Denk bijvoorbeeld aan juridische bijstand bij het opstellen van een ingewikkelde borgstellingsovereenkomst of de inzet van een externe accountant voor het maken van een accountantsverklaring voor een NOW-aanvraag van meer dan € 125.000.

Deze derde-deskundige zal veelal – net als jij – onderworpen zijn aan de Wwft. De derde-deskundige moet dan ook aan de reguliere verplichtingen van de Wwft voldoen, zoals het uitvoeren van een cliëntenonderzoek. Dit kost de derde-deskundige uiteraard tijd en geld. Houd bij uitbesteding van werkzaamheden daarom altijd rekening met het tijdspad en het budget dat hiermee gemoeid is.

Wil je weten wie in jouw specifieke situatie de cliënt is? Lees dan paragraaf 3.4 van de Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft. De Richtsnoeren zijn terug te vinden in het Dossier Wwft onder het kopje ‘Leidraden en Richtsnoeren’