Als je een melding van een ongebruikelijke transactie doet aan FIU-Nederland die leidt tot vervolging door het OM, dan kan het OM die melding als bewijs aan het strafdossier toevoegen. Omdat een melding ongebruikelijke transacties niet anoniem kan worden gedaan, betekent dit dat de naam van de meldende instelling wordt genoemd in het strafdossier. Dat kan ertoe leiden dat je veiligheid onvoldoende gewaarborgd is. Zeker als je bedrijfs- of kantoornaam direct naar jou valt te herleiden.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven dat er in deze gevallen vooraf contact wordt opgenomen met de melder om te bekijken of er sprake is van dreigingsrisico’s. Ook kun je bij een (voorziene) dreiging altijd zelf contact opnemen met de opsporingsinstantie. Signalen van dreigingen worden zeer serieus opgepakt, waarbij de overheid maatregelen kan nemen in het kader van bewaken en beveiligen. Mogelijk dat het OM binnen de wettelijke kaders in uitzonderingsgevallen de gegevens van de meldingsplichtige instelling kan anonimiseren in het strafdossier. Op deze manier wordt de veiligheid van een kleine Wwft-instelling beter gewaarborgd.

Meer lezen? Bekijk de Kamerbrief  over voortgang aanpak ondermijnende criminaliteit.

Meer weten over de Wwft? Volg een van onze cursussen over de Wwft of bekijk de themapagina.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten