Vanaf 1 januari 2021 is de aankoop van een eigen woning door een starter (of een doorstromer), die aan de voorwaarden voldoet, vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Vanaf 1 april 2021 is de startersvrijstelling begrensd tot woningen met een maximale waarde van € 400.000. Als de startersvrijstelling niet kan worden toegepast, dan geldt voor de aankoop van een eigen woning onder voorwaarden een verlaagd tarief van 2%. In de praktijk geeft de toepassing van deze startersvrijstelling en het 2%-tarief nog de nodige vragen. Eerder dit jaar heeft de Belastingdienst al vragen en antwoorden op de meest voorkomende praktijkvragen gepubliceerd. Gisteren heeft het Ministerie van Financiën een goedkeurend beleidsbesluit gepubliceerd inzake de startersvrijstelling en het 2%-tarief. In dit beleidsbesluit zijn een tweetal goedkeuringen opgenomen.

Goedkeuring 1

De eerste goedkeuring ziet op de situatie wanneer een onvoorziene omstandigheid zich voordoet ná de ondertekening van de koopovereenkomst, maar vóór het tijdstip van de juridische levering. Als een verkrijger de woning, als direct gevolg van een eerder genoemde onvoorziene omstandigheid, niet anders dan tijdelijk als hoofdverblijf in gebruik zal nemen, dan wordt goedgekeurd dat voor de toepassing van de startersvrijstelling en het 2%-tarief de verkrijger geacht wordt de woning na de verkrijging anders dan tijdelijk als hoofdverblijf te hebben gebruikt. Aan deze goedkeuring zijn vijf voorwaarden verbonden.

Goedkeuring 2

In de andere goedkeuring wordt onder voorwaarden goedgekeurd dat verkrijgingen op dezelfde dag van de blote eigendom en een beperkt recht met betrekking tot dezelfde woning, voor de toepassing van de startersvrijstelling, kunnen worden aangemerkt als één verkrijging van die woning als hierdoor de volle eigendom van die woning in handen komt van dezelfde verkrijger. Voor deze goedkeuring gelden drie voorwaarden.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 8 juli 2021. Voor verkrijgingen die hebben plaatsgevonden in de periode van 1 januari 2021 tot 8 juli 2021 waarvoor bovenstaande goedkeuringen van toepassing zouden zijn, kan een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule worden gedaan. De staatssecretaris zal dan met overeenkomstige toepassing van de voorwaarden beoordelen of het 2%-tarief of de startersvrijstelling kan worden toegepast.

Vragen en antwoorden van de Belastingdienst

Goedkeurend beleid van ministerie van Financiën

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten