Recentelijk is een nieuw (verzamel)besluit voor de overdrachtsbelasting gepubliceerd (besluit van 23 april 2021, nr. 2021-64140). Dit nieuwe besluit is op 7 mei 2021 in werking getreden en vervangt het besluit van 15 oktober 2015, nr. BLKB2015/794M (Stcrt. 2015, nr. 36766). In het nieuwe besluit zijn nieuwe onderdelen toegevoegd en onderdelen gewijzigd c.q. verduidelijkt.

Onderdeel 2.3 van dit besluit bevat een nieuwe goedkeuring voor de situatie van afstand van een recht van opstal tegen verkrijging van een onverdeeld aandeel in een onroerende zaak.

Onderdeel 5.4 bevat een nieuwe goedkeuring voor de verkrijging van aandelen in een zgn. onroerende zaakrechtspersoon als gevolg van een juridische moeder-dochterfusie.

Verder is in de onderdelen 5.1 (certificeren van aandelen) en 5.2 (ongedaanmaking van certificering) een voorwaarde aangepast. Voor de goedkeuringen is niet meer vereist dat alle aandeelhouders hun aandelen certificeren of dat alle certificaathouders hun certificaten omwisselen voor de onderliggende aandelen.

Wil je het gewijzigde besluit lezen? Klik hier!

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten