Het ministerie van SZW heeft in eerdere brieven aan de Tweede Kamer aangegeven dat binnen de NOW-regeling maar beperkt ruimte is voor maatwerk. Dat komt door de grofmazigheid en de snelheid waarmee deze regeling tot stand is gekomen in het voorjaar van 2020. Voor het overgrote deel werkt deze grofmazigheid van de regeling goed, maar het ministerie van SZW heeft het afgelopen jaar ook gezien dat er in bepaalde situaties niet de NOW-steun wordt gekregen die een werkgever wel mag verwachten. Individueel maatwerk zou de regeling voor het UWV echter onuitvoerbaar maken.

Tegen de vaststelling van de NOW-steun door het UWV kan een werkgever bezwaar maken. In bezwaar vindt door het UWV een heroverweging plaats op basis van de omstandigheden van het geval. Hierbij kijkt het UWV ook naar de geest van de regeling.

In de onderstaande (niet-limitatieve) situaties heeft het ministerie van SZW in een kamerbrief kamerbrief aangegeven dat een bezwaar doorgaans gegrond zal worden verklaard:

  1. Schonen loonsom:
    1. incidentele beloningen in de referentiemaand leiden mogelijk tot een niet representatieve loonsom;
    2. werknemers die voor de referentiemaand uit dienst zijn gegaan maar waar de eindafrekening, als all-in loon, verloond is in de referentiemaand. Dit is overigens geen kwestie van maatwerk, maar van het correct uitvoeren van de regeling;
  2. Samentellen loonheffingennummers: wijzigingen van rechtsvorm zonder dat de bedrijfsvoering is veranderd, zoals wanneer een eenmanszaak overgaat in een bv;
  3. Samentellen loonheffingennummers: fusies en afsplitsingen in een concernrelatie zonder dat er mutaties in het werknemersbestand plaatsvinden;
  4. Overige situaties die aangemerkt kunnen worden als opvolgend werkgeverschap. Daaronder kan ook de situatie worden begrepen van inleenkrachten die na de referentiemaand in dienst komen van de inlener.

Onze tip: beoordeel altijd de definitieve beschikking van de NOW-regeling en ga na of (een van de) bovenstaande situatie(s) van toepassing is (zijn). Als dit zo is, maak dan tijdig bezwaar tegen de definitieve beschikking NOW.

Via de onderstaande downloadbutton vind je een aantal praktijkvoorbeelden die laten zien wanneer en waarom een bezwaar gegrond kan worden verklaard.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten