De nieuwe minister van Financiën Kaag heeft in een kamerbrief van 14 januari 2022 de kamervragen over o.a. de voorgenomen belastingplannen van het nieuwe kabinet beantwoord. Hieronder tref je een aantal antwoorden van het nieuwe kabinet over fiscale plannen uit het regeerakkoord.

Hypotheekrenteaftrek
In het regeerakkoord zijn geen maatregelen opgenomen die zien op de verdere afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Wel leiden enkele maatregelen binnen de eigenwoningregeling die door het vorige kabinet zijn ingevoerd tot wijziging van (het fiscale voordeel van) de belastbare inkomsten uit eigen woning tijdens de kabinetsperiode. De per 2019 ingevoerde versnelde stapsgewijze afbouw van het maximale aftrektarief van de aftrekbare kosten eigen woning met 3%-punt per jaar leidt als laatste stap per 2023 tot een aftrektarief dat gemaximeerd wordt op het voor 2023 geldende basistarief van 37,05% (1e schijf). Ter compensatie van voorgaande maatregel wordt het percentage van het eigenwoningforfait als laatste stap per 2023 verlaagd met 0,05%-punt. De per 2019 ingevoerde stapsgewijze afbouw van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (ook wel regeling Hillen genoemd) leidt in de jaren van de kabinetsperiode jaarlijks tot een verlaging van deze aftrek met 3 1/3%-punt.

Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning in 2024
De verhoogde eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (‘jubelton’) is onderdeel van de aangifte schenkbelasting. Bij het afschaffen van deze schenkingsvrijstelling moet het onderdeel uit de aangifte worden verwijderd. Dit vraagt aanpassingen in de aangifte zelf en in de achterliggende systemen voor de verwerking van de gegevens uit de aangifte. Deze aanpassingen vragen tijd en capaciteit van de Belastingdienst. In 2022 is de beschikbare capaciteit nodig voor afronding van de overgang naar het nieuwe systeem voor de schenk- en erfbelasting. Capaciteit voor het verwijderen van de schenkingsvrijstelling is beschikbaar vanaf 2023. Hierdoor kan de schenkingsvrijstelling eigen woning pas in 2024 worden afgeschaft en niet eerder.

Bekijk ook de introductiedossiers van de nieuwe bewindspersonen

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten