De Belastingdienst is inmiddels begonnen met het versturen van beschikkingen waarin de betalingsregeling voor coronabelastingschulden wordt ingetrokken. De Belastingdienst trekt de betalingsregeling voor coronabelastingschulden in als de belastingplichtige niet voldoet aan de voorwaarden. Dit kan zijn:

  • De belastingplichtige heeft sinds 1 oktober 2022 niet voldaan aan de nieuwe betalingsverplichtingen.
  • De belastingplichtige heeft sinds 1 oktober 2022 meerdere termijnen van de betalingsregeling niet op tijd betaald.
  • De belastingplichtige loopt achter met de nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 én met de termijnen van de betalingsregeling.

Let op: Als belastingplichtige gebruik maakt van de betalingsregeling voor coronabelastingschulden, kan de belastingplichtige geen gebruik maken van (kort telefonisch) uitstel voor nieuwe belastingschulden!

Het intrekken van de betalingsregeling van coronabelastingschulden heeft tot gevolg dat de belastingplichtige de openstaande coronabelastingschulden in één keer moeten betalen. Dit wordt vermeerderd met de (lopende) invorderingsrente en eventuele kosten. Dit volledige bedrag moet de belastingplichtige vóór 29 augustus 2023 aan de Belastingdienst betalen.

Wat kan de belastingplichtige nog doen om te voorkomen dat de Belastingdienst de betalingsregeling intrekt?

De belastingplichtige moet zo snel mogelijk contact opnemen met de Belastingdienst via de BelastingTelefoon: 0800 – 0543. De belastingplichtige moet ervoor zorgen dat in ieder geval de nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 heeft betaald. Alleen dan kan de belastingplichtige nog één of meer aanpassingen van de betalingsregeling voor coronabelastingschulden aanvragen. Zoals een betaalpauze of een verlenging van de betalingsregeling.

Wat gebeurt er als de belastingplichtige niets doet?

De Belastingdienst treft maatregelen om de openstaande (corona)belastingschulden te innen. Dit brengt (hoge) kosten met zich mee die de belastingplichtige ook moet betalen. De belastingplichtige ontvangt eerst een aanmaning. Als de belastingplichtige na de aanmaning nog niet betaalt, krijgt de belastingplichtige een dwangbevel.

Let op! Heeft de belastingplichtige vóór 1 oktober 2022 al een aanmaning ontvangen voor één of meer (naheffings)aanslagen? En heeft de belastingplichtige het bedrag voor die aanmaning nog niet betaald? Dan stuurt de Belastingdienst de belastingplichtige voor deze (naheffings)aanslagen niet een nieuwe aanmaning, maar meteen een dwangbevel.

Heeft de belastingplichtige een dwangbevel ontvangen en er kan er nog steeds niet betaald worden? Dan neemt de Belastingdienst verdere invorderingsmaatregelen. Voordat de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen gaat gebruiken, neemt de Belastingdienst eerst contact met de belastingplichtige op. Het nemen van invorderingsmaatregelen kan betekenen dat de Belastingdienst beslag legt op vermogensbestanddelen van de belastingplichtige, zoals inventaris, auto of een bankrekening. Ook kan de Belastingdienst het faillissement van de belastingplichtige aanvragen.

Maak op tijd gebruik van de schuldsanering!

Tip! Indien een onderneming levensvatbaar is, kan de ondernemer mogelijk in aanmerking komen voor schuldsanering. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Om het proces van schuldsanering toegankelijker te maken voor deze ondernemers, heeft de Belastingdienst tijdelijk versoepelde maatregelen geïmplementeerd in haar saneringsbeleid. Dit betekent dat de Belastingdienst een welwillende houding aanneemt ten opzichte van schuldenaren. De bedoeling is om de slagingskans van schuldsaneringsovereenkomsten te vergroten doordat de Belastingdienst vanaf 1 augustus 2022 tijdelijk afziet van haar voorkeurspositie als schuldeiser. Vanaf 1 juli 2023 is de looptijd van de minnelijke/wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen verkort van 36 maanden naar 18 maanden.

Let op! Belangrijk om op te merken is dat deze tijdelijke afstand van de preferente positie door de Belastingdienst geldig is tot en met 30 september 2023. Het is dus van belang om binnen deze periode gebruik te maken van deze versoepelde maatregel.

Wil je meer weten over formeel belastingrecht en invordering? Ontdek nu alles over formeel belastingrecht en invordering in de module: “Formeel Belastingrecht” van de RB-Academy. Mis deze unieke kans niet om volledig op de hoogte te zijn op het gebied van formeel belastingrecht en invordering. Bovendien, als kers op de taart, verdien je waardevolle PE-punten door deel te nemen! Wacht niet langer en schrijf je vandaag nog in!

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten