De staatssecretaris van Financiën heeft de Kamervragen van Romke de Jong (D66) beantwoord naar aanleiding van de oproep van het RB om bezwaar te maken tegen aanslagen inkomstenbelasting met box 3 heffing als het werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement van de Wet Rechtsherstel box 3.

Op dit moment neemt het aantal bezwaarschriften waarin een beroep gedaan wordt om het box 3 inkomen te bepalen op het werkelijk rendement toe. Deze toename zorgt ervoor dat de uitvoeringscapaciteit van de Belastingdienst overbelast raakt. Dit betekent dat de afhandeling van deze bezwaarschriften niet binnen wettelijk termijn kan plaatsvinden. Tevens leidt dit er toe dat bezwaarschriften die zien op andere bezwaargronden ook met vertraging behandeld worden.

De Belastingdienst heeft diverse scenario’s opgesteld om de toename van het aantal bezwaarschriften te beperken. Deze week nog heeft het RB overleg met de andere belangenorganisaties en het ministerie van Financiën om deze scenario’s te bespreken. Het RB zal zich hierbij inzetten op een massaal bezwaarprocedure (oude stijl). Dit betekent dat het RB zich er voor inzet dat niemand meer bezwaar hoeft te maken en automatisch in aanmerking komt voor vermindering van box 3 belasting bij een hopelijk gunstige Hoge Raad uitspraak. Helaas blijft het ministerie van Financiën op dit moment nog vasthouden dat de forfaitaire spaarvariant de juiste invulling van het begrip ‘werkelijk behaalde rendement’ zoals verwoord in het Kerstarrest. De jurisprudentie (uitspraken van Rechtbanken en Gerechtshoven) is tot nu toe niet op de hand van het ministerie.

Houd de nieuwsberichten van het RB hierover in de gaten!

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten