Gisteren heeft het RB samen met de andere koepel- en belangenorganisaties overleg gehad met het ministerie van Financiën inzake de ‘massaal bezwaar plus’ procedure voor niet-bezwaarmakers. Hierbij kwam ook het schriftelijk indienen van het verzoekschrift ambtshalve vermindering box 3 voor de jaren 2017-2020 voor niet-bezwaarmakers ter sprake. Zoals het ministerie in haar ambtelijke brief aan de koepelorganisaties van vorige week en in de antwoorden op Eerste Kamervragen van afgelopen vrijdag heeft aangegeven, heeft het ministerie van Financiën duidelijk gemaakt dat niet-bezwaarmakers voor box 3 over de jaren 2017-2020 – die geen verzoek om ambtshalve vermindering indienen – dezelfde rechten hebben als niet-bezwaarmakers die wel een verzoek om ambtshalve vermindering hebben ingediend.

Hiermee bevestigt de staatssecretaris als wetgever, maar ook als beleidsuitvoerder, dat het indienen van een verzoek box 3 voor de jaren 2017-2020 voor niet-bezwaarmaker niet meer nodig is. Het RB meent net als de SRA en het NBA dat nu vaststaat dat automatisch rechtsherstel volgt, mits de Hoge Raad zou oordelen dat niet-bezwaarmakers toch recht hebben op ambtshalve vermindering.

Eén mogelijke uitzondering
Mogelijk is voor een heel kleine en specifieke groep een individueel verzoek te overwegen. Dit betreft een groep belastingplichtigen die nu overwegen om in kostbare en langdurige procedures door te procederen tot aan het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Op dit moment is nog onduidelijk of deze groep toegang heeft tot het EHRM wanneer zij geen schriftelijk verzoek hebben ingediend maar meeliften op de ‘massaal bezwaar plus’ procedure. Voor nu achten wij het niet zinvol dat deze groep veiligheidshalve toch schriftelijke verzoeken om ambtshalve vermindering indienen.

Altijd op de hoogte
We houden je op de hoogte over de ontwikkelingen via onze nieuwsberichten op de website. Nooit een bericht missen? Zorg dan dat je in je profiel (onder voorkeuren) de RB Nieuwsalert op ‘Dagelijks’ zet en dat je bij interessegebieden ‘Box 3’ aanvinkt. En vergeet als laatste stap niet op de button ‘Aanpassen’ te klikken, helemaal onder aan de pagina. Anders worden je voorkeuren niet opgeslagen.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten