Het Register Belastingadviseurs (RB), de beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb, constateert dat in het Belastingplan 2022 geen verrassende belastingwijzigingen zijn opgenomen. Gezien de eerdere berichtgeving en de demissionaire status van het kabinet lag dat ook niet in de lijn der verwachting. De maatregelen bestaan overwegend uit technische verbeteringen van het huidige belastingstelsel. Gelet op de rechtszekerheid kan het RB dit alleen maar toejuichen. Ook is het RB verheugd dat een vrijstelling wordt ingevoerd voor de vergoeding van thuiswerkkosten.
Het Belastingplan 2022 is verder ‘business as usual’. Zoals gebruikelijk worden onder meer de heffingskortingen weer iets aangepast ten behoeve van de koopkrachtplaatjes.

Het is aan het volgende kabinet om werk te maken van fundamentele herzieningen binnen het belastingstelsel. Het huidige belastingstelsel is namelijk te complex geworden. Het RB levert graag een bijdrage aan (de discussie over) een nieuw, eenvoudig en eigentijds belastingstelsel. Een stelsel met een fiscaal oog voor het mkb. Het RB hoopt dat deze handschoen wordt opgepakt.

Eigenwoningregeling wordt rechtvaardiger, maar blijft te complex
Partners die samen een eigen woning kopen, kunnen te maken krijgen met een onbedoelde beperking van de hypotheekrenteaftrek. Voor dit probleem is in 2018 een oplossing gekomen in de vorm van een goedkeurend beleidsbesluit. Dit beleidsbesluit wordt nu per 1 januari 2022 gecodificeerd in wetgeving. Het RB is enerzijds positief over deze wetswijzigingen, omdat hiermee diverse onduidelijkheden en onbillijkheden worden weggenomen. Anderzijds vindt het RB dat de codificatie (te) lang op zich heeft laten wachten. De reden hiervoor is de complexiteit van de materie. Een reden temeer om serieus werk te gaan maken van een vereenvoudiging van ons huidige belastingstelsel.

Geen tegemoetkoming voor spaarders, alleen technische aanpassingen in box 3
In het Belastingplan 2022 zijn alleen technische aanpassingen voor box 3 opgenomen. Een structurele aanpassing van box 3 is door het kabinet steeds vooruit geschoven. Het maatschappelijke ongenoegen over box 3 heeft hierdoor het kookpunt inmiddels wel bereikt. Volgens het RB is het teleurstellend dat spaarders niet worden tegemoet gekomen. Ondanks de demissionaire status van het kabinet, was een verhoging van het heffingsvrije vermogen of aanpassing van de vermogensmix mogelijk geweest. Dat is namelijk iets anders dan een fundamentele herziening van box 3. Die eer gaat (hopelijk) naar het volgende kabinet.

Geen fiscale coronamaatregelen
In de zomer is bekend geworden dat de fiscale coronamaatregelen worden afgebouwd per 1 oktober 2021. In het Belastingplan 2022 zijn verder geen nieuwe fiscale coronamaatregelen opgenomen. Het RB had bijvoorbeeld de hoop dat de fiscale coronareserve voor het jaar 2021 zou worden verlengd. Bovendien kijkt het RB reikhalzend uit naar het beleid van de Belastingdienst ten aanzien van de invordering van uitgestelde belastingschulden. Het RB heeft hier diverse ideeën over en denkt graag mee. De voorstellen van het RB zijn opgenomen in de position paper ‘Fiscale, post-crisis maatregelen voor het mkb’.

Recente nieuwsberichten