De nieuwe minister van Financiën Kaag heeft in een kamerbrief van 14 januari 2022 de kamervragen over o.a. de voorgenomen belastingplannen van het nieuwe kabinet beantwoord. Hieronder tref je een aantal antwoorden van het nieuwe kabinet over fiscale plannen uit het regeerakkoord.

Afschaffen toeslagen
Het nieuwe kabinet heeft de ambitie om de toeslagen af te schaffen, zodat mensen niet meer verdwalen in de ingewikkelde regelingen of te maken krijgen met hoge terugvorderingen. Een volledige afschaffing van de toeslagen zal niet binnen deze kabinetsperiode plaatsvinden. Wel worden deze kabinetsperiode stappen gezet passend bij deze ambitie.

In het regeerakkoord heeft het kabinet afgesproken om de komende jaren een fundamentele herziening van de kinderopvangtoeslag door te voeren. Dit houdt in dat de vergoeding van de kinderopvang wordt verhoogd tot 95% voor werkende ouders met kinderen tot 12 jaar. De kinderopvangtoeslag wordt in de toekomst niet meer aan de ouders uitbetaald maar rechtstreeks aan kinderopvanginstellingen. Na de invoering van deze wijziging zal het kabinet beoordelen of het vergoedingspercentage van 95% naar 100% kan worden verhoogd.

Naast de hervorming van de kinderopvangtoeslag wordt ook de huurtoeslag hervormd en vereenvoudigd. Dit houdt in dat de maximale huurgrens wordt afgeschaft en overgestapt wordt naar een systeem van genormeerde huren, waarbij de hoogte van de toeslag niet meer afhankelijk is van de daadwerkelijke huur. Het kabinet zal bij deze hervormingen rekeninghouden met de gevolgen voor de inkomenspositie van de betrokken burgers.

Verhogen arbeidskorting middeninkomens
Als onderdeel van de lastenverlichting middeninkomens zal de arbeidskorting waarschijnlijk significant worden verhoogd. Naar verwachting is dit tijdens de kabinetsperiode voldoende om de door het vorige kabinet aangekondigde verlaging van de zelfstandigenaftrek te compenseren.

Afschaffing Inkomensafhankelijke combinatiekorting
De Inkomensafhankelijke Combinatiekorting (IACK) wordt voor nieuwe gevallen afgeschaft na 2024. Dit wordt gedaan door vanaf 2025 een leeftijdsondergrens op basis van geboortejaar te hanteren. Kinderen die in 2025 geboren worden, tellen in 2025 niet meer mee voor de IACK. In 2026 tellen ook kinderen geboren in 2026 niet meer mee, enzovoort. In 2021 hebben ongeveer 950.000 huishoudens recht op de IACK.

Afschaffing middelingsregeling box 1-inkomen
Het afschaffen van de middelingsregeling houdt in dat 2022-2024 het laatste tijdvak is waarover gemiddeld kan worden. Dit heeft effect voor werkenden die gedurende de drie middelingsjaren een (sterk) fluctuerend box1-inkomen hebben, dat in een deel van die jaren in de hoogste schijf valt (meer dan € 69.398, grens 2022). Deze belastingplichtigen hebben straks niet meer de mogelijkheid om box 1-inkomens over drie jaren te middelen en daardoor een belastingteruggave wegens middeling te ontvangen.

Bekijk ook de introductiedossiers van de nieuwe bewindspersonen

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten