Op 24 december 2021 is een nieuwe versie van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis gepubliceerd. Hierin is onder andere de verlenging van het bijzonder uitstel van betaling nader uitgewerkt. Deze verlenging is in november 2021 door het kabinet aangekondigd.

In het nieuwe onderdeel van het besluit, 3.4a, wordt met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2021 het lopende uitstel verlengd tot en met 31 januari 2022. De toepassing van deze verlenging vindt automatisch plaats. De ondernemer hoeft hiervoor dus geen extra verzoek in te dienen. Als de ondernemer nog geen uitstel heeft aangevraagd of als opnieuw uitstel nodig is, dan kan de ondernemer dit tot en met 31 januari 2022 aanvragen. Om in aanmerking te komen voor het uitstel en de betalingsregeling van onderdeel 3.5 van het besluit, moeten de betalingsproblemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Is dat niet het geval, dan kan de Belastingdienst het uitstel intrekken en/of de betalingsregeling weigeren.

In de fiscale modellenbank is een model te vinden dat je als RB-lid kunt gebruiken om het uitstel (opnieuw) aan te vragen.

De tijdelijke aanvullende tegemoetkoming (onderdeel 3.4 van het besluit) is als gevolg van de verlenging van het bijzonder uitstel vervallen. De betalingsregeling is vooralsnog niet aangepast aan de nieuwe situatie.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten