Jong RB vindt dat meer fiscale tegemoetkomingen hard nodig zijn om jongeren toegang te geven tot de woningmarkt. Eerder stelde de RB Jongerencommissie een manifest op. Daarin pleiten ze voor een eenvoudiger en rechtvaardiger belastingstelsel. Eén van de drie focuspunten van dit manifest betreft de wijziging van de eigenwoningregeling, zodat jongeren gemakkelijker toegang krijgen tot de woningmarkt. Zo moet de overheid zich bij het subsidiëren van koopwoningen alleen richten op groepen die niet in staat zijn een woning te kopen zonder fiscale tegemoetkomingen, aldus de jongerencommissie.

Formatiedocument VVD en D66
Een steeds grotere groep mensen erkent de problematiek op de woningmarkt. Tijdens de vakantieperiode zijn uitingen rondom dit thema niet uitgebleven. Zo is op 2 september het Formatiedocument van VVD en D66 openbaar gemaakt. Dit document geeft een inkijk in wat we kunnen verwachten voor het regeerakkoord.

Volgens de partijen zijn 1 miljoen nieuwe woningen nodig. Daarbij geven ze prioriteit aan starterswoningen, ouderenwoningen, middenhuur en middenkoop. Daarnaast willen de partijen maatregelen inzetten om te voorkomen dat woningen worden gekocht om vervolgens tegen te hoge prijzen te verhuren. De inzet is om woonlasten voor starters en de middengroepen betaalbaar te houden.

Uit het formatiedocument blijkt dat de knelpunten die Jong RB heeft gesignaleerd worden erkend. Ook het beschikbaar maken van meer nieuwe woningen is volgens Jong RB essentieel. Echter, over concrete fiscale oplossingsrichtingen wordt niet gesproken. Volgens Jong RB ontbreekt bovendien focus doordat prioriteit wordt gelegd bij allerlei soorten woningen. De positie van jongeren op de woningmarkt moet een individueel speerpunt zijn.

Jong RB ziet verschillende fiscale oplossingsmogelijkheden voor de aanpak van de woningmarktproblematiek. Door rente enkel op schulden onder de NHG-grens aftrekbaar te maken, krijgen juist de huishoudens die moeite hebben een woning te kopen financiële steun van de overheid. Deze betaalt dan niet langer mee aan woningen voor mensen die deze steun niet nodig hebben. Om jongeren daarnaast financieel tegemoet te komen stelt Jong RB voor om het eigenwoningforfait de eerste tien jaar niet bij het inkomen op te tellen. Hierdoor kunnen ze een groter gedeelte van de betaalde hypotheekrente daadwerkelijk aftrekken in de inkomstenbelasting. Tevens pleit Jong RB voor een langere aflossingsperiode met een verminderde aflossingsplicht van 75%. Dit scheelt fors in de maandlasten.

Woonprotesten
Het woonprotest dat op 12 september plaatsvond is volgens de actiegroep het begin van een protestbeweging door het hele land. Organisaties en actiegroepen organiseren de komende tijd op verschillende plekken protesten voor een radicale verbetering in het woonbeleid.

De actievoerders van het woonprotest stellen drie eisen, namelijk het garanderen van voldoende en betaalbare huisvesting, grip krijgen op de escalerende huizenprijzen en het aanpakken van beleggers. 203 organisaties steunen de oproep tot nu toe.

De fiscale voorstellen in het manifest ten aanzien van de eigenwoningregeling en belastingheffing over vermogen, zijn van belang om de eisen van het woonprotest te bereiken.

Ten aanzien van belastingheffing op vermogen stelt Jong RB voor om het werkelijke rendement te belasten. Het belasten van werkelijk rendement draagt bij aan betaalbare huisvesting, grip op huizenprijzen en het aanpakken van beleggers. De rendementen van beleggers op woningen die zij verhuren, blijven op dit moment onbelast of zijn laag belast. Indien de belastingheffing op de woningen van beleggers toeneemt hebben zij hogere kosten, waardoor ze minder huizen kunnen kopen dan wel minder hoge koopprijzen betalen.

Gesprekken stakeholders
Tot slot. De jongerencommissie is in gesprek met verschillende stakeholders over het manifest en dus de wijziging van de eigenwoningregeling. Eerder sprak Jong RB al met politieke jongerenorganisatie Jonge Democraten en vakcentrale VCP Young. Ook de komende maanden staan verschillende gesprekken gepland. Wij houden jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten