Het RB heeft begrip voor de wens van het kabinet om de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting te hervormen, met name door onwenselijke constructies aan te pakken. Tegelijkertijd zijn er verschillende daarmee samenhangende pijn- en knelpunten die oplossing behoeven, juist om het MKB fiscale ruimte te blijven geven. Het RB draagt achttien aanbevelingen aan om hiervoor te zorgen. Dit hebben we middels dit persbericht aan media kenbaar gemaakt.

Dat is aan de vooravond van de parlementaire behandeling over de BOR en de bijbehorende doorschuifregeling (DSR) de boodschap aan het parlement, het ministerie van Financiën en de Belastingdienst.

Schenk: “Toekomst MKB moet prioriteit hebben bij herziening bedrijfsopvolgingsregelingen”

Fiscaal directeur van het RB Sylvester Schenk: “De BOR/DSR is een fiscaal noodzakelijke faciliteit om de continuïteit van met name MKB-ondernemingen te waarborgen. Als RB vragen wij bij de aankomende discussie over de toekomst van de BOR/DSR aandacht voor het MKB. Dat betekent dat de herziening zich primair moet richten op het gelijktrekken van termijnen en voorwaarden, het uitbreiden van de doorschuifregelingen en overdrachtsfaciliteiten voor reële situaties en het oplossen van knelpunten in de praktijk”.

Uitgangspunten vanuit het RB voor herziening van de BOR/DSR

Het gelijktrekken van termijnen en voorwaarden:

1.       Afschaffing van de 36-maandeneis in de doorschuifregeling voor IB-ondernemingen voor de mede-ondernemer en werknemer;

2.       Terugbrengen van de voortzettingseis in de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet van vijf naar drie jaar;

Het uitbreiden van de doorschuifregelingen voor reële situaties:

3.       Uitbreiding doorschuifregeling in de tbs-sfeer (in de inkomstenbelasting), niet alleen bij overlijdenssituaties maar ook bij overdracht bij leven;

4.       Een verkrijging van aandelen in een werkmaatschappij laten kwalificeren voor de doorschuiffaciliteit in de aanmerkelijkbelangsfeer (in de inkomstenbelasting);

5.       Uitbreiding van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet voor tbs-situaties, niet alleen voor tbs-vastgoed maar voor alle tbs-vermogensbestanddelen;

6.       Verruimen van de bezitseis in de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet. Niet alleen bij een ruisende inbreng, maar ook bij onder andere certificering van aandelen, overmacht situaties waardoor eerder moet worden beëindigd, uitbreiding voor overgenomen vergelijkbare ondernemingsactiviteiten, erfrechtelijke verkrijging van aandelen of een verkrijging op grond van het huwelijksvermogensrecht; toestaan, dat een geruisloze splitsing mogelijk is met het oog op een optimale vererving;

7.       Verruimen van de voorzettingseis in de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet: ruisende inbreng, certificering van aandelen, doorzakken binnen een fiscale eenheid tegen uitreiking van aandelen, inbreng in een personenvennootschap en overmacht situaties waardoor eerder moet worden beëindigd;

8.       Toepassen van de BOR bij schenking onderlangs in situaties van overlijden;

9.       Continueren van de doorschuifregeling in de aanmerkelijkbelangheffing en bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet voor verhuurde onroerende zaken aan verbonden personen en vennootschappen, mits die personen dat vastgoed in de eigen onderneming gebruiken;

10.    Aanmerken van de afsplitsing van beleggingsvermogen (voor de vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting) als zakelijk, als dit plaatsvindt in het kader van het overdragen van een afgesplitste onderneming of een onderneming die achterblijft na afsplitsing;

11.    Uitbreiding in het kader van een gefaseerde bedrijfsoverdracht van de familievrijstelling overdrachtsbelasting voor de verkrijging van een onroerende zaak rechtspersoon waarbij het vastgoed wordt gebruikt in de onderneming van een vennootschap van een kwalificerend familielid; ook de verkrijging van vastgoed zelf (“de stenen”) door een door een kwalificerend familielid (al dan niet middellijk) beheerste vennootschap zou moeten vallen onder de vrijstelling van art. 15, lid 1, onderdeel b, WBR 1970;

12.    Uitbreiding van de familievrijstelling in de overdrachtsbelasting voor de verkrijging van tbs-vastgoed;

Het oplossen van knelpunten in de praktijk:

13.    Vervangen van de 24-maandentermijn voor overlijdensdividend door een termijn van 12 maanden nadat de aanslag inkomstenbelasting waarin wordt afgerekend over het beleggingsvermogen definitief is;

14.    Verkrijgingen van een onderneming die kwalificeert voor de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet door een werknemer niet als loon aanmerken;

15.    Marginale toetsing bij de beoordeling van liquide middelen of sprake is van ondernemingsvermogen (in de inkomstenbelasting en Successiewet);

16.    Uitbreiding betalingsregeling als vermogensbestanddelen na een bedrijfsoverdracht moeten worden overgeboekt naar privé;

17.    Betalingsregeling voor schenk- en erfbelasting (S&E) renteloos maken;

18.    Belastingrente afschaffen bij terugname van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet wegens overmacht situaties.

Het volledige manifest vindt u  hier

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten