Het Register Belastingadviseurs (RB) spreekt in haar reactie op de internetconsultatie over het voorstel van de “Wet werkelijk rendement box 3” de waardering uit dat de wetgever de eerste stappen heeft gezet om inkomsten uit vermogen te belasten op werkelijk rendement. Deze benadering sluit volgens het RB beter aan bij de draagkracht van de belastingbetaler en zou door de meerderheid van de burgers als rechtvaardiger worden ervaren.

Het RB ziet dat de wetgever haar visie op box 3 van 2 mei 2023 goed heeft bestudeerd en een aantal keuzes heeft overgenomen, zoals een vermogenswinstbelasting op basis van “totaalwinstbegrip” en “goedkoopmansgebruik”. Het RB benadrukt haar standpunt dat inkomsten uit vermogen effectiever zouden worden belast in box 1 via de TBS-regeling, in plaats van deze gescheiden te belasten in box 3.

In haar reactie op de internetconsultatie benadrukt het RB enkele mogelijke problemen met de uitvoering van de voorgestelde wet. Een van de belangrijke punten die het RB aanhaalt, is dat inflatiewinsten onder de voorgestelde wet nog steeds belast zullen worden. Daarnaast wijst het RB de wetgever erop dat een deel van het huidige voorstel mogelijk niet in lijn is met de regels van de Europese wetgeving.

Het RB roept op tot verdere samenwerking met de wetgever en andere relevante belanghebbenden om de voorgestelde aanpassingen zorgvuldig te evalueren en te verfijnen om een eerlijk en evenwichtig belastingstelsel te waarborgen dat tegemoetkomt aan de behoeften van alle betrokken partijen.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten