In de?juridische modellenbank is een nieuwe versie van het Stroomschema meldplicht datalekken verschenen. Het stroomschema geeft stapsgewijs weer welke vragen je moet stellen om vast te stellen of er sprake is van een datalek en welke handelingen je vervolgens moet verrichten om aan de AVG te voldoen. Kijk voor meer informatie over datalekken en de AVG op de themapagina Datalekken.

Heb je vragen over het gebruik of de uitleg van de modellen, dan kun je contact opnemen met de juridische helpdesk van Bol Juristen.?Meer informatie hierover is te vinden op het?Fiscaal Kennisplatform.?

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten