Op 20 april 2023 heeft het ministerie van Financiën bekendgemaakt dat de Belastingdienst voorlopig geen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2021 en 2022 oplegt voor aanslagen met box 3-inkomen, behalve als het alleen om banktegoeden gaat. Zo hoeven mensen geen bezwaar te maken om kans te maken op een gunstige uitkomst van lopende procedures bij de Hoge Raad. De definitieve aanslagen worden later alsnog opgelegd, rekening houdend met de uitkomst van die procedures. 

Let op: Dit geldt alleen voor de belastingjaren 2021 en 2022, niet voor eerdere jaren. De definitieve aanslagen tot en met 2020 worden normaal opgelegd. Als mensen een definitieve aanslag inkomstenbelasting hebben ontvangen waarbij het box 3-inkomen uit meer dan alleen banktegoeden bestaat en ze het daar niet mee eens zijn, moeten ze op tijd een bezwaarschrift indienen. Op tijd betekent hier binnen zes weken na de datum die op de definitieve aanslag staat.  

Voor de jaren 2021 en 2022 kunnen mensen ook een definitieve aanslag ontvangen waarbij ze het niet eens zijn met de berekening van het box 3-inkomen. Ook dan moeten ze op tijd een bezwaarschrift indienen. Het RB heeft een model bezwaarschrift box 3 opgesteld speciaal bedoeld voor particulieren, waarmee ze op tijd bezwaar kunnen maken. Het RB wil mensen erop wijzen dat ze naast schriftelijk bezwaar ook digitaal via “mijn Belastingdienst” bezwaar tegen box 3 kunnen maken. 

Door hier te klikken kan je het model bezwaarschrift box 3 voor particulieren downloaden.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten