De Tweede Kamercommissie Financiën heeft op 6 september een extra procedurevergadering gehouden om te bepalen welke wetsvoorstellen en/of lopende zaken worden voorgedragen om in plenaire vergadering van de Tweede Kamer controversieel te verklaren. De zaken die de commissie Financiën als niet-controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken, met uitzondering van de zaken waarover de commissie eerder een behandelbesluit heeft genomen.


Het inhoudspakket van het Belastingplan 2024, zoals
aangekondigd in de brief van 31 augustus 2023, is niet controversieel verklaard. Dit betekent dat op Prinsjesdag de volgende wetsvoorstellen worden aangekondigd:

1.     Wetsvoorstel Belastingplan 2024;

2.     Wetsvoorstel Belastingplan BES Eilanden 2024;

3.     Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2024;

4.     Wetsvoorstel Fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw;

5.     Wetsvoorstel Fiscale klimaatmaatregelen elektriciteit en industrie;

6.     Wetsvoorstel Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling;

7.     Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling;

8.     Wetsvoorstel Fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen;

9.     Wetsvoorstel Wet compensatie selectie aan de poort;

10. Wetsvoorstel Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm;

11. Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024;

12. Wetsvoorstel Wet tijdelijke regeling herzien aangifte Inkomstenbelasting.

De commissie Financiën heeft bij meerderheid besloten om wel als controversieel aan te melden voor de verzamellijst, die plenair in de Tweede Kamer zal worden behandeld:

  • Agendapunt 8 Wet plan van aanpak witwassen: wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro, het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie en de aanscherping van de regels voor trustkantoren;
  • Agendapunt 14 Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering: alleen briefnummer 31477-90 Voortgangsbrief beleidsagenda aanpak witwassen;
  • Agendapunt 18 Autobelasting: alle brieven die betrekking hebben op betalen naar gebruik.

In de week van 12 september zal in de plenaire vergadering door de Tweede Kamer besloten worden of de hiervoor drie genoemde agendapunten definitief controversieel verklaard worden.

Ontdek nu alles over Prinsjesdag 2023 in ons interessante PE-cursus Rijksbegroting: actualiteiten Prinsjesdag door Prof. Dr. Mr. E.J.W. Heithuis.

Rijksbegroting actualiteiten Prinsjesdag 

Mis deze unieke kans niet om volledig op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen van de aangekondigde Belastingplannen 2024. Bovendien, als kers op de taart, verdien je waardevolle PE-punten door deel te nemen! Wacht niet langer en schrijf je vandaag nog in!

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten