Vermogensverdeling bij echtscheiding

11 oktober 2023 | Van der Valk Vianen | 16:00 – 21:00 uur

Een echtscheiding goed afwikkelen is een belangrijk onderdeel van het verwerkingsproces. In deze cursus wordt ingegaan op de belangrijkste civielrechtelijke regels en praktische aandachtspunten bij de vermogensverdeling of verrekening in het kader van een scheiding dan wel een uiteengaan van samenlevers. Daarbij spelen de verschillende huwelijksregimes van goederenrechtelijke gemeenschappen (én uitzonderingen) een rol. Ook komen de belangrijkste samenhangende fiscale aspecten aan de orde.

 

 Bekijk cursus 

 

Aansprakelijkheid en beboeting van de adviseur (NIEUW)

12 oktober 2023 | Van der Valk Vianen | 16:00 – 21:00 uur

In deze cursus gaan de deelnemers actief aan de slag met wat er fout kan gaan bij de advisering en welke gevolgen dat kan hebben op het gebied van aansprakelijkheid, beboeting en tuchtrecht. Na afloop van de cursus weten de deelnemers welke risico’s ze bij advisering lopen, hoe deze risico’s beperkt kunnen worden en aan welke eisen goede advisering en dienstverlening dient te voldoen.

 

 Bekijk cursus 

 

Fiscale actualiteiten vastgoed (IB en Vpb)

30 oktober 2023 | Van der Valk Vianen | 16:00 – 21:00 uur

Welk actuele fiscale aandachtspunten moet ik bespreken met mijn klanten die vastgoed in eigen gebruik of als belegging hebben? Welke fiscale strategie moet ik volgen bij aankoop, exploitatie en voorgenomen verkoop? Welke valkuilen zijn er te vermijden? Hoe selecteer ik het beste voor? In deze cursus bespreken we de actuele fiscale ontwikkelingen rond vastgoed met een toekomstgerichte blik.

 

 Bekijk cursus 

 

Actualiteiten vennootschapsbelasting

30 oktober 2023 | Van der Valk Akersloot | 16:00 – 21:00 uur

Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van vennootschapsbelasting, zoals een wijziging van de tarieven, jurisprudentie over het bepalen van de winst, renteaftrekbeperkingen en reorganisaties en nieuwe wetgeving op het gebied van de liquidatieverliesregeling, de verliesverrekeningsregels, en het zakelijkheidsbeginsel. In deze cursus worden alle actualiteiten op het gebied van de vennootschapsbelasting uitgebreid besproken. Dit gebeurt aan de hand van praktijkvoorbeelden zodat je de opgedane kennis direct kunt toepassen in de praktijk.

 

 Bekijk cursus 

 

Fiscale aspecten van bedrijfsopvolging – masterclass

30 oktober 2023 | Van der Valk Vianen | 13:00 – 21:00 uur

Elke ondernemer moet vroeg of laat het stokje overdragen en krijgt dan te maken met bedrijfsoverdracht. Dit kan de nodige gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting en schenk- en erfbelasting. Tijdens deze masterclass gaan we in op de fiscale gevolgen van bedrijfsoverdracht voor de mkb-er. Ook laten we je mogelijkheden zien om risico’s tot een minimum te beperken. Hierbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan de doorschuifregeling voor AB-aandelen en de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet. Tijdens de masterclass zal veel gebruik gemaakt worden van praktijksituaties, om diverse scenario’s zo goed mogelijk uit te leggen. 

 

 Bekijk cursus 

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten