Het ministerie van Financiën heeft in haar ambtelijke brief aan de koepelorganisaties nogmaals en uitdrukkelijk bevestigd dat niet-bezwaarmakers box 3 voor de jaren 2017-2020 door middel van de ‘massaal bezwaar plus’ procedure in dezelfde rechtspositie komen als de massaal bezwaarmakers. Dit betekent ook dat zij – indien de Hoge Raad oordeelt dat niet-bezwaarmakers in aanmerking komen voor rechtsherstel – de mogelijkheid krijgen het geboden rechtsherstel te bestrijden door een (nieuw) verzoek ambtshalve vermindering in te dienen. Een reden kan zijn dat de niet-bezwaarmaker heffing op basis van het werkelijke rendement wil. Na een eventuele afwijzing van dit verzoek heeft de niet-bezwaarmaker de mogelijkheid om tegen deze afwijzing in bezwaar te gaan en na afwijzing van het bezwaar in beroep te gaan.

Het ministerie van Financiën bevestigt ook dat de hierboven genoemde toezeggingen en de uitgangspunten van de procedure ‘massaal bezwaar plus’ leidend zijn bij het vervolg van dit traject; niet-bezwaarmakers kunnen daaraan vertrouwen ontlenen.

Aanstaande dinsdag (29 november) heeft het RB samen met de andere koepels weer overleg met het ministerie over de inhoud van het concept besluit aanwijzing van de procedure ‘massaal bezwaar plus’ die straks de formele grondslag vormt. We houden je op de hoogte over de ontwikkelingen via onze nieuwsberichten op de website.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten