Als vereniging ondersteunen we onze leden in hun beroepsuitoefening. Door hun belangen te behartigen, hen te voorzien van alle actuele informatie en als dé fiscale opleider voor de mkb-adviespraktijk.

De vereniging is op te splitsen in verschillende groepen:

  • De leden van de vereniging vormen de algemene ledenvergadering, het hoogste orgaan die de belangrijkste besluiten neemt over de vereniging.
  • Zij kiezen leden voor in het bestuur en geven hen mandaat om in het belang van de vereniging te acteren. Het bestuur bestaat momenteel uit zeven leden: mr. Vincent de Jong RB (voorzitter), mr. Chantal Moelands RB (vicevoorzitter), mr. drs. Naud Keulen RB (penningmeester), Martin Hommersom LLM RB, mr. drs. Willem Faassen RB, mr. Inka de Jong RB en Maddy Scheepers RB.
  • Het bestuur stuurt vervolgens het bureau aan, bestaande uit zo’n 30 medewerkers die dagelijks aan de toekomstbestendigheid van het vak van de belastingadviseur werken. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het ondersteunen van de leden in de beroepsuitoefening, het organiseren van cursussen en opleidingen en het profileren van de RB bij een breed publiek. De dagelijkse leiding is in handen van algemeen directeur a.i. Martin Hommersom en directeur fiscale zaken Sylvester Schenk.
  • Op fiscaal inhoudelijk vlak wordt het bureau ondersteund door vakinhoudelijke commissies, die sinds 2021 officieel in de governance structuur zijn opgenomen. Deze commissies, ook bestaande uit RB-leden, buigen zich over verschillende fiscale thema’s en doen -als experts op elk hun eigen gebied- suggesties voor notities, onderwijs, communicatie en beleidsbeïnvloeding.
  • Om te zorgen dat ook de jonge belastingadviseur voldoende wordt gesteund en gehoord heeft het RB ook een RB Jongerencommissie. Zij zetten zich in voor leden tot en met 35 jaar, laten hun stem horen en denken mee over een passend onderwijsaanbod speciaal voor deze groep. De RB Jongerencommissie bestaat momenteel uit Daniël van Meijgaarden (voorzitter), Manon Staal, Tim Bolink, Leander Hoek en Ynze Scheffer.