Den Haag, 19 september 2023 – Het recente advies van de Advocaat-Generaal (AG) Wattel van de Hoge Raad der Nederlanden over het rechtsherstel box 3 heeft al vóór de publicatie van de Rijksbegroting 2024 alarmerende gevolgen. Er wordt gevreesd dat de Rijksbegroting over de periode 2024-2026 een jaarlijks gat van € 4,5 miljard zal moeten verwerken als de Hoge Raad dit advies overneemt. Daarbij is nog afgezien van de belastingteruggaven voor voorgaande jaren die nog openstaan. Het Register Belastingadviseurs (RB) voorziet dat deze verliezen exponentieel kunnen groeien.

Het RB doet daarom een dringend beroep op het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer om deze tekorten niet op te lossen door lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven. Het verhogen van inkomsten- of vennootschapsbelastingtarieven zou te gemakkelijk zijn. In plaats daarvan pleit het RB voor het zoeken naar alternatieve financieringsbronnen binnen de rijksuitgaven en/of fondsen, zonder de lasten op de burgers en het bedrijfsleven te verzwaren.

De onzekerheid rondom de begroting van 2024 en de mogelijke financiële implicaties van het advies van AG Wattel blijven de gemoederen bezighouden. Het RB roept op tot een verantwoorde en evenwichtige benadering om de belangen van alle Nederlanders te beschermen en de economische stabiliteit te handhaven.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten