Voorlopige aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting 2022 met een eerste vervaldatum vóór 1 april 2022, vallen volledig onder het bijzonder uitstel van betaling voor ondernemers. Dat is het antwoord op de vraag die het RB en de SRA hierover hebben gesteld aan de Belastingdienst, tijdens het Becon-overleg van 21 januari jl.

Op 1 april 2022 eindigt het bijzondere uitstel van betaling in verband met corona voor belastingen met een betalingstermijn vóór 1 april 2022. De voorlopige aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting 2022 kunnen tot 31 december 2022 in maximaal 11 maandtermijnen worden betaald. Een deel van de betalingstermijnen vervalt daarmee na 1 april 2022. Aangezien de Belastingdienst deze voorlopige aanslagen uitvoeringstechnisch niet kan splitsen, vallen ook de termijnen na 1 april 2022 nog onder het bijzondere uitstel van betaling. De hele voorlopige aanslag loopt dan automatisch mee in de betalingsregeling van 60 maanden vanaf 1 oktober 2022.

Een uitzondering geldt voor belastingplichtigen die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, bijvoorbeeld ter voorkoming van schuldophoping. Bij het verlenen van uitstel vervalt namelijk de automatische incasso. Zij ontvangen eerst nog een brief waarin ze wordt gevraagd of zij voor de voorlopige aanslag gebruik willen maken van het uitstel. Na een bevestiging via het antwoordnummer, verleent de Belastingdienst dan alsnog het bijzondere uitstel.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten