Jaarverslag 2022

2022 was het eerste jaar na de pandemie waarin corona niet de hoofdrol speelde en wij weer terug konden keren naar het kantoor in Den Haag. Een welkome ontwikkeling in een roerig jaar voor het Register Belastingadviseurs. Een jaar waarin veel leden zich hebben uitgesproken en in gesprek zijn gegaan met het bestuur. Een bestuur dat open staat voor veranderingen en de aanbevelingen van de Commissie van Verbinding ter harte heeft genomen. 2022 was ook het jaar waarin het RB afscheid heeft genomen van de voorzitter, de penningmeester en het jaar waarin het bestuur is uitgebreid met drie bestuursleden.

Jaarverslag 2021

2021 was een feestjaar voor de vereniging. Het Register Belastingadviseurs bestond namelijk 90 jaar. Naast het organiseren van vijf feestelijke evenementen, verdeeld over het hele jaar, hebben we ook op andere vlakken veel gedaan. Zo is er veel gebeurd op het gebied van onderwijs, hebben we diverse position papers geschreven over belangrijke fiscale onderwerpen en ook op het gebied van fiscale kennis- en informatievoorziening zijn flinke stappen gezet.

Jaarverslag 2020

In 2020 werden onze gedachten en tijd bijna volledig beheerst door de groeiende pandemie, nu zijn die vooral gericht op herstel en het nieuwe normaal. Een jaarverslag is vooral een terugblik. Op 2020, een jaar dat vraagt om respect voor slachtoffers en gedupeerden van COVID-19. Een jaar ook dat, mede door de pandemie, bijzonder was voor onze vereniging. Daar staan we bij stil, om vervolgens de blik toch ook een beetje op de toekomst te richten.

Jaarverslag 2019

2019 is het jaar geweest waarin we voor het eerst interactieve webinars hebben georganiseerd in aanvulling op de fysieke landelijke studiebijeenkomsten. Deze webinars zijn mede de aanleiding geweest voor het besluit om het PE-reglement nog eens goed tegen het licht te houden. Ook is in het strategisch plan 2019-2022 de basis gelegd voor een verdere uitrol van besluiten uit 2017 om het beroep van belastingadviseur toekomstbestendig te maken. En we sloten 2019 af met de verhuizing naar Den Haag.

Jaarverslag 2018

In 2018 is er weer een hoop gebeurd! Het RB is bijvoorbeeld nog nooit zo vaak in het nieuws geweest. Het is duidelijk dat de media en journalistiek het RB steeds beter weten te vinden én te waarderen. Daar ligt onder meer de duidelijk herkenbare profilering van de RB als dé adviseur voor het mkb aan ten grondslag. Dit hebben we vormgegeven in de campagne ‘Beste Ondernemer’, waar we erg trots op zijn. Verder was het een jaar van lanceringen. De eerste fiscale online vacaturebank Tax-jobs.nl ging live, maar een hoogtepunt was toch wel de livegang van RB College en RB Academy.

Jaarverslag 2017

2017 was enerverend. Een jaar waarin veel gebeurd is: er zijn vergaande plannen in het kader van een toekomstbestendig beroep voorgelegd aan de leden en er zijn vooral ook goede discussies met leden hierover gevoerd. We zijn druk geweest met het vernieuwen van ons opleidingensysteem, de introductie van het Erkend RB-kantoor, de profilering van Het RB en de RB. Kortom, enorme stappen, waarover je in dit jaarverslag meer leest.