In zijn kamerbrief van 21 oktober 2022 geeft staatssecretaris Van Rij antwoorden op Kamervragen over het niet publiceren van kennisgroepstandpunten.

Volgens paragraaf 2 van het Besluit fiscaal bestuursrecht (BFB) moet binnen zes weken nadat de inspecteur het besluit van de kennisgroep in het individuele geval heeft ontvangen, die uitleg van het recht in een concept beleidsbesluit worden vastgelegd. Als dat niet lukt binnen die termijn, dan is het streven om binnen zes weken bekend te maken welke casuïstiek onderhanden is waarover nog geen beleidsbesluit kan worden vastgesteld.

In de praktijk wordt daaraan niet tijdig voldaan. Hierdoor moeten deze standpunten vaak met een beroep op de Wet open overheid (Woo) worden opgevraagd. Het RB heeft meerdere malen in overleggen met de Belastingdienst het belang van openbaarheid van kennisgroepstandpunten aangegeven, onder meer voor horizontaal toezicht. Gelukkig kondigt de staatssecretaris nu aan dat de publicatie van kennisgroepstandpunten wordt verbeterd. Uiterlijk 1 april 2023 komt er een toegankelijke website waarop de kennisgroepstandpunten worden gepubliceerd. Ook het BFB wordt aangepast op deze ontwikkeling.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten