Eindelijk is de langverwachte internetconsultatie wetsvoorstel werkelijk rendement box 3 gepubliceerd. Gaat box 3 naar box 1, zoals het RB in haar visiestuk heeft geadviseerd om al het box 3-vermogen te belasten op basis van vermogenswinstbelasting? Nee, helaas niet. Maar een deel van het box 3-vermogen wordt in box 3 belast op basis van vermogenswinstbelasting. Hoe het box 3-vermogen vanaf 1 januari 2027 waarschijnlijk belast gaat worden lees je hieronder.    

Het box 3-vermogen zal vanaf 1 januari 2027 volgens de systematiek van de vermogensaanwasbelasting worden belast. Dit betekent dat jaarlijks de vermogensaanwas wordt belast, ongeacht of deze wel of niet gerealiseerd is. De vermogensaanwasbelasting wordt de hoofdregel voor het belasten van box 3-vermogen. Maar er zijn een aantal uitzonderingen.

De eerste uitzondering op de hoofdregel betreft bank-/spaartegoeden, deposito’s en contant geld. Alleen de renteopbrengst verminderd met de kosten van deze vermogenscategorieën wordt belast.  De waardemutaties (bijvoorbeeld koerswinsten/verliezen van vreemde valuta) van deze vermogenscategorieën worden niet belast.

De tweede uitzondering op de hoofdregel betreft onroerende zaken en aandelen in familiebedrijven en startende innovatieve ondernemingen. De opbrengsten gedurende de periode van bezit en opbrengst bij vervreemding minus kosten uit deze vermogenscategorieën worden belast op basis van vermogenswinstbelasting. Op dit moment is niet bekend of de oorspronkelijke aankoopprijs of de waarde in het economisch verkeer de entreewaarde op 1 januari 2027 zal zijn.

De derde uitzondering op de hoofdregel betreft de tweede woning (de eerste woning in box 3) die hoofdzakelijk (70% of meer) voor eigen gebruik wordt gebruikt en aan het begin van het kalenderjaar een WOZ-waarde heeft die lager is dan € 1.200.000. De wetgever heeft voor deze waarde aansluiting gezocht bij de grens voor het hoogste tarief in het eigenwoningforfait (de zogenaamde villatax). De opbrengsten uit deze woning worden belast op basis van een netto-forfait. Hoe hoog dit forfait zal worden, is nog niet duidelijk. Doordat de eerste woning in box 3 belast wordt met een netto-forfait waarin de aftrek van financieringskosten verdisconteerd is, worden de schulden die zijn aangegaan voor deze woning niet in aanmerking genomen in box 3.

Veel vrijstellingen die nu van toepassing zijn in box 3, blijven ook gelden in dit nieuwe box 3-systeem. Echter, de vrijstelling voor groensparen en groenbeleggen komt te vervallen. De heffingskorting voor groensparen en groenbeleggen wordt als compensatie voor het vervallen van de vrijstelling verhoogd. Heel veel is nog niet bekend. Komt er overgangsrecht? Hoe hoog wordt het belastingtarief in box 3?

Al met al zijn er aanzienlijke wijzigingen ten opzichte van de huidige overbruggingswet box 3. Uiterlijk begin volgende week wordt de RB Notitie Box 3 – Toekomstig stelsel (periode vanaf 2027) geüpdatet in de Toolbox Box 3.

Ontdek nu alles over de internetconsultatie werkelijke rendement box 3 in ons interessante webinar De toekomst van Box 3: de Wet werkelijk rendement Box 3. Let op: je hebt de mogelijkheid om dit waardevolle webinar terug te kijken tot 31 december 2023.

 PE-cursus De toekomst van Box 3: de Wet werkelijk rendement Box 3 

Mis deze unieke kans niet om volledig op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen in box 3. Bovendien, als kers op de taart, verdien je waardevolle PE-punten door deel te nemen! Wacht niet langer en schrijf je vandaag nog in!

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten