Het RB heeft – zoals zovelen – met zorg kennisgenomen van de val van het kabinet. Met name het feit dat een aantal dringende fiscale dossiers naar alle waarschijnlijkheid ernstige vertraging gaat oplopen doet ons voor de nabije toekomst het ergste vrezen. Dit hebben we middels dit persbericht dan ook kenbaar gemaakt.

Het meest in het oog springend daarbij is natuurlijk de problematiek die bekend staat als ‘box 3’. In dit dossier spelen zowel een acuut probleem (de houdbaarheid van de eerder gekozen reparatiewetgeving) als een structureel probleem (de invoering van een systeem waarbij op basis van daadwerkelijk behaald rendement geheven zal gaan worden). In combinatie met de al langer bekende ICT-problemen bij de Belastingdienst zou een oplossing nog wel eens lang op zich kunnen laten wachten. Zo er al sprake van een oplossing mocht zijn. Zie ook ons visiestuk op box 3.

Het is verder de vraag wat de toekomst is van de langverwachte plannen rondom de diverse bedrijfsopvolgingsregelingen. Verdere vertraging en onduidelijkheid schaadt de plannen van veel ondernemers in (onder meer) het midden- en kleinbedrijf bij de overdracht van hun onderneming.  Wij hopen op een snelle voortgang in dit dossier waarbij onze aanbevelingen ter harte worden genomen.

Ook de plannen om te komen tot een algemene herziening van het belastingstelsel (waaronder mede wordt verstaan de verdere verduurzaming van dit stelsel) kunnen eigenlijk geen verder uitstel meer ondergaan. Het RB vreest dat de meeste – zo niet alle – genoemde fiscale wetgeving controversieel verklaard gaat worden en daarmee verdere langdurige vertraging welhaast een feit is. Tot schade van Nederland in het algemeen en ondernemend Nederland in het bijzonder.

Kortom: wij houden ons hart vast.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten