Het ministerie van Financiën en de Belastingdienst hebben op basis van de jaarlijkse indexatiefactor (tabelcorrectiefactor) diverse fiscale bedragen en percentages bekend gemaakt. De hoogte van de bedragen en percentages in de arbeidskorting worden voor 2024 naast bovengenoemde indexatiefactor mede bepaald aan de hand van de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon (WML) per 1 januari 2023 van € 1.934,40 en per 1 januari 2024 van € 2.069,40.

Arbeidskorting

Voor de arbeidskorting in 2024 gelden na indexatiefactor en beleidsmatige wijzigingen de volgende bedragen en percentages:

  • Tot en met een arbeidsinkomen van € 11.490 per jaar geldt een arbeidskorting van 8,425% van het arbeidsinkomen, met een maximum van € 968.
  • Bij een arbeidsinkomen van meer dan € 11.490 tot en met € 24.820 per jaar geldt een arbeidskorting van € 968 vermeerderd met 31,433% van het arbeidsinkomen boven die € 11.490, met een maximum van in totaal € 5.158.
  • Bij een arbeidsinkomen van meer dan € 24.820 tot en met € 39.957 per jaar geldt een arbeidskorting van € 5.158 vermeerderd met 2,471% van het arbeidsinkomen boven die € 24.820, met een maximum van in totaal € 5.532.
  • Bij een arbeidsinkomen van meer dan € 39.957 per jaar wordt de berekende arbeidskorting van € 5.532 verminderd met 6,510% van het arbeidsinkomen boven die € 39.957.
  • De arbeidskorting is volledig afgebouwd bij een arbeidsinkomen vanaf € 124.934.

Eigenwoningforfait

De wettelijke indexering van het eigenwoningforfait vindt plaats aan de hand van de ontwikkeling van het indexcijfer van de woninghuren en de ontwikkeling van de woningwaarden. Voor de indexatie per 1 januari 2024 zijn de woninghuren gestegen met 1,99% en zijn de woningwaarden gestegen met 2,8%. Het op basis hiervan geïndexeerde eigenwoningforfait wordt naar beneden afgerond op een veelvoud van 0,05%-punt. Voor 2024 komt het eigenwoningforfait uit op 0,35%, welke gelijk is aan het eigenwoningforfait in 2023.

Forfaitaire rendementen box 3

De forfaitaire rendementen in box 3 bestaan met ingang van 1 januari 2023 uit drie categorieën: banktegoeden, schulden en overige bezittingen. De definitieve forfaits voor banktegoeden en schulden voor het jaar 2023 worden in het eerste kwartaal van 2024 door middel van een ministeriële regeling vastgesteld. Het voorlopige forfait voor banktegoeden bedraagt voor 2024 1,03%. Het voorlopige forfait voor schulden bedraagt voor 2024 2,47%. Voor de overige bezittingen is het percentage voor 2024 al definitief vastgesteld op 6,04%.

Gebruikelijke loon dga

Per 1 januari 2024 stijgt het normbedrag voor de vaststelling van het gebruikelijk loon van een dga fors van € 51.000 (2023) naar € 56.000 (2024).

Loon voor de 30%-regeling

De aftopping van het loon voor de 30%-regeling bedraagt voor 2024 € 233.000. Het minimale loon voor een werknemer met een specifieke deskundigheid is € 46.108 en voor een ingekomen werknemer die nog geen 30 jaar is € 35.048.

Afkoop kleine lijfrente

Als afkoopgrens voor lijfrente houdt de Belastingdienst in 2024 € 5.364 aan. Lijfrentes met een uitkeringsbedrag tot die grens mag je zonder betaling van revisierente afkopen. Dit bedrag geldt voor alle lijfrentes die je hebt lopen bij elkaar opgeteld.

Vrijwilligersvergoeding

De onbelaste vrijwilligersvergoeding bedraagt voor 2024 maximaal € 2.100 per jaar. Op maandbasis bedraagt de onbelaste vrijwilligersvergoeding € 210.

Thuiswerkvergoeding

Vanaf 1 januari 2024 mag een werkgever een forfaitair bedrag van € 2,35 (2023: € 2,15) per thuisgewerkte dag, daaronder begrepen een gedeelte van een thuiswerkdag, onbelast vergoeden aan een werknemer.

PE-cursus RB Wintercourse – De vermogende belastingplichtige

Start het jaar 2024 goed met ons interessante tweedaagse RB Wintercourse – De vermogende belastingplichtige in Vianen. Mis deze unieke kans niet om volledig op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen voor de vermogende belastingplichtige. Bovendien, als kers op de taart, verdien je waardevolle PE-punten door deel te nemen! Wacht niet langer en schrijf je vandaag nog in!

 PE-cursus RB Wintercourse – De vermogende belastingplichtige 

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten