Er is inmiddels een update op dit bericht. Deze lees je hier.

Na ons overleg met het ministerie van Financiën op 3 november jl. kondigden wij op 4 november jl. aan dat niet-bezwaarmakers box 3 geen verzoek om ambtshalve vermindering hoeven in te dienen voor de jaren 2017-2020. In de kamerbrief van 4 november 2022 heeft staatssecretaris Van Rij toegezegd dat iedereen kan meedoen aan nog op te starten proefprocedures. De basis hiervoor is een per 1 januari 2023 in te voeren  ‘massaalbezwaarplus’-procedure in een nieuw artikel 9.7 Wet IB 2001 (geregeld via een tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Overbruggingswet box 3. Dit wetsvoorstel is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen.).

Naar aanleiding van de tekst van die kamerbrief en de tweede nota van wijziging van 7 november jl. op het wetsvoorstel Overbruggingswet box 3, zijn bij ons en andere koepelorganisaties vragen gerezen of de ‘massaalbezwaarplus’-procedure wel dezelfde rechten oplevert als wanneer je individueel verzoekt om ambtshalve vermindering. Deze zorgen hebben we gisteren schriftelijk gedeeld met het ministerie van Financiën. Vanochtend hebben we hierover, samen met andere koepelorganisaties, overleg gehad met het ministerie. Het is op dit moment onduidelijk of én wanneer het ministerie hierover zekerheid gaat geven. Dat knelt met name voor het belastingjaar 2017, omdat verzoeken om ambtshalve vermindering voor dat jaar op 31 december 2022 door de Belastingdienst ontvangen moeten zijn.

Gegeven de onduidelijkheid die op dit moment bestaat, adviseren we om in voorkomende gevallen toch een verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen; in ieder geval voor het belastingjaar 2017. Zorg ook dat je dit uiterlijk 31 december 2022 doet.

Een fiscaal model Verzoek ambtshalve vermindering box 3 voor niet-bezwaarmakers is hiervoor beschikbaar. We verwijzen je ook nog naar het fiscaal model Inventarisatielijst werkelijk rendement box 3 voor periode 2017-2022. De modellen vind je in het Fiscaal Kenniscentrum.

Het RB is zich bewust van de extra uitvoeringslasten van verzoeken om ambtshalve vermindering en zal zich ook de komende weken uiteraard blijven inzetten om samen met de andere koepelorganisaties het ministerie te overtuigen om tot een goed werkbare en voor onze leden sluitende oplossing te komen. We houden je op de hoogte via de nieuwsberichten op RB.nl.

Activeer RB Nieuwsalert
Wil je hierover melding per mail krijgen? Zorg dan dat je de RB Nieuwsalert activeert en de frequentie op dagelijks zet. Dit doe je op RB.nl onder Mijn profiel > Persoonsgegevens > Voorkeuren (een tabje onderaan de pagina). En vink onder het tabje Interessegebieden het thema ‘Box 3’ aan.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten