - 21:00

Tax AssuranceVan der Valk Vianen17 april 2024InschrijvenMeer

Tax Assurance (TA) is een relatief nieuw vakgebied dat raakvlakken heeft met zowel de commerciële als de fiscale jaarrekening. Belangrijke aspecten zijn corporate governance, beleid, organisatie, riskmanagement, interne beheersing, en de connectie met de commerciële jaarrekening.
In de praktijk neemt het belang van Tax Assurance steeds meer toe. Dit komt onder andere door de maatschappelijke discussie over ‘fair share’ (zie bijvoorbeeld de nieuwe corporate governance) en duurzaamheid, maar zeker ook in Nederland door het fenomeen horizontaal toezicht en de verdere ontwikkeling daarvan. Wil je je verdiepen in TA en de raakvlakken ervan met jouw praktijk? Dan is deze cursus een aanrader, zeker gezien het steeds groter wordende belang in de praktijk.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

17-04-2024

16:00 - 21:00

Tax Assurance (TA) is een relatief nieuw vakgebied dat raakvlakken heeft met zowel de commerciële als de fiscale jaarrekening. Belangrijke aspecten zijn corporate governance, beleid, organisatie, riskmanagement, interne beheersing, en de connectie met de commerciële jaarrekening.
In de praktijk neemt het belang van Tax Assurance steeds meer toe. Dit komt onder andere door de maatschappelijke discussie over ‘fair share’ (zie bijvoorbeeld de nieuwe corporate governance) en duurzaamheid, maar zeker ook in Nederland door het fenomeen horizontaal toezicht en de verdere ontwikkeling daarvan. Wil je je verdiepen in TA en de raakvlakken ervan met jouw praktijk? Dan is deze cursus een aanrader, zeker gezien het steeds groter wordende belang in de praktijk.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

17-04-2024

16:00 - 21:00

Lijfrenten (inclusief oud regime)BCN Utrecht (Daltonlaan 100) 17 april 2024InschrijvenMeer

Op welke wijze kan een belastingplichtige zijn toekomstvoorziening regelen? Welke mogelijkheden zijn er met betrekking tot het oud regime lijfrente? Steeds vaker rust de verantwoordelijkheid voor de oudedagsvoorziening op het individu. In dit kader kunnen lijfrenten een wezenlijke rol spelen. De wet- en regelgeving hieromtrent is echter niet eenvoudig. Bovendien zal deze wijzigen in het kader van de Wet toekomst pensioenen.
Tijdens deze cursus bespreken we dit en meer. Alle relevante aspecten van zowel de inkomstenbelasting als schenk- en erfbelasting zullen de revue passeren.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

17-04-2024

16:00 - 21:00

Op welke wijze kan een belastingplichtige zijn toekomstvoorziening regelen? Welke mogelijkheden zijn er met betrekking tot het oud regime lijfrente? Steeds vaker rust de verantwoordelijkheid voor de oudedagsvoorziening op het individu. In dit kader kunnen lijfrenten een wezenlijke rol spelen. De wet- en regelgeving hieromtrent is echter niet eenvoudig. Bovendien zal deze wijzigen in het kader van de Wet toekomst pensioenen.
Tijdens deze cursus bespreken we dit en meer. Alle relevante aspecten van zowel de inkomstenbelasting als schenk- en erfbelasting zullen de revue passeren.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

17-04-2024

16:00 - 21:00

Werkkostenregeling - verdiepingVan der Valk Vianen18 april 2024InschrijvenMeer

De werkkostenregeling (WKR) is vele jaren verplicht voor alle werkgevers. Hoe bekend ben je met de WKR? Uit onderzoek blijkt dat kleinere bedrijven – die de administratie veelal uitbesteden – hier nauwelijks iets van weten. Zij kunnen ook weinig positiefs noemen over de WKR.
Wat in de praktijk onderbelicht blijft, is dat de WKR tot voordelen kan leiden voor zowel de werkgever als werknemer. Zij kunnen hiermee arbeidsvoorwaarden optimaliseren. Voor dit doel is verdieping van kennis nodig en is communicatie tussen accountant, belastingadviseur, klant en loonservicebureau van groot belang. Deze cursus helpt je bij het verdiepen van je kennis, zodat je jouw klanten kunt wijzen op zowel de voor- als nadelen.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

18-04-2024

16:00 - 21:00

De werkkostenregeling (WKR) is vele jaren verplicht voor alle werkgevers. Hoe bekend ben je met de WKR? Uit onderzoek blijkt dat kleinere bedrijven – die de administratie veelal uitbesteden – hier nauwelijks iets van weten. Zij kunnen ook weinig positiefs noemen over de WKR.
Wat in de praktijk onderbelicht blijft, is dat de WKR tot voordelen kan leiden voor zowel de werkgever als werknemer. Zij kunnen hiermee arbeidsvoorwaarden optimaliseren. Voor dit doel is verdieping van kennis nodig en is communicatie tussen accountant, belastingadviseur, klant en loonservicebureau van groot belang. Deze cursus helpt je bij het verdiepen van je kennis, zodat je jouw klanten kunt wijzen op zowel de voor- als nadelen.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

18-04-2024

16:00 - 21:00

Bedrijfsopvolging in de IB-sfeer - verdiepingVan der Valk Dordrecht23 april 2024InschrijvenMeer

Peter en Anniek hebben al jarenlang samen een advocatenpraktijk in maatschapsverband. Het gebouw waarin de praktijk wordt uitgeoefend is eigendom van Peter. Nu wil Peter ermee stoppen en zijn deel overdragen aan de jonge advocaat James. Dat klinkt op zich goed, maar ze hebben een aantal wensen: James wil geen overdrachtsbelasting betalen, Peter wil geen inkomstenbelasting betalen, en bovendien wordt het bedrag dat Annemiek bijdraagt aan de uitkoop van Peter ook nog deels gefinancierd. Tot slot willen ze allemaal dat de belasting op de winst van de maatschap straks zo laag mogelijk belast wordt.

Dit zou zomaar een casus in jouw eigen praktijk kunnen zijn. Als adviseur ligt de uitdagende taak bij jou om dit alles te regelen. Maar hoe breng je al die wensen samen in een passende oplossing?
In de verdiepingscursus Bedrijfsopvolging in de IB-sfeer behandelen we bijzondere situaties en specifieke mogelijkheden die de wet en jurisprudentie bieden voor het omgaan met bedrijfsopvolging. Denk hierbij aan gedeeltelijk winstnemen of bedrijfsopvolging “à la carte”. Daarnaast bespreken we bedrijfsopvolging bij schenken en overlijden. Is er sprake van dubbele belastingheffing, of is deze juist te voorkomen? We gaan ook in op recente jurisprudentie met betrekking tot opvolging in de IB-onderneming.

Basiskennis van de fiscaliteit rond bedrijfsopvolging wordt verondersteld.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Dordrecht

23-04-2024

16:00 - 21:00

Peter en Anniek hebben al jarenlang samen een advocatenpraktijk in maatschapsverband. Het gebouw waarin de praktijk wordt uitgeoefend is eigendom van Peter. Nu wil Peter ermee stoppen en zijn deel overdragen aan de jonge advocaat James. Dat klinkt op zich goed, maar ze hebben een aantal wensen: James wil geen overdrachtsbelasting betalen, Peter wil geen inkomstenbelasting betalen, en bovendien wordt het bedrag dat Annemiek bijdraagt aan de uitkoop van Peter ook nog deels gefinancierd. Tot slot willen ze allemaal dat de belasting op de winst van de maatschap straks zo laag mogelijk belast wordt.

Dit zou zomaar een casus in jouw eigen praktijk kunnen zijn. Als adviseur ligt de uitdagende taak bij jou om dit alles te regelen. Maar hoe breng je al die wensen samen in een passende oplossing?
In de verdiepingscursus Bedrijfsopvolging in de IB-sfeer behandelen we bijzondere situaties en specifieke mogelijkheden die de wet en jurisprudentie bieden voor het omgaan met bedrijfsopvolging. Denk hierbij aan gedeeltelijk winstnemen of bedrijfsopvolging “à la carte”. Daarnaast bespreken we bedrijfsopvolging bij schenken en overlijden. Is er sprake van dubbele belastingheffing, of is deze juist te voorkomen? We gaan ook in op recente jurisprudentie met betrekking tot opvolging in de IB-onderneming.

Basiskennis van de fiscaliteit rond bedrijfsopvolging wordt verondersteld.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Dordrecht

23-04-2024

16:00 - 21:00

(Her)ontwikkelen, transformeren en verduurzamen van vastgoedVan der Valk Vianen24 april 2024InschrijvenMeer

De vastgoedmarkt is volop in beweging. Nieuwe, fiscale en niet-fiscale maatregelen zorgen ervoor dat eigenaren van vastgoed (beleggers en eigengebruikers) zich opnieuw oriënteren op de mogelijkheden van het opnieuw positioneren en transformeren van hun vastgoed.
Transformatie neemt in de praktijk verschillende vormen aan; van ‘stevig ingrijpen’ tot het integraal omkatten van een gebouw naar een andere functie (bijvoorbeeld van kantoor of fabrieksgebouw naar woningen). Strenge regelgeving zorgt ervoor dat eigenaren hun gebouwen moeten verduurzamen. Dat brengt hoge kosten met zich mee en de vraag hoe deze kosten fiscaal verwerkt moeten worden.
Tijdens deze cursus leer je aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden de relevante fiscale aandachtspunten te onderkennen en welke fiscale oplossingen daarbij horen. We behandelen de inkomstenbelasting- en vennootschapsbelastingaspecten van particulieren en ondernemers.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

24-04-2024

16:00 - 21:00

De vastgoedmarkt is volop in beweging. Nieuwe, fiscale en niet-fiscale maatregelen zorgen ervoor dat eigenaren van vastgoed (beleggers en eigengebruikers) zich opnieuw oriënteren op de mogelijkheden van het opnieuw positioneren en transformeren van hun vastgoed.
Transformatie neemt in de praktijk verschillende vormen aan; van ‘stevig ingrijpen’ tot het integraal omkatten van een gebouw naar een andere functie (bijvoorbeeld van kantoor of fabrieksgebouw naar woningen). Strenge regelgeving zorgt ervoor dat eigenaren hun gebouwen moeten verduurzamen. Dat brengt hoge kosten met zich mee en de vraag hoe deze kosten fiscaal verwerkt moeten worden.
Tijdens deze cursus leer je aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden de relevante fiscale aandachtspunten te onderkennen en welke fiscale oplossingen daarbij horen. We behandelen de inkomstenbelasting- en vennootschapsbelastingaspecten van particulieren en ondernemers.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

24-04-2024

16:00 - 21:00

Personenvennootschappen - basisVan der Valk Vianen13 mei 2024InschrijvenMeer

In deze cursus komen de basisaspecten van de maatschap, VOF en CV aan bod. De nadruk ligt op de fiscale aspecten van deze personenvennootschappen, met name voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting. Ook wordt aandacht besteed aan praktische privaatrechtelijke basisregels die van belang zijn voor de fiscale praktijk.

Na het volgen van deze basiscursus kun je je nieuw opgedane kennis uitbreiden met de verdiepingscursus. Meld je hier aan voor de cursus ‘Personenvennootschappen – verdieping’.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

13-05-2024

16:00 - 21:00

In deze cursus komen de basisaspecten van de maatschap, VOF en CV aan bod. De nadruk ligt op de fiscale aspecten van deze personenvennootschappen, met name voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting. Ook wordt aandacht besteed aan praktische privaatrechtelijke basisregels die van belang zijn voor de fiscale praktijk.

Na het volgen van deze basiscursus kun je je nieuw opgedane kennis uitbreiden met de verdiepingscursus. Meld je hier aan voor de cursus ‘Personenvennootschappen – verdieping’.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

13-05-2024

16:00 - 21:00

Actualiteiten oudedagsvoorzieningenVan der Valk Tilburg14 mei 2024InschrijvenMeer

De veranderingen in de pensioenwetgeving blijven zich opstapelen. Met de invoering van de Wet Toekomstpensioenen en aanpassingen in de FOR, jaar- en reserveringsruimte, bieden praktijkervaringen ook nieuwe inzichten. De voortdurende ontwikkelingen in marktcondities, beïnvloed door een stijgende rente, evenals nieuwe rechtspraak en standpunten van kennisgroepen, blijven aanhouden.
Kun jij het alles overzien om klanten, ondernemers, werkgevers en particulieren van een passend advies te voorzien? In deze cursus gaan we dieper in op de recente ontwikkelingen, nieuwe inzichten vanuit eerste ervaringen en praktische toepassingen.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Tilburg

14-05-2024

16:00 - 21:00

De veranderingen in de pensioenwetgeving blijven zich opstapelen. Met de invoering van de Wet Toekomstpensioenen en aanpassingen in de FOR, jaar- en reserveringsruimte, bieden praktijkervaringen ook nieuwe inzichten. De voortdurende ontwikkelingen in marktcondities, beïnvloed door een stijgende rente, evenals nieuwe rechtspraak en standpunten van kennisgroepen, blijven aanhouden.
Kun jij het alles overzien om klanten, ondernemers, werkgevers en particulieren van een passend advies te voorzien? In deze cursus gaan we dieper in op de recente ontwikkelingen, nieuwe inzichten vanuit eerste ervaringen en praktische toepassingen.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Tilburg

14-05-2024

16:00 - 21:00

Inbreng van een IB-onderneming in een BV inclusief de rekentechniek - verdiepingBCN Utrecht (Daltonlaan 100) 16 mei 2024InschrijvenMeer

Wanneer je een IB-ondernemer begeleidt bij de inbreng van zijn onderneming in een bv, kun je tegen allerlei problemen aanlopen. Met deze cursus krijg je niet alleen theoretische, maar vooral ook praktische handvatten om die problemen te tackelen.
Aan de hand van een aantal tools (zoals een schema over de terugwerkende kracht bij inbreng, een voorbeeldbrief voor het instrueren van een notaris, een sjabloon voor een inbrengbeschrijving, een voorbeeldbrief voor een 3.65-verzoek, schema’s met de fiscale faciliteiten voor IB en OVB) komt het hele inbrengtraject aan de orde. Van het opstellen van een intentieverklaring via het instrueren van de notaris tot en met de complete nazorg (aanvragen van beschikkingen, opstellen van onderliggende akten, e.d.).

Ook ontvang je twee spreadsheets voor een ruisende inbreng en een geruisloze omzetting van een IB-onderneming in een bv.

Prijs leden: € 435
Prijs niet leden: € 600

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

16-05-2024

14:00 - 21:00

Wanneer je een IB-ondernemer begeleidt bij de inbreng van zijn onderneming in een bv, kun je tegen allerlei problemen aanlopen. Met deze cursus krijg je niet alleen theoretische, maar vooral ook praktische handvatten om die problemen te tackelen.
Aan de hand van een aantal tools (zoals een schema over de terugwerkende kracht bij inbreng, een voorbeeldbrief voor het instrueren van een notaris, een sjabloon voor een inbrengbeschrijving, een voorbeeldbrief voor een 3.65-verzoek, schema’s met de fiscale faciliteiten voor IB en OVB) komt het hele inbrengtraject aan de orde. Van het opstellen van een intentieverklaring via het instrueren van de notaris tot en met de complete nazorg (aanvragen van beschikkingen, opstellen van onderliggende akten, e.d.).

Ook ontvang je twee spreadsheets voor een ruisende inbreng en een geruisloze omzetting van een IB-onderneming in een bv.

Prijs leden: € 435
Prijs niet leden: € 600

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

16-05-2024

14:00 - 21:00

Ontslagprocedures bij het UWV en de rechterBCN Utrecht (Daltonlaan 100) 21 mei 2024InschrijvenMeer

Een ontslagsituatie is zowel voor de werkgever als werknemer zeer ingrijpend. De situatie is vaak onhoudbaar geworden en er staan grote belangen op het spel. Daarom is het van belang om zorgvuldig te handelen en fouten te voorkomen. In deze cursus zullen de gronden voor het voeren van een ontslagprocedure bij het UWV of de rechter worden behandeld, zoals de verstoorde arbeidsverhouding en disfunctioneren.
Ook zullen de voorwaarden om tot ontslag te komen en aspecten zoals de herplaatsingsplicht worden besproken. We zoomen in op het voeren van een ontslagprocedure bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen. De cursus behandelt hoe je een dergelijke procedure voert, hoe je de noodzaak tot ontslag onderbouwt en hoe je bepaalt welke medewerkers voor ontslag in aanmerking komen.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

21-05-2024

16:00 - 21:00

Een ontslagsituatie is zowel voor de werkgever als werknemer zeer ingrijpend. De situatie is vaak onhoudbaar geworden en er staan grote belangen op het spel. Daarom is het van belang om zorgvuldig te handelen en fouten te voorkomen. In deze cursus zullen de gronden voor het voeren van een ontslagprocedure bij het UWV of de rechter worden behandeld, zoals de verstoorde arbeidsverhouding en disfunctioneren.
Ook zullen de voorwaarden om tot ontslag te komen en aspecten zoals de herplaatsingsplicht worden besproken. We zoomen in op het voeren van een ontslagprocedure bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen. De cursus behandelt hoe je een dergelijke procedure voert, hoe je de noodzaak tot ontslag onderbouwt en hoe je bepaalt welke medewerkers voor ontslag in aanmerking komen.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

21-05-2024

16:00 - 21:00

Werken met Box 3 - verdiepingBCN Eindhoven21 mei 2024InschrijvenMeer

De belastingheffing in box 3 blijft maar tot discussie leiden. Na het ‘Kerst-arrest’ is box 3 ingrijpend gewijzigd en gelden er nieuwe regels. Voor jou als mkb-adviseur is het van belang om op de hoogte te blijven van alle actualiteiten op het snijvlak fiscaliteit en vermogen. Biedt de nieuwe wetgeving mogelijkheden? En is het eigenlijk wel of niet zinvol om de eigen woningschuld af te lossen met box 3-vermogen? Ook verdient de advisering aan de dga die in box 3 belegt met geldleningen van de eigen bv, vanwege de Wet excessief lenen, de nodige aandacht.

Op al die vragen krijgen je tijdens deze cursus antwoord. Ook zullen we de nodige aandacht besteden aan de advisering aan de dga die in box 3 belegt met geldleningen van de eigen bv.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Eindhoven

21-05-2024

16:00 - 21:00

De belastingheffing in box 3 blijft maar tot discussie leiden. Na het ‘Kerst-arrest’ is box 3 ingrijpend gewijzigd en gelden er nieuwe regels. Voor jou als mkb-adviseur is het van belang om op de hoogte te blijven van alle actualiteiten op het snijvlak fiscaliteit en vermogen. Biedt de nieuwe wetgeving mogelijkheden? En is het eigenlijk wel of niet zinvol om de eigen woningschuld af te lossen met box 3-vermogen? Ook verdient de advisering aan de dga die in box 3 belegt met geldleningen van de eigen bv, vanwege de Wet excessief lenen, de nodige aandacht.

Op al die vragen krijgen je tijdens deze cursus antwoord. Ook zullen we de nodige aandacht besteden aan de advisering aan de dga die in box 3 belegt met geldleningen van de eigen bv.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Eindhoven

21-05-2024

16:00 - 21:00

Herstructurering breed inclusief rekentechniekVan der Valk Vianen22 mei 2024InschrijvenMeer

Soms is één bv voldoende (bijvoorbeeld een zzp-bv met name gebaseerd op persoonlijke goodwill). Meestal is het echter wenselijk om een wat meer uitgebreide bv-structuur te creëren. Bijvoorbeeld ter afscherming van risico’s of om een fiscaal vriendelijker bedrijfsoverdracht of –opvolging mogelijk te maken. Zo’n uitgebreidere structuur kan bestaan uit een holding, een vastgoed-bv, een materieel-bv en één of meerdere werkmaatschappijen.

In deze cursus komen de fiscale wegen aan bod die men kan bewandelen om te komen van één bv tot een structuur die bestaat uit meerdere bv’s. Hierdoor wordt de vennootschapsstructuur fiscaal en/of juridisch geoptimaliseerd. De cursus heeft vooral een praktische insteek en geeft je vooral veel praktische tips en trucs om te herstructureren. Ook ontvang je een aantal handige tools, zoals modelakten, notities en spreadsheets.

Prijs leden: € 435
Prijs niet leden: € 600

Rooster

Van der Valk Vianen

22-05-2024

14:00 - 21:00

Soms is één bv voldoende (bijvoorbeeld een zzp-bv met name gebaseerd op persoonlijke goodwill). Meestal is het echter wenselijk om een wat meer uitgebreide bv-structuur te creëren. Bijvoorbeeld ter afscherming van risico’s of om een fiscaal vriendelijker bedrijfsoverdracht of –opvolging mogelijk te maken. Zo’n uitgebreidere structuur kan bestaan uit een holding, een vastgoed-bv, een materieel-bv en één of meerdere werkmaatschappijen.

In deze cursus komen de fiscale wegen aan bod die men kan bewandelen om te komen van één bv tot een structuur die bestaat uit meerdere bv’s. Hierdoor wordt de vennootschapsstructuur fiscaal en/of juridisch geoptimaliseerd. De cursus heeft vooral een praktische insteek en geeft je vooral veel praktische tips en trucs om te herstructureren. Ook ontvang je een aantal handige tools, zoals modelakten, notities en spreadsheets.

Prijs leden: € 435
Prijs niet leden: € 600

Rooster

Van der Valk Vianen

22-05-2024

14:00 - 21:00

Duurzame inzetbaarheid (NIEUW)BCN Utrecht (Daltonlaan 100) 23 mei 2024InschrijvenMeer

Hoe zorg je dat je personeel betrokken is en zich blijft ontwikkelen om mee te groeien met de
ontwikkelingen in de markt? Hoe houd je medewerkers vitaal en hoe verhoog je voor hen het
werkplezier? Binnen HR wordt duurzame inzetbaarheid een steeds belangrijker onderwerp. In deze
praktijkgerichte workshop ontdek je hoe je investeert in flexibele, betrokken en gezonde
medewerkers en daarmee in een duurzaam bestaan van organisaties.
Je bent een fiscalist die begrijpt dat het thema duurzame inzetbaarheid onlosmakelijk verbonden is
met het organisatieresultaat. Je vindt het belangrijk om over een dergelijk thema mee te kunnen
denken en praten met de eigen organisatie of de organisatie van jouw klanten.
Het is een workshop, dus je moet aan de bak. Je bent letterlijk in beweging om het thema duurzame
inzetbaarheid te ontleden en toe te passen in de praktijk. Of dat nou de praktijk is van je eigen
organisatie of die van je klanten. Aan de hand van een ervaren HR-professional werk je samen met de
deelnemers aan opdrachten, brainstorms en casuïstiek.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

23-05-2024

16:00 - 21:00

Hoe zorg je dat je personeel betrokken is en zich blijft ontwikkelen om mee te groeien met de
ontwikkelingen in de markt? Hoe houd je medewerkers vitaal en hoe verhoog je voor hen het
werkplezier? Binnen HR wordt duurzame inzetbaarheid een steeds belangrijker onderwerp. In deze
praktijkgerichte workshop ontdek je hoe je investeert in flexibele, betrokken en gezonde
medewerkers en daarmee in een duurzaam bestaan van organisaties.
Je bent een fiscalist die begrijpt dat het thema duurzame inzetbaarheid onlosmakelijk verbonden is
met het organisatieresultaat. Je vindt het belangrijk om over een dergelijk thema mee te kunnen
denken en praten met de eigen organisatie of de organisatie van jouw klanten.
Het is een workshop, dus je moet aan de bak. Je bent letterlijk in beweging om het thema duurzame
inzetbaarheid te ontleden en toe te passen in de praktijk. Of dat nou de praktijk is van je eigen
organisatie of die van je klanten. Aan de hand van een ervaren HR-professional werk je samen met de
deelnemers aan opdrachten, brainstorms en casuïstiek.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

23-05-2024

16:00 - 21:00

Bedrijfsopvolging in de IB-sfeer - verdiepingVan der Valk Vianen28 mei 2024InschrijvenMeer

Peter en Anniek hebben al jarenlang samen een advocatenpraktijk in maatschapsverband. Het gebouw waarin de praktijk wordt uitgeoefend is eigendom van Peter. Nu wil Peter ermee stoppen en zijn deel overdragen aan de jonge advocaat James. Dat klinkt op zich goed, maar ze hebben een aantal wensen: James wil geen overdrachtsbelasting betalen, Peter wil geen inkomstenbelasting betalen, en bovendien wordt het bedrag dat Annemiek bijdraagt aan de uitkoop van Peter ook nog deels gefinancierd. Tot slot willen ze allemaal dat de belasting op de winst van de maatschap straks zo laag mogelijk belast wordt.

Dit zou zomaar een casus in jouw eigen praktijk kunnen zijn. Als adviseur ligt de uitdagende taak bij jou om dit alles te regelen. Maar hoe breng je al die wensen samen in een passende oplossing?
In de verdiepingscursus Bedrijfsopvolging in de IB-sfeer behandelen we bijzondere situaties en specifieke mogelijkheden die de wet en jurisprudentie bieden voor het omgaan met bedrijfsopvolging. Denk hierbij aan gedeeltelijk winstnemen of bedrijfsopvolging “à la carte”. Daarnaast bespreken we bedrijfsopvolging bij schenken en overlijden. Is er sprake van dubbele belastingheffing, of is deze juist te voorkomen? We gaan ook in op recente jurisprudentie met betrekking tot opvolging in de IB-onderneming.

Basiskennis van de fiscaliteit rond bedrijfsopvolging wordt verondersteld.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

28-05-2024

16:00 - 21:00

Peter en Anniek hebben al jarenlang samen een advocatenpraktijk in maatschapsverband. Het gebouw waarin de praktijk wordt uitgeoefend is eigendom van Peter. Nu wil Peter ermee stoppen en zijn deel overdragen aan de jonge advocaat James. Dat klinkt op zich goed, maar ze hebben een aantal wensen: James wil geen overdrachtsbelasting betalen, Peter wil geen inkomstenbelasting betalen, en bovendien wordt het bedrag dat Annemiek bijdraagt aan de uitkoop van Peter ook nog deels gefinancierd. Tot slot willen ze allemaal dat de belasting op de winst van de maatschap straks zo laag mogelijk belast wordt.

Dit zou zomaar een casus in jouw eigen praktijk kunnen zijn. Als adviseur ligt de uitdagende taak bij jou om dit alles te regelen. Maar hoe breng je al die wensen samen in een passende oplossing?
In de verdiepingscursus Bedrijfsopvolging in de IB-sfeer behandelen we bijzondere situaties en specifieke mogelijkheden die de wet en jurisprudentie bieden voor het omgaan met bedrijfsopvolging. Denk hierbij aan gedeeltelijk winstnemen of bedrijfsopvolging “à la carte”. Daarnaast bespreken we bedrijfsopvolging bij schenken en overlijden. Is er sprake van dubbele belastingheffing, of is deze juist te voorkomen? We gaan ook in op recente jurisprudentie met betrekking tot opvolging in de IB-onderneming.

Basiskennis van de fiscaliteit rond bedrijfsopvolging wordt verondersteld.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

28-05-2024

16:00 - 21:00

Ontwikkelingen Fiscale eenheidBCN Utrecht (Daltonlaan 100) 4 juni 2024InschrijvenMeer

De fiscale eenheid is een zeer belangrijke regeling in de vennootschapsbelasting die door heel veel belastingplichtigen wordt gebruikt. Het vormen van een fiscale eenheid biedt veel voordelen, maar er kunnen ook nadelen aan kleven. Het is van groot belang dat deze voor-en nadelen zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen.

Tijdens deze cursus wordt de werking van het fiscale eenheidsregime besproken aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij recente ontwikkelingen met betrekking tot de regeling, waaronder jurisprudentie en kennisgroepstandpunten van de belastingdienst.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

04-06-2024

16:00 - 21:00

De fiscale eenheid is een zeer belangrijke regeling in de vennootschapsbelasting die door heel veel belastingplichtigen wordt gebruikt. Het vormen van een fiscale eenheid biedt veel voordelen, maar er kunnen ook nadelen aan kleven. Het is van groot belang dat deze voor-en nadelen zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen.

Tijdens deze cursus wordt de werking van het fiscale eenheidsregime besproken aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij recente ontwikkelingen met betrekking tot de regeling, waaronder jurisprudentie en kennisgroepstandpunten van de belastingdienst.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

04-06-2024

16:00 - 21:00

Personenvennootschappen - verdiepingVan der Valk Vianen19 juni 2024InschrijvenMeer

Deze verdiepingscursus behandelt de fiscale aspecten van de maatschap, vof en cv. Dit betreft de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting en schenk- en erfbelasting. De nadruk ligt op het thema bedrijfsopvolging, maar ook het conceptwetsvoorstel Modernisering personenvennootschappen, excessief lenen bij personenvennootschappen en recente jurisprudentie komen aan bod.

Voor deze cursus dien je te beschikken over de nodige basiskennis van personenvennootschappen. Liever eerst een stapje terug? Meld je hier aan voor de cursus ‘Personenvennootschappen – basis’.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

19-06-2024

16:00 - 21:00

Deze verdiepingscursus behandelt de fiscale aspecten van de maatschap, vof en cv. Dit betreft de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting en schenk- en erfbelasting. De nadruk ligt op het thema bedrijfsopvolging, maar ook het conceptwetsvoorstel Modernisering personenvennootschappen, excessief lenen bij personenvennootschappen en recente jurisprudentie komen aan bod.

Voor deze cursus dien je te beschikken over de nodige basiskennis van personenvennootschappen. Liever eerst een stapje terug? Meld je hier aan voor de cursus ‘Personenvennootschappen – basis’.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

19-06-2024

16:00 - 21:00

Verdrag met België: what's new? (NIEUW)Online (Terugkijken)1 juli 2024InschrijvenMeer

Dit is een onderwerp voor adviseurs die zich bezighouden met internationaal belastingrecht, zowel advies als aangifte. Wij gaan ervan uit dat je al bekend bent met de basisprincipes van internationaal belastingrecht en het verdrag met België.

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

Dit is een onderwerp voor adviseurs die zich bezighouden met internationaal belastingrecht, zowel advies als aangifte. Wij gaan ervan uit dat je al bekend bent met de basisprincipes van internationaal belastingrecht en het verdrag met België.

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

Basis internationale fiscale gegevensuitwisseling (NIEUW)Online (Terugkijken)1 juli 2024InschrijvenMeer

Stel je voor: de klant ziet opeens dat zijn niet-aangegeven Spaanse bankrekening ook op de aangifte ingevuld is. Hoe kan dat? Wanneer mag de belastingdienst gegevens uitwisselen met andere landen? Hoe gaat dat in zijn werk? En welke informatie is de belastingplichtige verplicht om te verstrekken aan de Belastingdienst?

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

Stel je voor: de klant ziet opeens dat zijn niet-aangegeven Spaanse bankrekening ook op de aangifte ingevuld is. Hoe kan dat? Wanneer mag de belastingdienst gegevens uitwisselen met andere landen? Hoe gaat dat in zijn werk? En welke informatie is de belastingplichtige verplicht om te verstrekken aan de Belastingdienst?

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

Basiscursus invorderingsrecht (NIEUW)Online (Terugkijken)1 juli 2024InschrijvenMeer

Belastingadviseurs houden zich doorgaans vooral bezig met de fiscale advisering of het maken of begeleiden van belastingaangiften. Aan de invorderingsproblematiek wordt daarom in de praktijk doorgaans niet zoveel aandacht besteed. De belastingschuld staat al vast, dus wat kan je dan verder doen als adviseur?

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

Belastingadviseurs houden zich doorgaans vooral bezig met de fiscale advisering of het maken of begeleiden van belastingaangiften. Aan de invorderingsproblematiek wordt daarom in de praktijk doorgaans niet zoveel aandacht besteed. De belastingschuld staat al vast, dus wat kan je dan verder doen als adviseur?

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

Aansprakelijkheid voor belastingschulden (NIEUW)Online (Terugkijken)1 juli 2024InschrijvenMeer

Voor veel belastingadviseurs is de invorderingswet een redelijk onbekend terrein, vooral als het gaat om de aansprakelijkheidsbepalingen. Toch behoort deze problematiek tot het werkterrein van de adviseur en is kennis hierover van belang om een goed belastingadvies te geven.

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

Voor veel belastingadviseurs is de invorderingswet een redelijk onbekend terrein, vooral als het gaat om de aansprakelijkheidsbepalingen. Toch behoort deze problematiek tot het werkterrein van de adviseur en is kennis hierover van belang om een goed belastingadvies te geven.

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

Signaleren van subsidiekansen (NIEUW)Online (Terugkijken)1 juli 2024InschrijvenMeer

Er bestaan veel subsidiekansen voor de mkb’er. In deze cursus worden aan de hand van de actuele regelgeving verschillende subsidies inhoudelijk toegelicht. Hierbij gaat het om subsidies op het gebied van:
– Technische innovatie
– Energie en Milieu
– Investeren in het buitenland
– Arbeidsmarkt
– Regionale regelingen

Met deze cursus krijg je een inkijkje in de aanvraagcriteria en wordt er aandacht besteed aan de administratieve verantwoording van de verschillende subsidieregelingen.

Na het volgen van de cursus ben je in staat subsidiekansen bij je klanten te signaleren en hierop proactief te adviseren. Hierdoor maak je de dienstverlening naar je klant nog completer. Daarnaast weet je ook aan welke administratieve voorwaarden voldaan moet worden, waardoor je ook op dit gebied proactief kan adviseren.

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

Er bestaan veel subsidiekansen voor de mkb’er. In deze cursus worden aan de hand van de actuele regelgeving verschillende subsidies inhoudelijk toegelicht. Hierbij gaat het om subsidies op het gebied van:
– Technische innovatie
– Energie en Milieu
– Investeren in het buitenland
– Arbeidsmarkt
– Regionale regelingen

Met deze cursus krijg je een inkijkje in de aanvraagcriteria en wordt er aandacht besteed aan de administratieve verantwoording van de verschillende subsidieregelingen.

Na het volgen van de cursus ben je in staat subsidiekansen bij je klanten te signaleren en hierop proactief te adviseren. Hierdoor maak je de dienstverlening naar je klant nog completer. Daarnaast weet je ook aan welke administratieve voorwaarden voldaan moet worden, waardoor je ook op dit gebied proactief kan adviseren.

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

Ontwikkelingen op het gebied van (fiscale) ethiek (NIEUW en GRATIS voor leden)Online (Terugkijken)1 juli 2024InschrijvenMeer

De maatschappelijke opvattingen over belastingontwijking zijn de afgelopen jaren veranderd. De ontwikkelingen op het gebied van (fiscale) ethiek volgen elkaar in een rap tempo op. In deze cursus behandelen Carole Perraud en Percy Draijer, advocaten bij De Bont Advocaten, de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van (fiscale) ethiek. Zij behandelen daarbij onderwerpen die in de afgelopen jaren de media hebben bereikt en waarin de veranderende maatschappelijke opinie tot uiting komt. Ook besteden zij aandacht aan de beroepsregels en de (ethische) grenzen die hiermee worden afgebakend.

Prijs niet leden: € 200

Rooster

De maatschappelijke opvattingen over belastingontwijking zijn de afgelopen jaren veranderd. De ontwikkelingen op het gebied van (fiscale) ethiek volgen elkaar in een rap tempo op. In deze cursus behandelen Carole Perraud en Percy Draijer, advocaten bij De Bont Advocaten, de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van (fiscale) ethiek. Zij behandelen daarbij onderwerpen die in de afgelopen jaren de media hebben bereikt en waarin de veranderende maatschappelijke opinie tot uiting komt. Ook besteden zij aandacht aan de beroepsregels en de (ethische) grenzen die hiermee worden afgebakend.

Prijs niet leden: € 200

Rooster

Combinatie geldlening en rekening courant icm hoofdelijke aansprakelijkheidOnline (Terugkijken)1 juli 2024InschrijvenMeer

Door het RB wordt ten behoeve van haar leden voorzien in een groot aantal juridische modellen. In de praktijk blijkt echter dat het gebruik, ondanks de toelichting, soms lastig is. Dit komt enerzijds door de vele opties die de modellen hebben maar vooral ook omdat elke situatie weer anders is.
Mr. Maarten-Joost Swenker was betrokken bij het opstellen van de modellen en geeft nu ook uitleg over het gebruik van deze modellen in de praktijk.

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

Door het RB wordt ten behoeve van haar leden voorzien in een groot aantal juridische modellen. In de praktijk blijkt echter dat het gebruik, ondanks de toelichting, soms lastig is. Dit komt enerzijds door de vele opties die de modellen hebben maar vooral ook omdat elke situatie weer anders is.
Mr. Maarten-Joost Swenker was betrokken bij het opstellen van de modellen en geeft nu ook uitleg over het gebruik van deze modellen in de praktijk.

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

Geen bezwaar dus de sigaar? - Box 3 (NIEUW)Online (Terugkijken)1 juli 2024InschrijvenMeer

Mocht ik – voor het Kerstavondarrest uit 2021 – nalaten bezwaar in te stellen tegen een aanslag waarin opgenomen box 3 vermogen? Mocht ik dat ook nog nalaten na dat arrest? En mocht ik er op vertrouwen dat de staatssecretaris ook niet-bezwaarmakers nog tegemoet zou komen in dit dossier? Hij had het immers beloofd!

We gaan tijdens deze cursus in op concrete vragen. Hoe handel je in dit soort gevallen? Hoe ga je om met een aansprakelijkstelling? Wat wil jouw beroepsaansprakelijkheidsverzekering dat je doet? Kortom, vragen te over voor de belastingadviseur met fiscale buikpijn.

Deze praktijkgerichte cursus is voor iedere adviseur die zich in de gestelde vragen herkent, en de kans op een succesvolle claim wil beperken.

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

Mocht ik – voor het Kerstavondarrest uit 2021 – nalaten bezwaar in te stellen tegen een aanslag waarin opgenomen box 3 vermogen? Mocht ik dat ook nog nalaten na dat arrest? En mocht ik er op vertrouwen dat de staatssecretaris ook niet-bezwaarmakers nog tegemoet zou komen in dit dossier? Hij had het immers beloofd!

We gaan tijdens deze cursus in op concrete vragen. Hoe handel je in dit soort gevallen? Hoe ga je om met een aansprakelijkstelling? Wat wil jouw beroepsaansprakelijkheidsverzekering dat je doet? Kortom, vragen te over voor de belastingadviseur met fiscale buikpijn.

Deze praktijkgerichte cursus is voor iedere adviseur die zich in de gestelde vragen herkent, en de kans op een succesvolle claim wil beperken.

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

ZZP Masterclass (incl. de nieuwe zzp wet)? (NIEUW)Online (Terugkijken)1 juli 2024InschrijvenMeer

De fiscale positie van de zzp’er is relevanter dan ooit. Nederland telt momenteel ruim 1,24 miljoen zelfstandigen. De fiscale positie van de zzp’er is dit jaar met de verlaging van de zelfstandigenaftrek fors lager in combinatie met het stoppen van de opbouw van de fiscale oudedagsreserve. Maar, nieuwe ontwikkelingen op korte termijn hebben zo niet een nog grotere impact op de fiscale positie van de zzp’er.

In het kader van het arbeidsmarktpakket van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ ter internetconsultatie gegaan. Deze wet moet meer duidelijkheid geven over het zogenaamde ‘gezagscriterium’ dat gebruikt wordt om onderscheid te maken tussen een zelfstandig werkende en een werknemer. Daarnaast introduceert de wet een rechtsvermoeden. Zo wil de minister schijnzelfstandigheid bestrijden, kwetsbare zelfstandigen beschermen en oneerlijke concurrentie tegengaan. De nieuwe wet krijgt geen applaus van zzp-organisaties. De wet schiet zijn doel voorbij, vindt ZZP Nederland, en koepelorganisatie Vereniging Zelfstandigen Nederland gaat nog een stapje verder: Zelfstandig werken wordt bijna onmogelijk gemaakt. De beoogde inwerkingtreding van de wet is vooralsnog 1 juli 2025.

Met de aangekondigde wijzigingen op Prinsjesdag, een actueel breed pakket aan maatregelen voor de zzp’er, gemaakte afspraken met werkgevers- en werknemersorganisaties over de arbeidsmarkt (crisisregeling personeelsbehoud, reguleren flexwerk), recente ontwikkelingen en de nieuwe zzp wet is het de hoogste tijd om je te verdiepen in de fiscale positie van de zzp’er en je kennis hierover op te frissen.

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

De fiscale positie van de zzp’er is relevanter dan ooit. Nederland telt momenteel ruim 1,24 miljoen zelfstandigen. De fiscale positie van de zzp’er is dit jaar met de verlaging van de zelfstandigenaftrek fors lager in combinatie met het stoppen van de opbouw van de fiscale oudedagsreserve. Maar, nieuwe ontwikkelingen op korte termijn hebben zo niet een nog grotere impact op de fiscale positie van de zzp’er.

In het kader van het arbeidsmarktpakket van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ ter internetconsultatie gegaan. Deze wet moet meer duidelijkheid geven over het zogenaamde ‘gezagscriterium’ dat gebruikt wordt om onderscheid te maken tussen een zelfstandig werkende en een werknemer. Daarnaast introduceert de wet een rechtsvermoeden. Zo wil de minister schijnzelfstandigheid bestrijden, kwetsbare zelfstandigen beschermen en oneerlijke concurrentie tegengaan. De nieuwe wet krijgt geen applaus van zzp-organisaties. De wet schiet zijn doel voorbij, vindt ZZP Nederland, en koepelorganisatie Vereniging Zelfstandigen Nederland gaat nog een stapje verder: Zelfstandig werken wordt bijna onmogelijk gemaakt. De beoogde inwerkingtreding van de wet is vooralsnog 1 juli 2025.

Met de aangekondigde wijzigingen op Prinsjesdag, een actueel breed pakket aan maatregelen voor de zzp’er, gemaakte afspraken met werkgevers- en werknemersorganisaties over de arbeidsmarkt (crisisregeling personeelsbehoud, reguleren flexwerk), recente ontwikkelingen en de nieuwe zzp wet is het de hoogste tijd om je te verdiepen in de fiscale positie van de zzp’er en je kennis hierover op te frissen.

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

De toekomst van Box 3: de Wet werkelijk rendement Box 3Online (Terugkijken)1 juli 2024InschrijvenMeer

Vrijdag 8 september heeft het kabinet een internetconsulatie geopend over de Wet werkelijk rendement Box 3.

In het wetsvoorstel wordt kenbaar gemaakt hoe de diverse vermogensbestanddelen in Box 3 met ingang van 1 januari 2027 belast zouden moeten worden op basis van het werkelijke rendement. Daarbij is gekozen voor een vermogensaanwasbelasting als hoofdregel, maar voor sommige vermogensbestanddelen is dat een vermogenswinstbelasting. Bij enkele vermogensbestanddelen wordt een forfaitair rendement geïntroduceerd.

Hoewel het wetsvoorstel ziet op de heffing van vermogen in Box 3 met ingang van 2027, kan het wetsvoorstel mogelijk ook gebruikt worden in (lopende) procedures over de bepaling van de omvang het werkelijk rendement tot die tijd.

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

Vrijdag 8 september heeft het kabinet een internetconsulatie geopend over de Wet werkelijk rendement Box 3.

In het wetsvoorstel wordt kenbaar gemaakt hoe de diverse vermogensbestanddelen in Box 3 met ingang van 1 januari 2027 belast zouden moeten worden op basis van het werkelijke rendement. Daarbij is gekozen voor een vermogensaanwasbelasting als hoofdregel, maar voor sommige vermogensbestanddelen is dat een vermogenswinstbelasting. Bij enkele vermogensbestanddelen wordt een forfaitair rendement geïntroduceerd.

Hoewel het wetsvoorstel ziet op de heffing van vermogen in Box 3 met ingang van 2027, kan het wetsvoorstel mogelijk ook gebruikt worden in (lopende) procedures over de bepaling van de omvang het werkelijk rendement tot die tijd.

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

Aandachtspunten van een fiscale eenheid voor de VPBOnline (Terugkijken)1 juli 2024InschrijvenMeer

Binnenkort verschijnt er een drietal boeiende notities op de website van het RB over de fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Dit drieluik neemt je mee door de levensfasen van de fiscale eenheid: de geboorte, het bestaan en het einde ervan. In elke levensfase spelen behoorlijk wat fiscale aandachtspunten die je als toegewijde fiscaal adviseur eigenlijk niet mag missen.

De vraag is: wil je een middelmatige fiscaal aviseur zijn of een uitstekende? En daarom, waarom je als fiscaal adviseur dit webinar maar beter niet kunt volgen – of misschien maar beter wél!

Tijdens het webinar fiscale eenheid vennootschapsbelasting nemen we je aan de hand van vele praktijkvoorbeelden mee in de intrigerende wereld van de fiscale eenheid. De do’s en dont’s worden voor je gepresenteerd aan de hand van krachtige, heldere en pakkende voorbeelden.

Omdat je op de hoogte wilt blijven en jouw cliënt effectief door alle levensfasen van de fiscale eenheid wil begeleiden kun je na het volgen van dit webinar:

 1. De juiste keuzes te maken bij de geboorte van de fiscale eenheid en dure valkuilen te vermijden;
 2. De mogelijkheden en aandachtspunten tijdens het bestaan van de fiscale eenheid te herkennen en toe te passen;
 3. De juiste overwegingen te maken om het bestaan van de fiscale eenheid succesvol af te ronden.

Kortom, beschouw dit webinar als een waardevol geschenk voor je fiscale brein en schrijf je snel in!

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

Binnenkort verschijnt er een drietal boeiende notities op de website van het RB over de fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Dit drieluik neemt je mee door de levensfasen van de fiscale eenheid: de geboorte, het bestaan en het einde ervan. In elke levensfase spelen behoorlijk wat fiscale aandachtspunten die je als toegewijde fiscaal adviseur eigenlijk niet mag missen.

De vraag is: wil je een middelmatige fiscaal aviseur zijn of een uitstekende? En daarom, waarom je als fiscaal adviseur dit webinar maar beter niet kunt volgen – of misschien maar beter wél!

Tijdens het webinar fiscale eenheid vennootschapsbelasting nemen we je aan de hand van vele praktijkvoorbeelden mee in de intrigerende wereld van de fiscale eenheid. De do’s en dont’s worden voor je gepresenteerd aan de hand van krachtige, heldere en pakkende voorbeelden.

Omdat je op de hoogte wilt blijven en jouw cliënt effectief door alle levensfasen van de fiscale eenheid wil begeleiden kun je na het volgen van dit webinar:

 1. De juiste keuzes te maken bij de geboorte van de fiscale eenheid en dure valkuilen te vermijden;
 2. De mogelijkheden en aandachtspunten tijdens het bestaan van de fiscale eenheid te herkennen en toe te passen;
 3. De juiste overwegingen te maken om het bestaan van de fiscale eenheid succesvol af te ronden.

Kortom, beschouw dit webinar als een waardevol geschenk voor je fiscale brein en schrijf je snel in!

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

Actualiteiten liquidatieverliesregelingOnline (Terugkijken)1 juli 2024InschrijvenMeer

Tijdens deze cursus word je op de hoogte gebracht van de actuele stand van zaken met betrekking tot de liquidatieverliesregeling. Deze regeling zit vol met ingewikkelde voorwaarden en beperkingen en is in 2021 verder aangescherpt. Tijdens de cursus leer je aandachtspunten en mogelijkheden van de huidige regeling herkennen, zodat je wordt toegerust om de liquidatieverliesregeling in praktijksituaties toe te passen.

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

Tijdens deze cursus word je op de hoogte gebracht van de actuele stand van zaken met betrekking tot de liquidatieverliesregeling. Deze regeling zit vol met ingewikkelde voorwaarden en beperkingen en is in 2021 verder aangescherpt. Tijdens de cursus leer je aandachtspunten en mogelijkheden van de huidige regeling herkennen, zodat je wordt toegerust om de liquidatieverliesregeling in praktijksituaties toe te passen.

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

Afvullegaat en/of rentebepalingen in het testamentOnline (Terugkijken)1 juli 2024InschrijvenMeer

Bij overlijden kunnen er schulden ontstaan van de langstlevende aan de erfgenamen, bekend als overbedelingsschulden. Deze schulden kunnen al dan niet rentedragend zijn en de hoogte van de rente en de wijze van oprenting heeft invloed op de verschuldigde erfbelasting bij het eerste en tweede overlijden. Een goede keuze is daarom van groot belang.
Dat het in de praktijk ook weleens fout gaat blijkt uit Rechtbank Den Haag 8 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2844. Het is noodzakelijk om kennis te hebben van dit onderwerp om advies te kunnen geven over de afwikkeling van de nalatenschap en het correct invulen van de aangifte erfbelasting.
Testamenten bevatten steeds vaker een afvul- of opvullegaat, in combinatie met de renteclausule zijn dit belangrijke instrumenten in het kader van estate planning.

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

Bij overlijden kunnen er schulden ontstaan van de langstlevende aan de erfgenamen, bekend als overbedelingsschulden. Deze schulden kunnen al dan niet rentedragend zijn en de hoogte van de rente en de wijze van oprenting heeft invloed op de verschuldigde erfbelasting bij het eerste en tweede overlijden. Een goede keuze is daarom van groot belang.
Dat het in de praktijk ook weleens fout gaat blijkt uit Rechtbank Den Haag 8 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2844. Het is noodzakelijk om kennis te hebben van dit onderwerp om advies te kunnen geven over de afwikkeling van de nalatenschap en het correct invulen van de aangifte erfbelasting.
Testamenten bevatten steeds vaker een afvul- of opvullegaat, in combinatie met de renteclausule zijn dit belangrijke instrumenten in het kader van estate planning.

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

Inleiding Belastingcontrole – steekproefonderzoekOnline (Terugkijken)1 juli 2024InschrijvenMeer

De komende jaren zal het aantal boekenonderzoeken door de Belastingdienst verder worden opgevoerd. De Belastingdienst heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in data-analyse en steekproeven. Over een deel van de controleaanpak is gepubliceerd, maar intern wordt voortdurend doorontwikkeld. Hoe bereid je je als belastingadviseur gedegen voor op zo’n complex onderzoek? Elke fase van het controleproces heeft haar eigen dynamiek en risico’s. Hoe krijg je inzicht in deze risico’s en op welke wijze kun je hierop anticiperen?

Tijdens deze cursus bespreken wij een aantal belangrijke onderwerpen uit het steekproefonderzoek, waaronder materialiteit, interval, extrapolatie, subsampling, foutsoorten en de fasering van het onderzoek.

De behaalde PE-punten gelden voor de PE-verplichting 2022 op het thema tax technology.
Leden die op 31 januari 2023 nog geen 4 Tax tech-punten hebben behaald, krijgen nog een jaar respijt. Zij hebben dus tot en met 31 december 2023 de tijd om alsnog deze punten te behalen.

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

De komende jaren zal het aantal boekenonderzoeken door de Belastingdienst verder worden opgevoerd. De Belastingdienst heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in data-analyse en steekproeven. Over een deel van de controleaanpak is gepubliceerd, maar intern wordt voortdurend doorontwikkeld. Hoe bereid je je als belastingadviseur gedegen voor op zo’n complex onderzoek? Elke fase van het controleproces heeft haar eigen dynamiek en risico’s. Hoe krijg je inzicht in deze risico’s en op welke wijze kun je hierop anticiperen?

Tijdens deze cursus bespreken wij een aantal belangrijke onderwerpen uit het steekproefonderzoek, waaronder materialiteit, interval, extrapolatie, subsampling, foutsoorten en de fasering van het onderzoek.

De behaalde PE-punten gelden voor de PE-verplichting 2022 op het thema tax technology.
Leden die op 31 januari 2023 nog geen 4 Tax tech-punten hebben behaald, krijgen nog een jaar respijt. Zij hebben dus tot en met 31 december 2023 de tijd om alsnog deze punten te behalen.

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

Inleiding Tax Monitoring met data-analyse en steekproevenOnline (Terugkijken)1 juli 2024InschrijvenMeer

De Belastingdienst wil de komende tijd vol inzetten op Horizontaal Toezicht en is dan ook bezig met een doorontwikkeling hierop. Dit geeft een nieuwe invulling aan monitoring. Wat zijn de gevolgen daarvan voor met name de grotere klanten? En kan dit ook interessant zijn voor middelgrote bedrijven? De Belastingdienst ziet een hoofdrol weggelegd voor de steekproefmethodiek. Om de doelstellingen van jouw klanten en de Belastingdienst te verenigen zien wij meer in een combinatie van data-analyse en steekproeven.

Tijdens deze cursus leggen wij je uit wat het risico is van het onverkort uitvoeren van een onderzoek op basis van de controleaanpak Belastingdienst (CAB). Wij beschrijven hoe je met gebruik van data-analyse en een steekproef inzicht krijgt in de fiscale beheersing, risico’s en kansen bij jouw klant.

De behaalde PE-punten gelden voor de PE-verplichting 2022 op het thema tax technology.
Leden die op 31 januari 2023 nog geen 4 Tax tech-punten hebben behaald, krijgen nog een jaar respijt. Zij hebben dus tot en met 31 december 2023 de tijd om alsnog deze punten te behalen.

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

De Belastingdienst wil de komende tijd vol inzetten op Horizontaal Toezicht en is dan ook bezig met een doorontwikkeling hierop. Dit geeft een nieuwe invulling aan monitoring. Wat zijn de gevolgen daarvan voor met name de grotere klanten? En kan dit ook interessant zijn voor middelgrote bedrijven? De Belastingdienst ziet een hoofdrol weggelegd voor de steekproefmethodiek. Om de doelstellingen van jouw klanten en de Belastingdienst te verenigen zien wij meer in een combinatie van data-analyse en steekproeven.

Tijdens deze cursus leggen wij je uit wat het risico is van het onverkort uitvoeren van een onderzoek op basis van de controleaanpak Belastingdienst (CAB). Wij beschrijven hoe je met gebruik van data-analyse en een steekproef inzicht krijgt in de fiscale beheersing, risico’s en kansen bij jouw klant.

De behaalde PE-punten gelden voor de PE-verplichting 2022 op het thema tax technology.
Leden die op 31 januari 2023 nog geen 4 Tax tech-punten hebben behaald, krijgen nog een jaar respijt. Zij hebben dus tot en met 31 december 2023 de tijd om alsnog deze punten te behalen.

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

Managementovereenkomst icm besluitvorming AV en bestuurOnline (Terugkijken)1 juli 2024InschrijvenMeer

Door het RB wordt ten behoeve van haar leden voorzien in een groot aantal juridische modellen. In de praktijk blijkt echter dat het gebruik, ondanks de toelichting, soms lastig is. Dit komt enerzijds door de vele opties die de modellen hebben maar vooral ook omdat elke situatie weer anders is.
Mr. Maarten-Joost Swenker was betrokken bij het opstellen van de modellen en geeft nu ook uitleg over het gebruik van deze modellen in de praktijk.

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

Door het RB wordt ten behoeve van haar leden voorzien in een groot aantal juridische modellen. In de praktijk blijkt echter dat het gebruik, ondanks de toelichting, soms lastig is. Dit komt enerzijds door de vele opties die de modellen hebben maar vooral ook omdat elke situatie weer anders is.
Mr. Maarten-Joost Swenker was betrokken bij het opstellen van de modellen en geeft nu ook uitleg over het gebruik van deze modellen in de praktijk.

Prijs leden: € 145
Prijs niet leden: € 200

Rooster

Bedrijfsopvolging in de IB-sfeer - verdiepingVan der Valk Vianen3 september 2024InschrijvenMeer

Peter en Anniek hebben al jarenlang samen een advocatenpraktijk in maatschapsverband. Het gebouw waarin de praktijk wordt uitgeoefend is eigendom van Peter. Nu wil Peter ermee stoppen en zijn deel overdragen aan de jonge advocaat James. Dat klinkt op zich goed, maar ze hebben een aantal wensen: James wil geen overdrachtsbelasting betalen, Peter wil geen inkomstenbelasting betalen, en bovendien wordt het bedrag dat Annemiek bijdraagt aan de uitkoop van Peter ook nog deels gefinancierd. Tot slot willen ze allemaal dat de belasting op de winst van de maatschap straks zo laag mogelijk belast wordt.

Dit zou zomaar een casus in jouw eigen praktijk kunnen zijn. Als adviseur ligt de uitdagende taak bij jou om dit alles te regelen. Maar hoe breng je al die wensen samen in een passende oplossing?
In de verdiepingscursus Bedrijfsopvolging in de IB-sfeer behandelen we bijzondere situaties en specifieke mogelijkheden die de wet en jurisprudentie bieden voor het omgaan met bedrijfsopvolging. Denk hierbij aan gedeeltelijk winstnemen of bedrijfsopvolging “à la carte”. Daarnaast bespreken we bedrijfsopvolging bij schenken en overlijden. Is er sprake van dubbele belastingheffing, of is deze juist te voorkomen? We gaan ook in op recente jurisprudentie met betrekking tot opvolging in de IB-onderneming.

Basiskennis van de fiscaliteit rond bedrijfsopvolging wordt verondersteld.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

03-09-2024

16:00 - 21:00

Peter en Anniek hebben al jarenlang samen een advocatenpraktijk in maatschapsverband. Het gebouw waarin de praktijk wordt uitgeoefend is eigendom van Peter. Nu wil Peter ermee stoppen en zijn deel overdragen aan de jonge advocaat James. Dat klinkt op zich goed, maar ze hebben een aantal wensen: James wil geen overdrachtsbelasting betalen, Peter wil geen inkomstenbelasting betalen, en bovendien wordt het bedrag dat Annemiek bijdraagt aan de uitkoop van Peter ook nog deels gefinancierd. Tot slot willen ze allemaal dat de belasting op de winst van de maatschap straks zo laag mogelijk belast wordt.

Dit zou zomaar een casus in jouw eigen praktijk kunnen zijn. Als adviseur ligt de uitdagende taak bij jou om dit alles te regelen. Maar hoe breng je al die wensen samen in een passende oplossing?
In de verdiepingscursus Bedrijfsopvolging in de IB-sfeer behandelen we bijzondere situaties en specifieke mogelijkheden die de wet en jurisprudentie bieden voor het omgaan met bedrijfsopvolging. Denk hierbij aan gedeeltelijk winstnemen of bedrijfsopvolging “à la carte”. Daarnaast bespreken we bedrijfsopvolging bij schenken en overlijden. Is er sprake van dubbele belastingheffing, of is deze juist te voorkomen? We gaan ook in op recente jurisprudentie met betrekking tot opvolging in de IB-onderneming.

Basiskennis van de fiscaliteit rond bedrijfsopvolging wordt verondersteld.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

03-09-2024

16:00 - 21:00

Ontwikkelingen Fiscale eenheidBCN Utrecht (Daltonlaan 100) 10 september 2024InschrijvenMeer

De fiscale eenheid is een zeer belangrijke regeling in de vennootschapsbelasting die door heel veel belastingplichtigen wordt gebruikt. Het vormen van een fiscale eenheid biedt veel voordelen, maar er kunnen ook nadelen aan kleven. Het is van groot belang dat deze voor-en nadelen zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen.

Tijdens deze cursus wordt de werking van het fiscale eenheidsregime besproken aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij recente ontwikkelingen met betrekking tot de regeling, waaronder jurisprudentie en kennisgroepstandpunten van de belastingdienst.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

10-09-2024

16:00 - 21:00

De fiscale eenheid is een zeer belangrijke regeling in de vennootschapsbelasting die door heel veel belastingplichtigen wordt gebruikt. Het vormen van een fiscale eenheid biedt veel voordelen, maar er kunnen ook nadelen aan kleven. Het is van groot belang dat deze voor-en nadelen zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen.

Tijdens deze cursus wordt de werking van het fiscale eenheidsregime besproken aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij recente ontwikkelingen met betrekking tot de regeling, waaronder jurisprudentie en kennisgroepstandpunten van de belastingdienst.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

10-09-2024

16:00 - 21:00

Bedrijfsopvolging in de IB-sfeer - verdiepingVan der Valk Assen10 september 2024InschrijvenMeer

Peter en Anniek hebben al jarenlang samen een advocatenpraktijk in maatschapsverband. Het gebouw waarin de praktijk wordt uitgeoefend is eigendom van Peter. Nu wil Peter ermee stoppen en zijn deel overdragen aan de jonge advocaat James. Dat klinkt op zich goed, maar ze hebben een aantal wensen: James wil geen overdrachtsbelasting betalen, Peter wil geen inkomstenbelasting betalen, en bovendien wordt het bedrag dat Annemiek bijdraagt aan de uitkoop van Peter ook nog deels gefinancierd. Tot slot willen ze allemaal dat de belasting op de winst van de maatschap straks zo laag mogelijk belast wordt.

Dit zou zomaar een casus in jouw eigen praktijk kunnen zijn. Als adviseur ligt de uitdagende taak bij jou om dit alles te regelen. Maar hoe breng je al die wensen samen in een passende oplossing?
In de verdiepingscursus Bedrijfsopvolging in de IB-sfeer behandelen we bijzondere situaties en specifieke mogelijkheden die de wet en jurisprudentie bieden voor het omgaan met bedrijfsopvolging. Denk hierbij aan gedeeltelijk winstnemen of bedrijfsopvolging “à la carte”. Daarnaast bespreken we bedrijfsopvolging bij schenken en overlijden. Is er sprake van dubbele belastingheffing, of is deze juist te voorkomen? We gaan ook in op recente jurisprudentie met betrekking tot opvolging in de IB-onderneming.

Basiskennis van de fiscaliteit rond bedrijfsopvolging wordt verondersteld.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Assen

10-09-2024

16:00 - 21:00

Peter en Anniek hebben al jarenlang samen een advocatenpraktijk in maatschapsverband. Het gebouw waarin de praktijk wordt uitgeoefend is eigendom van Peter. Nu wil Peter ermee stoppen en zijn deel overdragen aan de jonge advocaat James. Dat klinkt op zich goed, maar ze hebben een aantal wensen: James wil geen overdrachtsbelasting betalen, Peter wil geen inkomstenbelasting betalen, en bovendien wordt het bedrag dat Annemiek bijdraagt aan de uitkoop van Peter ook nog deels gefinancierd. Tot slot willen ze allemaal dat de belasting op de winst van de maatschap straks zo laag mogelijk belast wordt.

Dit zou zomaar een casus in jouw eigen praktijk kunnen zijn. Als adviseur ligt de uitdagende taak bij jou om dit alles te regelen. Maar hoe breng je al die wensen samen in een passende oplossing?
In de verdiepingscursus Bedrijfsopvolging in de IB-sfeer behandelen we bijzondere situaties en specifieke mogelijkheden die de wet en jurisprudentie bieden voor het omgaan met bedrijfsopvolging. Denk hierbij aan gedeeltelijk winstnemen of bedrijfsopvolging “à la carte”. Daarnaast bespreken we bedrijfsopvolging bij schenken en overlijden. Is er sprake van dubbele belastingheffing, of is deze juist te voorkomen? We gaan ook in op recente jurisprudentie met betrekking tot opvolging in de IB-onderneming.

Basiskennis van de fiscaliteit rond bedrijfsopvolging wordt verondersteld.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Assen

10-09-2024

16:00 - 21:00

Actualiteiten vennootschapsbelastingBCN Utrecht (Daltonlaan 100) 17 september 2024InschrijvenMeer

Is jouw kennis van de vennootschapsbelasting nog actueel? Er vinden namelijk veel ontwikkelingen plaats op dit gebied. De wetgeving verandert geregeld, er wordt veel jurisprudentie gewezen en er zijn belangrijke beleidsbesluiten van de staatssecretaris. Ook van groot belang voor de praktijk zijn de kennisgroepstandpunten die tegenwoordig door de Belastingdienst worden gepubliceerd.

In deze cursus worden alle actualiteiten op het gebied van de vennootschapsbelasting uitgebreid besproken. Dit gebeurt aan de hand van praktijkvoorbeelden zodat je de opgedane kennis direct kunt toepassen in de praktijk. Maak jouw kennis weer actueel en meld je aan!

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

17-09-2024

16:00 - 21:00

Is jouw kennis van de vennootschapsbelasting nog actueel? Er vinden namelijk veel ontwikkelingen plaats op dit gebied. De wetgeving verandert geregeld, er wordt veel jurisprudentie gewezen en er zijn belangrijke beleidsbesluiten van de staatssecretaris. Ook van groot belang voor de praktijk zijn de kennisgroepstandpunten die tegenwoordig door de Belastingdienst worden gepubliceerd.

In deze cursus worden alle actualiteiten op het gebied van de vennootschapsbelasting uitgebreid besproken. Dit gebeurt aan de hand van praktijkvoorbeelden zodat je de opgedane kennis direct kunt toepassen in de praktijk. Maak jouw kennis weer actueel en meld je aan!

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

17-09-2024

16:00 - 21:00

Actualiteiten vennootschapsbelastingVan der Valk Zwolle24 september 2024InschrijvenMeer

Is jouw kennis van de vennootschapsbelasting nog actueel? Er vinden namelijk veel ontwikkelingen plaats op dit gebied. De wetgeving verandert geregeld, er wordt veel jurisprudentie gewezen en er zijn belangrijke beleidsbesluiten van de staatssecretaris. Ook van groot belang voor de praktijk zijn de kennisgroepstandpunten die tegenwoordig door de Belastingdienst worden gepubliceerd.

In deze cursus worden alle actualiteiten op het gebied van de vennootschapsbelasting uitgebreid besproken. Dit gebeurt aan de hand van praktijkvoorbeelden zodat je de opgedane kennis direct kunt toepassen in de praktijk. Maak jouw kennis weer actueel en meld je aan!

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Zwolle

24-09-2024

16:00 - 21:00

Is jouw kennis van de vennootschapsbelasting nog actueel? Er vinden namelijk veel ontwikkelingen plaats op dit gebied. De wetgeving verandert geregeld, er wordt veel jurisprudentie gewezen en er zijn belangrijke beleidsbesluiten van de staatssecretaris. Ook van groot belang voor de praktijk zijn de kennisgroepstandpunten die tegenwoordig door de Belastingdienst worden gepubliceerd.

In deze cursus worden alle actualiteiten op het gebied van de vennootschapsbelasting uitgebreid besproken. Dit gebeurt aan de hand van praktijkvoorbeelden zodat je de opgedane kennis direct kunt toepassen in de praktijk. Maak jouw kennis weer actueel en meld je aan!

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Zwolle

24-09-2024

16:00 - 21:00

Actualiteiten oudedagsvoorzieningenBCN Zwolle (Lübeckplein 21)24 september 2024InschrijvenMeer

De veranderingen in de pensioenwetgeving blijven zich opstapelen. Met de invoering van de Wet Toekomstpensioenen en aanpassingen in de FOR, jaar- en reserveringsruimte, bieden praktijkervaringen ook nieuwe inzichten. De voortdurende ontwikkelingen in marktcondities, beïnvloed door een stijgende rente, evenals nieuwe rechtspraak en standpunten van kennisgroepen, blijven aanhouden.
Kun jij het alles overzien om klanten, ondernemers, werkgevers en particulieren van een passend advies te voorzien? In deze cursus gaan we dieper in op de recente ontwikkelingen, nieuwe inzichten vanuit eerste ervaringen en praktische toepassingen.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Zwolle (Lübeckplein 21)

24-09-2024

16:00 - 21:00

De veranderingen in de pensioenwetgeving blijven zich opstapelen. Met de invoering van de Wet Toekomstpensioenen en aanpassingen in de FOR, jaar- en reserveringsruimte, bieden praktijkervaringen ook nieuwe inzichten. De voortdurende ontwikkelingen in marktcondities, beïnvloed door een stijgende rente, evenals nieuwe rechtspraak en standpunten van kennisgroepen, blijven aanhouden.
Kun jij het alles overzien om klanten, ondernemers, werkgevers en particulieren van een passend advies te voorzien? In deze cursus gaan we dieper in op de recente ontwikkelingen, nieuwe inzichten vanuit eerste ervaringen en praktische toepassingen.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Zwolle (Lübeckplein 21)

24-09-2024

16:00 - 21:00

De 30%-regelingVan der Valk Assen26 september 2024InschrijvenMeer

Het laten werken van werknemers over de grens kan een kostbare aangelegenheid zijn. De 30%-regeling biedt de mogelijkheid om deze kosten (aanzienlijk) beperken. Ben je op de hoogte van deze regeling, die zowel van toepassing is op werknemers die naar Nederland komen als soms op werknemers die vanuit Nederland naar het buitenland worden uitgezonden?
Deze cursus behandelt niet alleen de algemene werking van de regeling maar gaat ook in op recente aanpassingen in de wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de jurisprudentie. Daarnaast worden praktijkvoorbeelden op een interactieve manier besproken. De nadruk ligt op de gevolgen van in- en uitzending voor de werkgever.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Assen

26-09-2024

16:00 - 21:00

Het laten werken van werknemers over de grens kan een kostbare aangelegenheid zijn. De 30%-regeling biedt de mogelijkheid om deze kosten (aanzienlijk) beperken. Ben je op de hoogte van deze regeling, die zowel van toepassing is op werknemers die naar Nederland komen als soms op werknemers die vanuit Nederland naar het buitenland worden uitgezonden?
Deze cursus behandelt niet alleen de algemene werking van de regeling maar gaat ook in op recente aanpassingen in de wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de jurisprudentie. Daarnaast worden praktijkvoorbeelden op een interactieve manier besproken. De nadruk ligt op de gevolgen van in- en uitzending voor de werkgever.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Assen

26-09-2024

16:00 - 21:00

Tax AssuranceVan der Valk Vianen2 oktober 2024InschrijvenMeer

Tax Assurance (TA) is een relatief nieuw vakgebied dat raakvlakken heeft met zowel de commerciële als de fiscale jaarrekening. Belangrijke aspecten zijn corporate governance, beleid, organisatie, riskmanagement, interne beheersing, en de connectie met de commerciële jaarrekening.
In de praktijk neemt het belang van Tax Assurance steeds meer toe. Dit komt onder andere door de maatschappelijke discussie over ‘fair share’ (zie bijvoorbeeld de nieuwe corporate governance) en duurzaamheid, maar zeker ook in Nederland door het fenomeen horizontaal toezicht en de verdere ontwikkeling daarvan. Wil je je verdiepen in TA en de raakvlakken ervan met jouw praktijk? Dan is deze cursus een aanrader, zeker gezien het steeds groter wordende belang in de praktijk.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

02-10-2024

16:00 - 21:00

Tax Assurance (TA) is een relatief nieuw vakgebied dat raakvlakken heeft met zowel de commerciële als de fiscale jaarrekening. Belangrijke aspecten zijn corporate governance, beleid, organisatie, riskmanagement, interne beheersing, en de connectie met de commerciële jaarrekening.
In de praktijk neemt het belang van Tax Assurance steeds meer toe. Dit komt onder andere door de maatschappelijke discussie over ‘fair share’ (zie bijvoorbeeld de nieuwe corporate governance) en duurzaamheid, maar zeker ook in Nederland door het fenomeen horizontaal toezicht en de verdere ontwikkeling daarvan. Wil je je verdiepen in TA en de raakvlakken ervan met jouw praktijk? Dan is deze cursus een aanrader, zeker gezien het steeds groter wordende belang in de praktijk.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

02-10-2024

16:00 - 21:00

Werken met Box 3 - verdiepingBCN Utrecht (Daltonlaan 100) 8 oktober 2024InschrijvenMeer

De belastingheffing in box 3 blijft maar tot discussie leiden. Na het ‘Kerst-arrest’ is box 3 ingrijpend gewijzigd en gelden er nieuwe regels. Voor jou als mkb-adviseur is het van belang om op de hoogte te blijven van alle actualiteiten op het snijvlak fiscaliteit en vermogen. Biedt de nieuwe wetgeving mogelijkheden? En is het eigenlijk wel of niet zinvol om de eigen woningschuld af te lossen met box 3-vermogen? Ook verdient de advisering aan de dga die in box 3 belegt met geldleningen van de eigen bv, vanwege de Wet excessief lenen, de nodige aandacht.

Op al die vragen krijgen je tijdens deze cursus antwoord. Ook zullen we de nodige aandacht besteden aan de advisering aan de dga die in box 3 belegt met geldleningen van de eigen bv.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

08-10-2024

16:00 - 21:00

De belastingheffing in box 3 blijft maar tot discussie leiden. Na het ‘Kerst-arrest’ is box 3 ingrijpend gewijzigd en gelden er nieuwe regels. Voor jou als mkb-adviseur is het van belang om op de hoogte te blijven van alle actualiteiten op het snijvlak fiscaliteit en vermogen. Biedt de nieuwe wetgeving mogelijkheden? En is het eigenlijk wel of niet zinvol om de eigen woningschuld af te lossen met box 3-vermogen? Ook verdient de advisering aan de dga die in box 3 belegt met geldleningen van de eigen bv, vanwege de Wet excessief lenen, de nodige aandacht.

Op al die vragen krijgen je tijdens deze cursus antwoord. Ook zullen we de nodige aandacht besteden aan de advisering aan de dga die in box 3 belegt met geldleningen van de eigen bv.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

08-10-2024

16:00 - 21:00

(Her)ontwikkelen, transformeren en verduurzamen van vastgoedVan der Valk Vianen9 oktober 2024InschrijvenMeer

De vastgoedmarkt is volop in beweging. Nieuwe, fiscale en niet-fiscale maatregelen zorgen ervoor dat eigenaren van vastgoed (beleggers en eigengebruikers) zich opnieuw oriënteren op de mogelijkheden van het opnieuw positioneren en transformeren van hun vastgoed.
Transformatie neemt in de praktijk verschillende vormen aan; van ‘stevig ingrijpen’ tot het integraal omkatten van een gebouw naar een andere functie (bijvoorbeeld van kantoor of fabrieksgebouw naar woningen). Strenge regelgeving zorgt ervoor dat eigenaren hun gebouwen moeten verduurzamen. Dat brengt hoge kosten met zich mee en de vraag hoe deze kosten fiscaal verwerkt moeten worden.
Tijdens deze cursus leer je aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden de relevante fiscale aandachtspunten te onderkennen en welke fiscale oplossingen daarbij horen. We behandelen de inkomstenbelasting- en vennootschapsbelastingaspecten van particulieren en ondernemers.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

09-10-2024

16:00 - 21:00

De vastgoedmarkt is volop in beweging. Nieuwe, fiscale en niet-fiscale maatregelen zorgen ervoor dat eigenaren van vastgoed (beleggers en eigengebruikers) zich opnieuw oriënteren op de mogelijkheden van het opnieuw positioneren en transformeren van hun vastgoed.
Transformatie neemt in de praktijk verschillende vormen aan; van ‘stevig ingrijpen’ tot het integraal omkatten van een gebouw naar een andere functie (bijvoorbeeld van kantoor of fabrieksgebouw naar woningen). Strenge regelgeving zorgt ervoor dat eigenaren hun gebouwen moeten verduurzamen. Dat brengt hoge kosten met zich mee en de vraag hoe deze kosten fiscaal verwerkt moeten worden.
Tijdens deze cursus leer je aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden de relevante fiscale aandachtspunten te onderkennen en welke fiscale oplossingen daarbij horen. We behandelen de inkomstenbelasting- en vennootschapsbelastingaspecten van particulieren en ondernemers.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

09-10-2024

16:00 - 21:00

Werkkostenregeling - verdiepingBCN Zwolle (Lübeckplein 21)10 oktober 2024InschrijvenMeer

De werkkostenregeling (WKR) is vele jaren verplicht voor alle werkgevers. Hoe bekend ben je met de WKR? Uit onderzoek blijkt dat kleinere bedrijven – die de administratie veelal uitbesteden – hier nauwelijks iets van weten. Zij kunnen ook weinig positiefs noemen over de WKR.
Wat in de praktijk onderbelicht blijft, is dat de WKR tot voordelen kan leiden voor zowel de werkgever als werknemer. Zij kunnen hiermee arbeidsvoorwaarden optimaliseren. Voor dit doel is verdieping van kennis nodig en is communicatie tussen accountant, belastingadviseur, klant en loonservicebureau van groot belang. Deze cursus helpt je bij het verdiepen van je kennis, zodat je jouw klanten kunt wijzen op zowel de voor- als nadelen.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Zwolle (Lübeckplein 21)

10-10-2024

16:00 - 21:00

De werkkostenregeling (WKR) is vele jaren verplicht voor alle werkgevers. Hoe bekend ben je met de WKR? Uit onderzoek blijkt dat kleinere bedrijven – die de administratie veelal uitbesteden – hier nauwelijks iets van weten. Zij kunnen ook weinig positiefs noemen over de WKR.
Wat in de praktijk onderbelicht blijft, is dat de WKR tot voordelen kan leiden voor zowel de werkgever als werknemer. Zij kunnen hiermee arbeidsvoorwaarden optimaliseren. Voor dit doel is verdieping van kennis nodig en is communicatie tussen accountant, belastingadviseur, klant en loonservicebureau van groot belang. Deze cursus helpt je bij het verdiepen van je kennis, zodat je jouw klanten kunt wijzen op zowel de voor- als nadelen.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Zwolle (Lübeckplein 21)

10-10-2024

16:00 - 21:00

Personenvennootschappen - basisVan der Valk Vianen14 oktober 2024InschrijvenMeer

In deze cursus komen de basisaspecten van de maatschap, VOF en CV aan bod. De nadruk ligt op de fiscale aspecten van deze personenvennootschappen, met name voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting. Ook wordt aandacht besteed aan praktische privaatrechtelijke basisregels die van belang zijn voor de fiscale praktijk.

Na het volgen van deze basiscursus kun je je nieuw opgedane kennis uitbreiden met de verdiepingscursus. Meld je hier aan voor de cursus ‘Personenvennootschappen – verdieping’.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

14-10-2024

16:00 - 21:00

In deze cursus komen de basisaspecten van de maatschap, VOF en CV aan bod. De nadruk ligt op de fiscale aspecten van deze personenvennootschappen, met name voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting. Ook wordt aandacht besteed aan praktische privaatrechtelijke basisregels die van belang zijn voor de fiscale praktijk.

Na het volgen van deze basiscursus kun je je nieuw opgedane kennis uitbreiden met de verdiepingscursus. Meld je hier aan voor de cursus ‘Personenvennootschappen – verdieping’.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

14-10-2024

16:00 - 21:00

Ontslagprocedures bij het UWV en de rechterBCN Eindhoven15 oktober 2024InschrijvenMeer

Een ontslagsituatie is zowel voor de werkgever als werknemer zeer ingrijpend. De situatie is vaak onhoudbaar geworden en er staan grote belangen op het spel. Daarom is het van belang om zorgvuldig te handelen en fouten te voorkomen. In deze cursus zullen de gronden voor het voeren van een ontslagprocedure bij het UWV of de rechter worden behandeld, zoals de verstoorde arbeidsverhouding en disfunctioneren.
Ook zullen de voorwaarden om tot ontslag te komen en aspecten zoals de herplaatsingsplicht worden besproken. We zoomen in op het voeren van een ontslagprocedure bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen. De cursus behandelt hoe je een dergelijke procedure voert, hoe je de noodzaak tot ontslag onderbouwt en hoe je bepaalt welke medewerkers voor ontslag in aanmerking komen.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Eindhoven

15-10-2024

16:00 - 21:00

Een ontslagsituatie is zowel voor de werkgever als werknemer zeer ingrijpend. De situatie is vaak onhoudbaar geworden en er staan grote belangen op het spel. Daarom is het van belang om zorgvuldig te handelen en fouten te voorkomen. In deze cursus zullen de gronden voor het voeren van een ontslagprocedure bij het UWV of de rechter worden behandeld, zoals de verstoorde arbeidsverhouding en disfunctioneren.
Ook zullen de voorwaarden om tot ontslag te komen en aspecten zoals de herplaatsingsplicht worden besproken. We zoomen in op het voeren van een ontslagprocedure bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen. De cursus behandelt hoe je een dergelijke procedure voert, hoe je de noodzaak tot ontslag onderbouwt en hoe je bepaalt welke medewerkers voor ontslag in aanmerking komen.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Eindhoven

15-10-2024

16:00 - 21:00

Lijfrenten (inclusief oud regime)BCN Zwolle (Lübeckplein 21)16 oktober 2024InschrijvenMeer

Op welke wijze kan een belastingplichtige zijn toekomstvoorziening regelen? Welke mogelijkheden zijn er met betrekking tot het oud regime lijfrente? Steeds vaker rust de verantwoordelijkheid voor de oudedagsvoorziening op het individu. In dit kader kunnen lijfrenten een wezenlijke rol spelen. De wet- en regelgeving hieromtrent is echter niet eenvoudig. Bovendien zal deze wijzigen in het kader van de Wet toekomst pensioenen.
Tijdens deze cursus bespreken we dit en meer. Alle relevante aspecten van zowel de inkomstenbelasting als schenk- en erfbelasting zullen de revue passeren.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Zwolle (Lübeckplein 21)

16-10-2024

16:00 - 21:00

Op welke wijze kan een belastingplichtige zijn toekomstvoorziening regelen? Welke mogelijkheden zijn er met betrekking tot het oud regime lijfrente? Steeds vaker rust de verantwoordelijkheid voor de oudedagsvoorziening op het individu. In dit kader kunnen lijfrenten een wezenlijke rol spelen. De wet- en regelgeving hieromtrent is echter niet eenvoudig. Bovendien zal deze wijzigen in het kader van de Wet toekomst pensioenen.
Tijdens deze cursus bespreken we dit en meer. Alle relevante aspecten van zowel de inkomstenbelasting als schenk- en erfbelasting zullen de revue passeren.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Zwolle (Lübeckplein 21)

16-10-2024

16:00 - 21:00

Dga in de loonheffingenBCN Zwolle (Lübeckplein 21)17 oktober 2024InschrijvenMeer

De directeur-grootaandeelhouder (dga) bekleedt een bijzondere fiscale positie: als ondernemer, aandeelhouder én werknemer. De dga drijft zijn onderneming uit via de besloten vennootschap (bv). Het is echter mogelijk om de bv te gebruiken als een verlengstuk van privéactiviteiten. Kennis van zowel fiscale regels als socialezekerheidswetten is hierbij van groot belang. Als de dga niet handelt volgens zakelijke principes, kan de inspecteur een winstuitdeling of een (informele) kapitaalstorting constateren, met alle nadelige fiscale gevolgen van dien.

Het is essentieel om up-to-date kennis te hebben over de fiscale positie van de dga voor een degelijk advies aan jouw klanten, laat je daarom tijdens deze cursus bijpraten.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Zwolle (Lübeckplein 21)

17-10-2024

16:00 - 21:00

De directeur-grootaandeelhouder (dga) bekleedt een bijzondere fiscale positie: als ondernemer, aandeelhouder én werknemer. De dga drijft zijn onderneming uit via de besloten vennootschap (bv). Het is echter mogelijk om de bv te gebruiken als een verlengstuk van privéactiviteiten. Kennis van zowel fiscale regels als socialezekerheidswetten is hierbij van groot belang. Als de dga niet handelt volgens zakelijke principes, kan de inspecteur een winstuitdeling of een (informele) kapitaalstorting constateren, met alle nadelige fiscale gevolgen van dien.

Het is essentieel om up-to-date kennis te hebben over de fiscale positie van de dga voor een degelijk advies aan jouw klanten, laat je daarom tijdens deze cursus bijpraten.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Zwolle (Lübeckplein 21)

17-10-2024

16:00 - 21:00

(Her)ontwikkelen, transformeren en verduurzamen van vastgoedVan der Valk Zwolle30 oktober 2024InschrijvenMeer

De vastgoedmarkt is volop in beweging. Nieuwe, fiscale en niet-fiscale maatregelen zorgen ervoor dat eigenaren van vastgoed (beleggers en eigengebruikers) zich opnieuw oriënteren op de mogelijkheden van het opnieuw positioneren en transformeren van hun vastgoed.
Transformatie neemt in de praktijk verschillende vormen aan; van ‘stevig ingrijpen’ tot het integraal omkatten van een gebouw naar een andere functie (bijvoorbeeld van kantoor of fabrieksgebouw naar woningen). Strenge regelgeving zorgt ervoor dat eigenaren hun gebouwen moeten verduurzamen. Dat brengt hoge kosten met zich mee en de vraag hoe deze kosten fiscaal verwerkt moeten worden.
Tijdens deze cursus leer je aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden de relevante fiscale aandachtspunten te onderkennen en welke fiscale oplossingen daarbij horen. We behandelen de inkomstenbelasting- en vennootschapsbelastingaspecten van particulieren en ondernemers.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Zwolle

30-10-2024

16:00 - 21:00

De vastgoedmarkt is volop in beweging. Nieuwe, fiscale en niet-fiscale maatregelen zorgen ervoor dat eigenaren van vastgoed (beleggers en eigengebruikers) zich opnieuw oriënteren op de mogelijkheden van het opnieuw positioneren en transformeren van hun vastgoed.
Transformatie neemt in de praktijk verschillende vormen aan; van ‘stevig ingrijpen’ tot het integraal omkatten van een gebouw naar een andere functie (bijvoorbeeld van kantoor of fabrieksgebouw naar woningen). Strenge regelgeving zorgt ervoor dat eigenaren hun gebouwen moeten verduurzamen. Dat brengt hoge kosten met zich mee en de vraag hoe deze kosten fiscaal verwerkt moeten worden.
Tijdens deze cursus leer je aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden de relevante fiscale aandachtspunten te onderkennen en welke fiscale oplossingen daarbij horen. We behandelen de inkomstenbelasting- en vennootschapsbelastingaspecten van particulieren en ondernemers.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Zwolle

30-10-2024

16:00 - 21:00

Loonheffingen over de grensBCN Zwolle (Lübeckplein 21)31 oktober 2024InschrijvenMeer

Het in dienst nemen van werknemers uit het buitenland roept vaak de nodige fiscale vragen op, en hetzelfde geldt voor werknemers die buiten Nederland aan het werk gaan. Vragen zoals waar iemand sociaal verzekerd is en welk land mag belasting heffen, zijn hierbij essentieel. In Nederland speelt de 30%-regeling een belangrijke rol in dit kader. Ook is het van belang om te begrijpen hoe grensoverschrijdende situaties invloed hebben op zaken zoals bijvoorbeeld het pensioen van de werknemer.
Deze cursus behandelt al deze onderwerpen op een interactieve manier. Daarbij wordt ingegaan op de actualiteit. De nadruk ligt op de gevolgen van in- en uitzending voor de werkgever.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Zwolle (Lübeckplein 21)

31-10-2024

16:00 - 21:00

Het in dienst nemen van werknemers uit het buitenland roept vaak de nodige fiscale vragen op, en hetzelfde geldt voor werknemers die buiten Nederland aan het werk gaan. Vragen zoals waar iemand sociaal verzekerd is en welk land mag belasting heffen, zijn hierbij essentieel. In Nederland speelt de 30%-regeling een belangrijke rol in dit kader. Ook is het van belang om te begrijpen hoe grensoverschrijdende situaties invloed hebben op zaken zoals bijvoorbeeld het pensioen van de werknemer.
Deze cursus behandelt al deze onderwerpen op een interactieve manier. Daarbij wordt ingegaan op de actualiteit. De nadruk ligt op de gevolgen van in- en uitzending voor de werkgever.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Zwolle (Lübeckplein 21)

31-10-2024

16:00 - 21:00

Inbreng van een IB-onderneming in een BV inclusief de rekentechniek - verdiepingBCN Utrecht (Daltonlaan 100) 4 november 2024InschrijvenMeer

Wanneer je een IB-ondernemer begeleidt bij de inbreng van zijn onderneming in een bv, kun je tegen allerlei problemen aanlopen. Met deze cursus krijg je niet alleen theoretische, maar vooral ook praktische handvatten om die problemen te tackelen.
Aan de hand van een aantal tools (zoals een schema over de terugwerkende kracht bij inbreng, een voorbeeldbrief voor het instrueren van een notaris, een sjabloon voor een inbrengbeschrijving, een voorbeeldbrief voor een 3.65-verzoek, schema’s met de fiscale faciliteiten voor IB en OVB) komt het hele inbrengtraject aan de orde. Van het opstellen van een intentieverklaring via het instrueren van de notaris tot en met de complete nazorg (aanvragen van beschikkingen, opstellen van onderliggende akten, e.d.).

Ook ontvang je twee spreadsheets voor een ruisende inbreng en een geruisloze omzetting van een IB-onderneming in een bv.

Prijs leden: € 435
Prijs niet leden: € 600

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

04-11-2024

14:00 - 21:00

Wanneer je een IB-ondernemer begeleidt bij de inbreng van zijn onderneming in een bv, kun je tegen allerlei problemen aanlopen. Met deze cursus krijg je niet alleen theoretische, maar vooral ook praktische handvatten om die problemen te tackelen.
Aan de hand van een aantal tools (zoals een schema over de terugwerkende kracht bij inbreng, een voorbeeldbrief voor het instrueren van een notaris, een sjabloon voor een inbrengbeschrijving, een voorbeeldbrief voor een 3.65-verzoek, schema’s met de fiscale faciliteiten voor IB en OVB) komt het hele inbrengtraject aan de orde. Van het opstellen van een intentieverklaring via het instrueren van de notaris tot en met de complete nazorg (aanvragen van beschikkingen, opstellen van onderliggende akten, e.d.).

Ook ontvang je twee spreadsheets voor een ruisende inbreng en een geruisloze omzetting van een IB-onderneming in een bv.

Prijs leden: € 435
Prijs niet leden: € 600

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

04-11-2024

14:00 - 21:00

Inbreng van een IB-onderneming in een BV inclusief de rekentechniek - verdiepingBCN Eindhoven5 november 2024InschrijvenMeer

Wanneer je een IB-ondernemer begeleidt bij de inbreng van zijn onderneming in een bv, kun je tegen allerlei problemen aanlopen. Met deze cursus krijg je niet alleen theoretische, maar vooral ook praktische handvatten om die problemen te tackelen.
Aan de hand van een aantal tools (zoals een schema over de terugwerkende kracht bij inbreng, een voorbeeldbrief voor het instrueren van een notaris, een sjabloon voor een inbrengbeschrijving, een voorbeeldbrief voor een 3.65-verzoek, schema’s met de fiscale faciliteiten voor IB en OVB) komt het hele inbrengtraject aan de orde. Van het opstellen van een intentieverklaring via het instrueren van de notaris tot en met de complete nazorg (aanvragen van beschikkingen, opstellen van onderliggende akten, e.d.).

Ook ontvang je twee spreadsheets voor een ruisende inbreng en een geruisloze omzetting van een IB-onderneming in een bv.

Prijs leden: € 435
Prijs niet leden: € 600

Rooster

BCN Eindhoven

05-11-2024

14:00 - 21:00

Wanneer je een IB-ondernemer begeleidt bij de inbreng van zijn onderneming in een bv, kun je tegen allerlei problemen aanlopen. Met deze cursus krijg je niet alleen theoretische, maar vooral ook praktische handvatten om die problemen te tackelen.
Aan de hand van een aantal tools (zoals een schema over de terugwerkende kracht bij inbreng, een voorbeeldbrief voor het instrueren van een notaris, een sjabloon voor een inbrengbeschrijving, een voorbeeldbrief voor een 3.65-verzoek, schema’s met de fiscale faciliteiten voor IB en OVB) komt het hele inbrengtraject aan de orde. Van het opstellen van een intentieverklaring via het instrueren van de notaris tot en met de complete nazorg (aanvragen van beschikkingen, opstellen van onderliggende akten, e.d.).

Ook ontvang je twee spreadsheets voor een ruisende inbreng en een geruisloze omzetting van een IB-onderneming in een bv.

Prijs leden: € 435
Prijs niet leden: € 600

Rooster

BCN Eindhoven

05-11-2024

14:00 - 21:00

Personenvennootschappen - verdiepingVan der Valk Vianen5 november 2024InschrijvenMeer

Deze verdiepingscursus behandelt de fiscale aspecten van de maatschap, vof en cv. Dit betreft de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting en schenk- en erfbelasting. De nadruk ligt op het thema bedrijfsopvolging, maar ook het conceptwetsvoorstel Modernisering personenvennootschappen, excessief lenen bij personenvennootschappen en recente jurisprudentie komen aan bod.

Voor deze cursus dien je te beschikken over de nodige basiskennis van personenvennootschappen. Liever eerst een stapje terug? Meld je hier aan voor de cursus ‘Personenvennootschappen – basis’.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

05-11-2024

16:00 - 21:00

Deze verdiepingscursus behandelt de fiscale aspecten van de maatschap, vof en cv. Dit betreft de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting en schenk- en erfbelasting. De nadruk ligt op het thema bedrijfsopvolging, maar ook het conceptwetsvoorstel Modernisering personenvennootschappen, excessief lenen bij personenvennootschappen en recente jurisprudentie komen aan bod.

Voor deze cursus dien je te beschikken over de nodige basiskennis van personenvennootschappen. Liever eerst een stapje terug? Meld je hier aan voor de cursus ‘Personenvennootschappen – basis’.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Vianen

05-11-2024

16:00 - 21:00

Herstructurering breed inclusief rekentechniekBCN Utrecht (Daltonlaan 100) 11 november 2024InschrijvenMeer

Soms is één bv voldoende (bijvoorbeeld een zzp-bv met name gebaseerd op persoonlijke goodwill). Meestal is het echter wenselijk om een wat meer uitgebreide bv-structuur te creëren. Bijvoorbeeld ter afscherming van risico’s of om een fiscaal vriendelijker bedrijfsoverdracht of –opvolging mogelijk te maken. Zo’n uitgebreidere structuur kan bestaan uit een holding, een vastgoed-bv, een materieel-bv en één of meerdere werkmaatschappijen.

In deze cursus komen de fiscale wegen aan bod die men kan bewandelen om te komen van één bv tot een structuur die bestaat uit meerdere bv’s. Hierdoor wordt de vennootschapsstructuur fiscaal en/of juridisch geoptimaliseerd. De cursus heeft vooral een praktische insteek en geeft je vooral veel praktische tips en trucs om te herstructureren. Ook ontvang je een aantal handige tools, zoals modelakten, notities en spreadsheets.

Prijs leden: € 435
Prijs niet leden: € 600

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

11-11-2024

14:00 - 21:00

Soms is één bv voldoende (bijvoorbeeld een zzp-bv met name gebaseerd op persoonlijke goodwill). Meestal is het echter wenselijk om een wat meer uitgebreide bv-structuur te creëren. Bijvoorbeeld ter afscherming van risico’s of om een fiscaal vriendelijker bedrijfsoverdracht of –opvolging mogelijk te maken. Zo’n uitgebreidere structuur kan bestaan uit een holding, een vastgoed-bv, een materieel-bv en één of meerdere werkmaatschappijen.

In deze cursus komen de fiscale wegen aan bod die men kan bewandelen om te komen van één bv tot een structuur die bestaat uit meerdere bv’s. Hierdoor wordt de vennootschapsstructuur fiscaal en/of juridisch geoptimaliseerd. De cursus heeft vooral een praktische insteek en geeft je vooral veel praktische tips en trucs om te herstructureren. Ook ontvang je een aantal handige tools, zoals modelakten, notities en spreadsheets.

Prijs leden: € 435
Prijs niet leden: € 600

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

11-11-2024

14:00 - 21:00

Herstructurering breed inclusief rekentechniekBCN Eindhoven12 november 2024InschrijvenMeer

Soms is één bv voldoende (bijvoorbeeld een zzp-bv met name gebaseerd op persoonlijke goodwill). Meestal is het echter wenselijk om een wat meer uitgebreide bv-structuur te creëren. Bijvoorbeeld ter afscherming van risico’s of om een fiscaal vriendelijker bedrijfsoverdracht of –opvolging mogelijk te maken. Zo’n uitgebreidere structuur kan bestaan uit een holding, een vastgoed-bv, een materieel-bv en één of meerdere werkmaatschappijen.

In deze cursus komen de fiscale wegen aan bod die men kan bewandelen om te komen van één bv tot een structuur die bestaat uit meerdere bv’s. Hierdoor wordt de vennootschapsstructuur fiscaal en/of juridisch geoptimaliseerd. De cursus heeft vooral een praktische insteek en geeft je vooral veel praktische tips en trucs om te herstructureren. Ook ontvang je een aantal handige tools, zoals modelakten, notities en spreadsheets.

Prijs leden: € 435
Prijs niet leden: € 600

Rooster

BCN Eindhoven

12-11-2024

14:00 - 21:00

Soms is één bv voldoende (bijvoorbeeld een zzp-bv met name gebaseerd op persoonlijke goodwill). Meestal is het echter wenselijk om een wat meer uitgebreide bv-structuur te creëren. Bijvoorbeeld ter afscherming van risico’s of om een fiscaal vriendelijker bedrijfsoverdracht of –opvolging mogelijk te maken. Zo’n uitgebreidere structuur kan bestaan uit een holding, een vastgoed-bv, een materieel-bv en één of meerdere werkmaatschappijen.

In deze cursus komen de fiscale wegen aan bod die men kan bewandelen om te komen van één bv tot een structuur die bestaat uit meerdere bv’s. Hierdoor wordt de vennootschapsstructuur fiscaal en/of juridisch geoptimaliseerd. De cursus heeft vooral een praktische insteek en geeft je vooral veel praktische tips en trucs om te herstructureren. Ook ontvang je een aantal handige tools, zoals modelakten, notities en spreadsheets.

Prijs leden: € 435
Prijs niet leden: € 600

Rooster

BCN Eindhoven

12-11-2024

14:00 - 21:00

Actualiteiten vennootschapsbelastingVan der Valk Tilburg13 november 2024InschrijvenMeer

Is jouw kennis van de vennootschapsbelasting nog actueel? Er vinden namelijk veel ontwikkelingen plaats op dit gebied. De wetgeving verandert geregeld, er wordt veel jurisprudentie gewezen en er zijn belangrijke beleidsbesluiten van de staatssecretaris. Ook van groot belang voor de praktijk zijn de kennisgroepstandpunten die tegenwoordig door de Belastingdienst worden gepubliceerd.

In deze cursus worden alle actualiteiten op het gebied van de vennootschapsbelasting uitgebreid besproken. Dit gebeurt aan de hand van praktijkvoorbeelden zodat je de opgedane kennis direct kunt toepassen in de praktijk. Maak jouw kennis weer actueel en meld je aan!

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Tilburg

13-11-2024

16:00 - 21:00

Is jouw kennis van de vennootschapsbelasting nog actueel? Er vinden namelijk veel ontwikkelingen plaats op dit gebied. De wetgeving verandert geregeld, er wordt veel jurisprudentie gewezen en er zijn belangrijke beleidsbesluiten van de staatssecretaris. Ook van groot belang voor de praktijk zijn de kennisgroepstandpunten die tegenwoordig door de Belastingdienst worden gepubliceerd.

In deze cursus worden alle actualiteiten op het gebied van de vennootschapsbelasting uitgebreid besproken. Dit gebeurt aan de hand van praktijkvoorbeelden zodat je de opgedane kennis direct kunt toepassen in de praktijk. Maak jouw kennis weer actueel en meld je aan!

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Tilburg

13-11-2024

16:00 - 21:00

Werken met Box 3 - verdiepingBCN Zwolle (Lübeckplein 21)14 november 2024InschrijvenMeer

De belastingheffing in box 3 blijft maar tot discussie leiden. Na het ‘Kerst-arrest’ is box 3 ingrijpend gewijzigd en gelden er nieuwe regels. Voor jou als mkb-adviseur is het van belang om op de hoogte te blijven van alle actualiteiten op het snijvlak fiscaliteit en vermogen. Biedt de nieuwe wetgeving mogelijkheden? En is het eigenlijk wel of niet zinvol om de eigen woningschuld af te lossen met box 3-vermogen? Ook verdient de advisering aan de dga die in box 3 belegt met geldleningen van de eigen bv, vanwege de Wet excessief lenen, de nodige aandacht.

Op al die vragen krijgen je tijdens deze cursus antwoord. Ook zullen we de nodige aandacht besteden aan de advisering aan de dga die in box 3 belegt met geldleningen van de eigen bv.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Zwolle (Lübeckplein 21)

14-11-2024

16:00 - 21:00

De belastingheffing in box 3 blijft maar tot discussie leiden. Na het ‘Kerst-arrest’ is box 3 ingrijpend gewijzigd en gelden er nieuwe regels. Voor jou als mkb-adviseur is het van belang om op de hoogte te blijven van alle actualiteiten op het snijvlak fiscaliteit en vermogen. Biedt de nieuwe wetgeving mogelijkheden? En is het eigenlijk wel of niet zinvol om de eigen woningschuld af te lossen met box 3-vermogen? Ook verdient de advisering aan de dga die in box 3 belegt met geldleningen van de eigen bv, vanwege de Wet excessief lenen, de nodige aandacht.

Op al die vragen krijgen je tijdens deze cursus antwoord. Ook zullen we de nodige aandacht besteden aan de advisering aan de dga die in box 3 belegt met geldleningen van de eigen bv.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Zwolle (Lübeckplein 21)

14-11-2024

16:00 - 21:00

Terugkeer uit de bvBCN Utrecht (Daltonlaan 100) 18 november 2024InschrijvenMeer

Stel: een ondernemer heeft ooit gekozen om de onderneming onder te brengen in een bv. Hij of zij kan later terugkomen op die beslissing, bijvoorbeeld omdat de winsten lager uitvallen. Een bv is fiscaal immers pas interessant bij een winst vanaf ongeveer € 100.000. Zo zijn er tal van redenen waardoor de ondernemer af wil stappen van de bv als rechtsvorm en naar de IB-winstsfeer wil overstappen.
In deze praktijkgerichte cursus komt die terugkeer naar de IB-winstsfeer uitvoerig aan bod, met de nadruk op de geruisloze terugkeer. Tot het cursusmateriaal behoort onder andere een tijdbalk, een Excel-rekenmodel voor de berekeningen van een geruisloze terugkeer en een praktijkvoorbeeld van de geruisloze terugkeer met uitwerking.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

18-11-2024

16:00 - 21:00

Stel: een ondernemer heeft ooit gekozen om de onderneming onder te brengen in een bv. Hij of zij kan later terugkomen op die beslissing, bijvoorbeeld omdat de winsten lager uitvallen. Een bv is fiscaal immers pas interessant bij een winst vanaf ongeveer € 100.000. Zo zijn er tal van redenen waardoor de ondernemer af wil stappen van de bv als rechtsvorm en naar de IB-winstsfeer wil overstappen.
In deze praktijkgerichte cursus komt die terugkeer naar de IB-winstsfeer uitvoerig aan bod, met de nadruk op de geruisloze terugkeer. Tot het cursusmateriaal behoort onder andere een tijdbalk, een Excel-rekenmodel voor de berekeningen van een geruisloze terugkeer en een praktijkvoorbeeld van de geruisloze terugkeer met uitwerking.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

18-11-2024

16:00 - 21:00

Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) voor fiscalistenVan der Valk Tilburg18 november 2024InschrijvenMeer

Heb jij interesse in een praktijkgerichte, actuele en inhoudelijke basiscursus over de Wet Woz als de waarderingswet? Wil je weten welke impact de Woz-waardering heeft op onder andere de belastingheffing van verschillende overheden? Dan is deze cursus absoluut iets voor jou!
We nemen je niet alleen mee in de theoretische aspecten. De cursus omvat ook casuïstiek en praktijkvoorbeelden, zoals de begrippen roerend/onroerend, de objectafbakening en de waarderingsmethodieken. Daarnaast is er volop ruimte voor vragen uit jouw eigen praktijk. Na het volgen van deze cursus beschik je over basiskennis van de Wet Woz, die je direct kunt toepassen in jouw dagelijkse werkzaamheden.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Tilburg

18-11-2024

16:00 - 21:00

Heb jij interesse in een praktijkgerichte, actuele en inhoudelijke basiscursus over de Wet Woz als de waarderingswet? Wil je weten welke impact de Woz-waardering heeft op onder andere de belastingheffing van verschillende overheden? Dan is deze cursus absoluut iets voor jou!
We nemen je niet alleen mee in de theoretische aspecten. De cursus omvat ook casuïstiek en praktijkvoorbeelden, zoals de begrippen roerend/onroerend, de objectafbakening en de waarderingsmethodieken. Daarnaast is er volop ruimte voor vragen uit jouw eigen praktijk. Na het volgen van deze cursus beschik je over basiskennis van de Wet Woz, die je direct kunt toepassen in jouw dagelijkse werkzaamheden.

Prijs leden: € 290
Prijs niet leden: € 400

Rooster

Van der Valk Tilburg

18-11-2024

16:00 - 21:00

Ondernemersfaciliteiten in de overdrachtsbelasting - verdiepingBCN Utrecht (Daltonlaan 100) 25 november 2024InschrijvenMeer

Overdrachtsbelasting is een complex onderwerp wanneer het gaat om de migratie van vastgoed of ondernemingen met vastgoed. Wanneer is wel of juist geen overdrachtsbelasting verschuldigd? Ook de regels met betrekking tot onroerende zaak rechtspersonen vormen een uitdagend onderwerp: wanneer is artikel 4 van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer (WBR) van toepassing en wanneer niet? En hoe kun je voorkomen dat sprake is van een verkrijging van aandelen in een OZR?
Deze vragen worden allemaal beantwoord in deze cursus, die voornamelijk praktijkgericht is. Je ontvangt tal van tips en trucs om overdrachtsbelasting te vermijden bij het migreren van ondernemingen. Daarnaast krijg je handige schema’s ter beschikking waardoor je de materie beter kunt beheersen.

Prijs leden: € 435
Prijs niet leden: € 600

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

25-11-2024

14:00 - 21:00

Overdrachtsbelasting is een complex onderwerp wanneer het gaat om de migratie van vastgoed of ondernemingen met vastgoed. Wanneer is wel of juist geen overdrachtsbelasting verschuldigd? Ook de regels met betrekking tot onroerende zaak rechtspersonen vormen een uitdagend onderwerp: wanneer is artikel 4 van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer (WBR) van toepassing en wanneer niet? En hoe kun je voorkomen dat sprake is van een verkrijging van aandelen in een OZR?
Deze vragen worden allemaal beantwoord in deze cursus, die voornamelijk praktijkgericht is. Je ontvangt tal van tips en trucs om overdrachtsbelasting te vermijden bij het migreren van ondernemingen. Daarnaast krijg je handige schema’s ter beschikking waardoor je de materie beter kunt beheersen.

Prijs leden: € 435
Prijs niet leden: € 600

Rooster

BCN Utrecht (Daltonlaan 100)

25-11-2024

14:00 - 21:00