Twee kwaliteitsregisters

Het Register Belastingadviseurs kent twee kwaliteitsregisters. Toelating tot een van de registers is mogelijk voor belastingadviseurs die voldoen aan de theoretische kennis en beroepsvaardigheden die nodig zijn om het beroep naar behoren uit te kunnen voeren. Daarnaast staan zij te goeder naam en faam bekend en zijn zij niet werkzaam op een wijze die strijdig is met het Reglement Beroepsuitoefening.

Register Belastingadviseur

Leden die zijn ingeschreven in het subregister Register Belastingadviseur mogen de titel Register Belastingadviseurs (RB) voeren. Een RB heeft een minimale opleiding op hbo-/wo-niveau en beschikt, naast een ruime basiskennis, over verdiepte fiscale kennis. Een RB houdt kennis op peil door per twee jaar ten minste 80 Permanente Educatiepunten te behalen.

Register Belastingconsulent

Leden die zijn ingeschreven in het subregister Register Belastingconsulent mogen de titel Register Belastingconsulent (RBc) voeren. Een RBc heeft een minimale opleiding op hbo-niveau en beschikt over ruime fiscale basiskennis. Een RBc houdt zijn kennis op peil door per twee jaar ten minste 80 Permanente Educatiepunten te behalen.

Tucht en beroep

Adviseurs die lid zijn van het Register Belastingadviseurs beschikken over actuele vakinhoudelijk kennis op het gebied van belastingadvies. Zij houden voortdurend hun kennis op peil door het lezen van vakliteratuur, het voeren van fiscaal vaktechnisch overleg en het volgen van permanente educatie. Klanten van een RB zijn dus verzekerd van een up-to-date fiscaal advies.

Toch kan het natuurlijk een keer voorkomen dat je als klant niet helemaal tevreden is over de geleverde prestatie of dienstverlening. Bespreek dit dan eerst met je adviseur. Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je een klacht indienen. RB-leden zijn namelijk gebonden aan het Reglement Tuchtrechtspraak.

Per 1 september 2024 zal er een nieuw reglement Tuchtrechtspraak ingaan. Deze is alvast hier in te zien.