Onze vicevoorzitter Chantal Moelands heeft onlangs aangegeven dat ze per de eerstvolgende ALV (28 juni 2024) het bestuur verlaat.

Chantal heeft er, als zij vertrekt, 7,5 bestuursjaren op zitten waarvan één jaar als waarnemend voorzitter na het vertrek van Fons Overwater.

“Het is voor mij van essentieel belang dat een bestuurder een substantiële bijdrage levert aan de vereniging en daarmee richting geeft aan haar toekomst. De afgelopen 7,5 jaar heb ik dan ook met veel inzet en passie deel uitgemaakt van het bestuur van het RB.” aldus Moelands.

“Het is een periode geweest vol uitdagingen, groei en samenwerking waar ik met trots op terugkijk. Ik realiseer me echter ook dat de weg naar de toekomst die we zijn ingeslagen onder leiding van Vincent (de Jong red.), vraagt om nieuwe energie. Daarom heb ik na zorgvuldige overweging besloten dat het tijd is om hiervoor ruimte te maken en ga ik op zoek naar een nieuwe uitdaging naast mijn adviespraktijk om daar waarde toe te voegen.”

Chantal sluit af: “Ik ben dankbaar voor de steun en samenwerking die ik als bestuurder heb mogen ervaren. Hoewel ik mijn rol in het bestuur zal beëindigen, zal mijn betrokkenheid bij de vereniging en in het bijzonder bij de community Vrouwen in Fiscaliteit, blijven bestaan.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten