De Belastingdienst moderniseert de uitstelregeling voor belastingconsulenten in overleg met koepelorganisaties (NBA, NOAB, NOB, SRA en RB) en softwareontwikkelaars. Afhankelijk van het moment waarop je aanvullend uitstel aanvraagt, kent de Belastingdienst vanaf nu twee tot vier maanden aanvullend uitstel toe bij een ingewilligd verzoek. De voorgenomen wijziging is al van toepassing voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over het belastingjaar 2021.

Neem je deel aan de beconregeling? Dan moet je die aangiften tijdens de uitstelperiode indienen volgens een vastgesteld inleverschema. Dit schema vind je in de brochure ‘Uitstelregeling belastingconsulenten 2022 (de beconregeling)’, paragraaf 4.1.2 (pagina 7).

Softwareontwikkelaars, aangesloten bij OSWO (Ondersteuning Software Ontwikkelaars), voeren aanpassingen door in hun software om je te helpen de beconregeling na te leven.

Monitoren inleverschema
In het belang van jou en je klanten moet je je houden aan het inleverschema. Dit kun je zelf in de gaten houden aan de hand van de software die je gebruikt voor het bijhouden, aanvragen en verwerken van uitstel en aan de hand van het Service Bericht Uitstel (SBU). Mocht je, om welke reden dan ook, afwijken van het schema, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor het beconuitstel van volgende belastingjaren. Neem in dat geval contact op met het FD-team van de Belastingdienst, of met Belastingdienst Almelo/Team CVU.

Gemotiveerd uitstel aanvragen
Normaal gesproken eindigt de beconregeling op 30 april. Je kunt aanvullend uitstel aanvragen voor de aangiften waarvoor je uitstel hebt gekregen met de beconregeling. Motiveer waarom je aanvullend uitstel wil. Dit doet je met je commerciële software geschikt voor Standard Business Reporting (SBR).

Bij aanvragen vóór 1 april geldt toekenning van ten minste vier maanden bij gehonoreerde  aanvragen. Doe je jouw aanvraag in de maand april, dan geldt bij een gehonoreerd verzoek een toekenning van ten minste twee maanden. In beide gevallen gaat het aanvullend uitstel in per 1 mei.

Elektronisch afmelden van klanten
Wil je klanten voor het aangiftejaar 2021 van je uitstellijst verwijderen, dan moet je dat doen vóór 1 maart 2023. Dit is een wijziging van wat in de brochure staat in paragraaf 5.3  (pagina 11).

Je vindt de brochure op belastingdienst.nl: Uitstelregeling voor belastingconsulenten (beconregeling).

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten