Het kabinet heeft bekend gemaakt de invoering van een nieuw box 3-stelsel uit te stellen naar 2026.

De huidige forfaitaire belastingheffing in box 3 was niet houdbaar, zoals blijkt uit het zogenoemde kerstarrest. Het kabinet werkt daarom aan nieuwe wetgeving waarin belastingheffing in box 3 plaats gaat vinden op basis van het werkelijke rendement. Invoering was voorzien voor 2025, maar wordt nu uitgesteld naar 2026. Nader onderzoek toont aan dat invoering in 2025 uitvoeringstechnisch niet realistisch is. Dat betekent dat de aangekondigde overbruggingswetgeving een jaar langer blijft gelden.

De overbruggingswetgeving is onderdeel van het Belastingplan 2023, dat op Prinsjesdag 2022 wordt gepresenteerd. Het rechtsherstel voor de jaren 2017 tot en met 2022 is op basis van het besluit rechtsherstel box 3 de zogenoemde spaarvariant. Voor de jaren 2023 tot en met (nu) 2025, wordt dat geformaliseerd in wetgeving. De vraag is of de belastingheffing tot en met 2025 volgens deze spaarvariant juridisch wel houdbaar blijkt, aangezien ook deze belastingheffing nog deels gebaseerd is op forfaits.

Houd de ontwikkelingen op dit gebied bij in ons dossier Box 3.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten