Vorig jaar is de Belastingdienst gestart met het Meerjarenplan fiscaal dienstverlener. De Belastingdienst wil de samenwerking met de fiscaal dienstverlener verder verbeteren. De fiscaal dienstverlener moet op efficiënte wijze de beschikking krijgen over informatie van zijn klanten om z’n werk als intermediair goed te kunnen doen. De Belastingdienst wil dit in overleg met fiscaal dienstverleners en koepelorganisaties verder uitwerken en voert aan de hand van thema’s de komende tijd stap voor stap verbeteringen in.

Een van de verbeterpunten is de communicatie tussen de Belastingdienst en de fiscaal dienstverlener. In het laatste Digicomoverleg is afgesproken dat fiscaal dienstverleners een aantal concrete casussen bij de Belastingdienst aan zullen reiken. Te denken valt aan telefonische bereikbaarheid, statusvragen, correspondentie die niet aankomt of niet in behandeling wordt genomen, het wel of niet vermelden van de behandelaar in correspondentie e.d. De Belastingdienst zal deze intern nader analyseren en bespreken met de bestuurlijke en vaktechnische lijnen, die voor deze processen opgesteld staan. Hiermee hoopt de Belastingdienst zowel knelpunten als de mogelijke oplossingsrichtingen adequaat in beeld te krijgen, om vervolgens de benodigde verbeterslagen te kunnen aanbrengen. De Belastingdienst nodigt je als RB-lid uit om relevante praktijkvoorbeelden zo concreet mogelijk bij de Belastingdienst aan te leveren. Aanlevering kan via deze postbus: Meerjarenplan.FD@belastingdienst.nl.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten