Actualiteiten vennootschapsbelasting

2 november 2023 | 16.00 – 21.00 uur | Van der Valk, Assen

Wat staat er in het op Prinsjesdag gepubliceerde Belastingpakket 2024 op het gebied van de vennootschapsbelasting? Volgens docent dr. Frank Elsweier is het antwoord ”niet veel”, maar dat is ook een antwoord. Dat betekent immers niet dat er niks gaande is. Er zijn namelijk veel ontwikkelingen op het gebied van vennootschapsbelasting, zoals een wijziging van de tarieven, jurisprudentie over het bepalen van de winst, renteaftrekbeperkingen en reorganisaties en nieuwe wetgeving op het gebied van de liquidatieverliesregeling, de verliesverrekeningsregels en het zakelijkheidsbeginsel. In deze cursus worden door dr. Elsweier alle actualiteiten op het gebied van de vennootschapsbelasting uitgebreid besproken. Schrijf je snel in en update je kennis over alles rondom vennootschapsbelasting wat er wel óf niet in het Belastingpakket 2024 staat.

 

 Bekijk de cursus 

 

 

Herstructurering breed inclusief rekentechniek

Maandag 6 november 2023 | 14.00 – 21.00 uur | Van der Valk, Akersloot

Soms is één bv voldoende. Meestal is het echter wenselijk om een wat meer uitgebreide bv-structuur te creëren. Bijvoorbeeld ter afscherming van risico’s of om een fiscaal vriendelijker bedrijfsoverdracht of -opvolging mogelijk te maken. Er zijn meerdere fiscale wegen die men kan bewandelen om te komen van één bv tot een structuur die bestaat uit meerdere bv’s. Hierdoor wordt de vennootschapsstructuur fiscaal en/of juridisch geoptimaliseerd. Belangrijk dus om jouw klant hier goed over te kunnen adviseren.

In deze praktisch ingerichte cursus leer je de fiscale instrumentarium bij herstructurering kennen, weet je hoe je deze instrumenten toe moet passen en kun je jouw klant bij herstructurering adviseren over de best passende herstructureringsinstrumenten.

 

 Bekijk de cursus 

 

 

Actualiteiten transformatie van vastgoed

Maandag 13 november 2023 | 16.00 – 21.00 uur | Van der Valk, Vianen

In 2023 is het woningtekort in Nederland opgelopen tot 390.000 woningen. Deze woningcrisis zorgt voor nieuwe fiscale kansen binnen de vastgoedmarkt. Pandeigenaren kunnen namelijk het vastgoed dat ze bezitten transformeren tot een pand met een nieuw doel. Zo worden panden die te lang vrijstaan getransformeerd tot multifunctionele gebieden en worden kantoorpanden veranderd in appartementencomplexen. Hoe gaat dit in zijn werk? Hoe transformeer je vastgoed en dompel je deze succesvol onder tot iets nieuws? 
Leer aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe je je klanten beter kan adviseren over het verduurzamen, transformeren en (her)ontwikkelen van vastgoed. Meld je snel aan!

 

 Bekijk de cursus 

 

 

Geen bezwaar dus de sigaar? – Box 3

Woensdag 6 december 2023 | 15.00 – 17.00 uur | Online

Mocht ik – voor het Kerstavondarrest uit 2021 – nalaten bezwaar in te stellen tegen een aanslag waarin opgenomen box 3 vermogen? Mocht ik dat ook nog nalaten na dat arrest? En mocht ik er op vertrouwen dat de staatssecretaris ook niet-bezwaarmakers nog tegemoet zou komen in dit dossier?

We gaan tijdens deze cursus in op concrete vragen. Hoe handel je in dit soort gevallen? Hoe ga je om met een aansprakelijkstelling? Wat wil jouw beroepsaansprakelijkheidsverzekering dat je doet? Kortom, vragen te over voor de belastingadviseur met fiscale buikpijn.

Deze praktijkgerichte cursus is voor iedere adviseur die zich in de gestelde vragen herkent, en de kans op een succesvolle claim wil beperken.

 

 Bekijk de cursus 

 

 

Testament lezen in de praktijk

Dinsdag 5 december 2023 | 16.00 – 21.00 uur | Van der Valk, Vianen

Er zijn eindeloze mogelijkheden om testamenten te maken. Denk bijvoorbeeld aan afvullegaten, democratieclausules en de ‘obv-plus’. In deze praktisch ingerichte cursus leer je naast de theoretische fundamenten en achtergronden ook hoe je een testament opstelt. Gezamenlijk lezen en analyseren we modeltestamenten die in de praktijk veel voorkomen.

Hiermee word jij beter bekend met zowel de theorie als praktijk van testamenten, en kun je nóg beter optreden als gesprekspartner van de notaris bij het opstellen van het testament van jouw klant. Kortom, een cursus met kant-en-klare testamentaire ‘tips & tricks’.

 

 Bekijk de cursus 

 

 

Wwft voor de fiscale praktijk: ken de risico’s

Maandag 11 december 2023 | 16.00 – 21.00 uur | Van der Valk, Vianen

Veel belastingadviseurs willen eigenlijk niets weten van de Wwft. Het is een lastige wet, die voor een hoop compliance-verplichtingen zorgt. Toch moeten de adviseurs leren hiermee om te gaan, aangezien de controle op de naleving van de Wwft steeds strenger wordt, boetes dreigen, en je als adviseur niet betrokken wil raken bij witwassen of financiering van terrorisme. Belangrijk dus om te weten hoe je met de Wwft omgaat en hoe je het Wwft-beleid verbeterd!

In deze cursus leer je welke verplichtingen de Wwft met zich meebrengt en hoe jij hier aan kan voldoen. Een essentieel onderdeel hierbij is onder andere het opstellen van een risicobeleid waarmee de risico’s, die bij cliënten geconstateerd zijn, kunnen worden gemonitord. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt uitgelegd welke witwasrisico’s er concreet bij cliënten kunnen zijn en hoe jij als adviseur deze kan herkennen.

 

 Bekijk de cursus 

 

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten