Het afschaffen van de oudedagsreserve per 1 januari 2023 kan rekenen op instemming van de meeste leden van het Register Belastingadviseurs, zo blijkt uit een massaal ingevulde uitvraag onder deze leden. Slechts 17% is pertinent tegen afschaffing van de oudedagsreserve. De leden pleiten voor een nette afwikkeling van de op 31 december 2022 bestaande FOR-stand, bij voorkeur op dezelfde manier als enige tijd geleden bij de afwikkeling van het door veel DGA’s opgebouwde pensioen in eigen beheer (PEB) al werd toegepast.

Een kleine meerderheid (55%) van de RB leden vindt de FOR niet van (groot) belang voor zijn cliënten. En 65% van die leden past de fiscale faciliteit in minder dan 20% van de gedane aangiften inkomstenbelasting toe. De opgebouwde reserve is dan ook relatief bescheiden van omvang.  In 85% van alle gevallen bedraagt de reserve minder dan € 50.000, vaak nog (veel) minder.
De FOR zorgt ook voor problemen, vaak ook door onbegrip bij belastingplichtigen. De FOR is namelijk geen bezitting, terwijl het woord ‘reserve’ wellicht anders suggereert, maar een fiscale schuld. Veelal is belastinguitstel de insteek bij gebruik van de FOR. Een volwaardige oudedagsvoorziening is de FOR niet, omdat er slechts sprake is van belastinguitstel, niet van echte bezitsvorming.

Welke afwikkeling zien de belastingadviseurs?
Een over drie jaar uitgesmeerde regeling, waarin de FOR op basis van vrijwilligheid met een aflopende korting door de belastingplichtige kan worden afgekocht heeft dan ook de voorkeur van veel van de leden van het RB. En de ondernemer die bij een verzekeraar een volwaardige oudedagsvoorziening wil opbouwen heeft daar door de nieuwe pensioenwetgeving in de lijfrentesfeer alle ruimte voor.
Ook geven leden aan dat er wel mogelijkheden moeten blijven voor het opbouwen van een oudedagsvoorziening en dat de overheid mkb ondernemers hierbij faciliteert. Over de vorm lopen de meningen uiteen: via een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor ondernemers, een verplichte pensioenopbouw met hoog belastingvoordeel tot aan een verplicht pensioenfonds zoals bij notarissen en medici.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten